2006.04.29

Denkje

Hij maakt ze sneller dan ik ze kan bespreken, die Toine! Het programma Denkje kan je vanaf het vierde leerjaar (groep 6 in Nederland) gebruiken om te oefenen op de decimale getallen. De leerling kan kiezen om een gegeven decimaal getal aan te vullen tot  1, 2, 3, 4, 5 of 10. Hij heeft steeds de keuze uit vier mogelijke antwoorden. De decimale getallen kunnen zodanig ingesteld worden dat ze eindigen op tienden, honderdsten of duizendsten.

In de leerkrachtenmodule (<CTRL><L>) kan er een tijdlimiet van vijf minuten worden ingesteld. Daarnaast kan het wachtwoord voor de leerkrachtenmodule veranderd en de scorelijst bewerkt worden. Helaas is het instellen van de soort decimale getallen en het getal dat moet gemaakt worden niet in de leerkrachtenmodule opgenomen, zoals in een aantal andere spellen van Toine. Op die manier zou de leerkracht meer controle hebben op het oefenen van de leerling.

18:20 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: decimale getallen, kommagetallen, rekenen, windows | |

2006.04.24

Electro

Toine van Broekhoven bracht zojuist een nieuwe versie van zijn programma Electro uit. Het blijft de bedoeling de juiste oefening met de juiste oplossing te combineren. In deze versie kan je zowel op één van de hoofdbewerkingen als op alle hoofdbewerkingen tegelijk oefenen. Ook combinaties van twee of drie hoofdbewerkingen zijn mogelijk. Bij het optellen en aftrekken (met of zonder brug over het tiental) kan je het grootste getal instellen vanaf 10 tot en met 100. Bij het vermenigvuldigen en delen oefen je de maal- en deeltafels.

<CTRL><L> ontsluit ook hier het leerkrachtenmenu. Hier kan je verschillende dingen instellen:

- Al dan niet spelen met een tijdsbeperking variërend van 1 tot en met 10 minuten.
- Het wachtwoord van de leerkrachtenmodule veranderen.
- De speler  zelf de somtypen laten bepalen die hij oefent, evenals het grootste getal bij optellen en aftrekken.
- De te oefenen somtypes en het grootste getal bij optellen en aftrekken zelf vastleggen.
- De scorelijst bewerken.

Naargelang hetgeen er geoefend wordt, is dit spel geschikt voor het eerste of tweede leerjaar.

21:57 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, windows | |

2006.04.22

Romein

Met dit spel van Toine van Broekhoven oefen je het lezen en schrijven van Romeinse getallen in. Je hebt drie spelmogelijkheden:

- Romeins naar Arabisch.
- Arabisch naar Romeins.
- Beide mogelijkheden door elkaar.

Je speelt tegen de klok: je hebt vijf minuten de tijd om veel mogelijk getallen om te zetten. Haal je een hoge score, dan komt je naam in de topscorelijst. Twijfel je dan is er een helpfunctie die je op weg zet.

Dit spel is in Vlaanderen geschikt voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.

21:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, romeinse cijfers, windows | |

Deelbaar

Toine van Broekhoven schreef dit programma om de leerlingen de kenmerken van deelbaarheid te laten toepassen. De leerling kan werken met getallen op de volgende vier niveaus:

- 0 tot 100
- 0 tot 1000
- 100 tot 500
- 100 tot 1000

Er is een helpknop aanwezig die de de kenmerken van deelbaarheid laat zien. Dit programma werd geschreven voor groep 6 in Nederland, maar zal in Vlaanderen pas vanaf het zesde leerjaar kunnen gebruikt worden: de kenmerken van deelbaarheid door 3 en door 9 worden pas toegelicht in dat leerjaar. Daarbij moet men wel beseffen dat volgens het Vlaamse leerplan de kenmerken van deelbaarheid door 6 en door 8 niet moeten aangebracht worden. Ik zou dit programma in Vlaanderen dan ook alleen gebruiken als verdieping voor de sterke rekenaars. Hoge scores worden op naam bijgehouden in een lijst met topscores.

Achter de toetsencombinatie <CTRL><L> zit opnieuw een eenvoudige leerkrachtmodule verborgen. Hiermee kan de leerkracht:

- een vaste tijdsdruk van van vijf minuten in of uitschakelen.
- de lijst met topscores bewerken.
- het leerkrachtenwachtwoord wijzigen.

20:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, delen, deelbaarheid, windows | |

2006.04.15

Engelse woordenschat leren

Internet kan mooi zijn. Ik vond een Israëlische website die 6 spellen aanbiedt om de Engelse woordenschat aan te leren en in te oefenen:

- Wordsearch: een aantal woorden worden weggestopt in een raster, de leerling moet ze terugvinden.
- Crosswords: op basis van omschrijvingen vul je het kruiswoordraadsel in. Er zijn twee niveaus.
- Hangman: de Engelse variant van het Nederlandse Galgje
- Quiz: meerkeuzevragen over verschillende thema's.
- Matchgame: je leert eerst een aantal woorden in de combinatie afbeelding-schrijfbeeld-uitspraak en speelt daarna een memospel.
- Jumble: je krijgt de letters van een woord door elkaar aangeboden, raadt het woord en zet ze dan in de juiste volgorde.

Per spel kan je steeds kiezen uit een heleboel thema's waarin de woorden zijn ondergebracht. In het gegevensbestand zitten duizenden woorden. Een aanrader!

