2006.05.29

RekenTaal

RekenTaal is de gemeenschappelijke naam voor een website én programma met een schat aan oefeningen voor rekenen, taal en wereldoriëntatie vanaf de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Op de website kan je, zonder het programma te downloaden, heel wat oefeningen onmiddellijk maken. Het programma kan gratis van de website gehaald worden en heeft heel wat beheersmogelijkheden voor de leerkracht.

Website en programma zijn het werk van Philippe Thiran en worden voortdurend aangepast en uitgebreid. Een hebbeding voor iedere school!

21:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, rekentaal, internet, windows | |

2006.05.21

Bouwen met blokken

Ook dit programma is te vinden op de website van het Nederlandse Freudenthal Instituut. In verschillende vormen wordt het ruimtelijk inzicht op de proefgesteld. Je moet telkens bepaalde voorbeeldconstructies namaken die je dan vanuit alle hoeken kan bekijken door op de bouwplaat te klikken met de muis en te slepen. De zeven spelvormen zijn:

- Vrij bouwen: Je bouwt een willekeurige figuur die je dan kan draaien en van alle kanten bekijken.
- Nabouwen: Je bouwt een voorbeeldconstructie na, maar hier en daar zitten er gaten in.
- Nachtbouwen: Je bouwt een voorbeeldconstructie na die helemaal zwart is: je ziet dus het silhouet maar kan de verschillende blokken niet onderscheiden.
- Hoogtekaart: Je krijgt een grondplaat met in elk hokje het aantal blokken dat er op rust. Je bouwt met dit plan jouw constructie.
- Hoogtebouw: Je bouwt een constructie na, nu zonder gaten.
- Draaispel: Dit is hetzelfde als Huisjes draaien dat hieronder beschreven werd.
- Bouwen met drie kanten: Je krijgt drie het bovenaanzicht, het vooraanzicht en het zijaanzicht op aparte plannetjes. Door deze te interpreteren krijg je de juiste constructie.

Omdat het niet altijd zo eenvoudig is als het er uit ziet, geef ik jullie graag de volgende tips mee:

- Om hogerop te raken moet je soms eerst iets bouwen dat je achteraf weer wegneemt.
- Soms moet je ook het model draaien om een en ander duidelijk (in) te kunnen zien.
- Bij sommige onderdelen kan je op twee manieren werken: je bouwt alles op vanop de grondplaat of je klikt op de knop Maak vol en neemt de overbodige blokken weg uit een kubus.

Spek voor ieders bek!

23:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, ruimtelijk inzicht, internet | |

Huisjes draaien

Dit programmaatje van het Nederlandse Freudenthal Instituut oefent het ruimtelijk inzicht.

De opdracht is eenvoudig: draai het afgebeelde huisje zodanig dat je de vorm krijgt die er naast staat. Je kan het huisje draaien door het aan te klikken met de muis en te verslepen.

De oplossing vraagt af en toe wel wat inspanning.

15:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, ruimtelijk inzicht, internet | |

RekenTest

Rekentest is een zeer veelzijdig programma om het hoofdrekenen tot 10000 in te oefenen.

Eerst en vooral kan het gebruikt worden op een netwerk. Je hebt vier wijzen om met het programma om te gaan:

- vanaf de console
- als leerling
- als leerkracht
- als administrator

RekenTest heeft een klassenmanagementsysteem. Dit werkt over het netwerk, dus men kan ook meerdere pc's inzetten. In een handomdraai zet de leerkracht een hele klas aan het werk, het programma regelt de rest.

Je kan het programma oneindig gevarieerd instellen. Zo zijn er 15 verschillende soorten oefeningen die je afzonderlijk of door elkaar kan aanbieden:

- alles door elkaar
- alleen plusoefeningen
- alleen minoefeningen
- alleen maaloefeningen
- alleen deeloefeningen
- plus- en minoefeningen samen
- plus- en maaloefeningen
- maal- en deeloefeningen
- plus- en minoefeningen tot 100
- plus- en minoefeningen tot 1000
- plus- en minoefeningen tot 10000
- tafeloefeningen
- oefeningen op de maal- en deeltafels
- plus- en minoefeningen tot 1000 met maal- en deeloefeningen tot 100,
- plus- en minoefeningen tot 10000 met maal- en deeloefeningen tot 1000

RekenTest zet de computer niet alleen in om domweg sommetjes op te geven, maar kan deze zelf aanmaken, op het moment zelf, afhankelijk van de prestaties van de leerling. De leerkracht kan vooraf opgeven hoe dat precies moet gebeuren. Het programma richt zich dus op de leerling, terwijl de leerkracht de controle houdt. Je kan het programma zo instellen dat het zonder tijdsdruk werk als oefensessie, maar ook met een tijdsdruk die kan ingesteld worden van 1 tot en met 15 minuten. Niet alleen maakt RekenTest zelf lesjes, het kijkt het gemaakte werk ook meteen na. Het programma maakt hier een