21:07 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: engels, vreemde talen, internet | |

Matho

In dit spelletje van Toine van Broekhoven moet je gedurende 5 minuten raster met 25 opgaven oplossen. Is een opgave juist dan verdwijnt ze en krijg je 1 punt. Is een opgave fout, dan blijft ze staan tot ze juist beantwoord is en worden er 5 punten van je totaalscore afgetrokken. Onder de 25 opgaven zit een tekening verborgen die langzaam zichtbaar wordt.

Bij het samenstellen van de rasters kun je kiezen om 1 van de 4 hoofdbewerkingen afzonderlijk te oefenen of een combinatie van 2 of meer hoofdbewerkingen. Voor het vermenigvuldigen en delen is het zo dat je de tafels oefent, voor het optellen en aftrekken kan je de maximale waarde van elk van de termen instellen van 10 tot en met 100.

Bij het begin van het spel moet de speler zijn naam opgeven. Op die manier kan een goede score in de top 10 terecht komen.

18:03 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, windows | |

Zessen

In dit spel speel je tegen de computer. Je gooit met de dobbelsteen en het behaalde aantal ogen moet je vermenigvuldigen met één van de getallen van 1 tot 6. Je doet dit het beste een beetje tactisch want alle produkten worden opgeteld en vergeleken met de som van de produkten van de computer. Is jouw som de grootste, dan krijg je vijf punten. Is de som van de computer het grootste dan krijg je nog één punt voor de moeite. Je speelt gedurende een vooraf bepaalde tijd. Met dit programma van Toine van Broekhoven oefen je dus eigenlijk op alle produkten tussen 1 x 1 en 6 x 6.

Ook hier zit achter de toetsencombinatie <CTRL><L> een leerkrachtenmodule verborgen. Hiermee kan je:

- een speeltijd instellen gaande van 3 tot en met 10 minuten.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

17:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, vermenigvuldigen, basisbewerkingen, windows | |

2006.04.14

Schild

Dit programmaatje van Toine van Broekhoven past perfect in het eerste leerjaar.Je kan ermee oefenen op het optellen en aftrekken tot 20 met of zonder brug over het tiental. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om optellingen te maken met 3 termen (a+b+c=d). Je kan de leerlingen, indien je dat echt wenst, ook puntoefeningen laten maken.

Via de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in het leerkrachtenmenu waar je verschillende keuzes kunt maken:

- Een speeltijd instellen van 3 tot 10 minuten.
- Een visuele beloning aan of uitzetten.
- Bepalen welke somtypes de leerling moet oplossen.
- De leerlingenlijst aanpassen.
- Het wachtwoord voor de leerkracht veranderen.

Bij het begin van het spel geeft de leerling zijn naam in. Scoort hij goed dan komt zijn naam in de lijst met topscores.

13:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, windows | |

2006.04.09

Parkeer

Ruimtelijk-visueel inzicht, logisch denken, het zit er allemaal in. Het spelletje parkeer van Toine van Broekhoven is gebaseerd op het spel Rush Hour, dat je in Vlaanderen via de Collishop van de Colruyt kan aankopen. Het is de bedoeling dat je de rode auto uit de garage laat rijden door de andere wagens te verplaatsen, en dit het liefste in zo weinig mogelijk stappen. Er zijn verschillende niveaus:

Beginner
Geoefende
Gevorderde
Expert

Testpiloot

Dit spelletje van Toine van Broekhoven is toegankelijk voor alle leeftijden, alle onderwijsniveaus. Je kan het zeker ook - op het moeilijkste niveau - gebruiken als uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen.

Je hebt een paar extra mogelijkheden: je kan de laatste zet ongedaan maken, je kan het programma een hint laten geven en je kan het programma tenslotte de juiste oplossing laten tonen.

Bij het begin van elke sessie geef je jouw naam in. Ben je goed, dan kom je in de lijst met topscores.

13:55 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ruimtelijk inzicht, windows, rekenen | |

Galgje

Het spel Galgje is bij iedereen gekend: in maximum tien beurten moet je een woord weten te raden. Veel uitleg hoef ik dus niet te geven. In de versie van Toine van Broekhoven krijg je 5 minuten om zoveel moelijk woorden te raden. Je geeft je naam in en als je goed bent verschijnt deze in de lijst met topscores.

Wat dit spel echter bijzonder interessant maakt is dat je een keuze kan maken uit verschillende lijsten. Standaard zijn er twee woordlijsten en één lijst met spreekwoorden bijgeleverd. Je kan er ook echter zelf bijmaken. Met een eenvoudige tekstverwerker zoals die bij Windows is meegeleverd (Notepad of Wordpad) maak je een opmaakloze lijst aan: een woord per regel. Deze lijst sla je op met als extensie DTA: je krijgt dan een bestand van de vorm <LIJST.DTA>. Dit schept ruime mogelijkheden: van een lijst met methodegebonden kernwoorden tot geschiedkundige begrippen. Een nadeel: er ontbreken een aantal internationale lettertekens waardoor het bijvoorbeeld moeilijk is om met Franse woordenlijsten te werken.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Met deze module kan je:

- De maximale speeltijd aan of uitzetten. Zet je de maximale speeltijd aan, dan kan je een speeltijd van 3 tot en met 20 minuten instellen.
- Bewegende onderdelen tonen op scherm of niet.
- Een woordenlijst vastzetten of de leerlingen laten kiezen uit verschillende lijsten.
- Knoppen op het scherm weergeven voor de internationale tekens of ze verbergen.
- Bestaande lijsten aanpassen: woorden al dan niet laten weergeven of nieuwe woorden toevoegen.
- Het wachtwoord van de leerkrachtenmodule veranderen.

12:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, woordenschat, windows | |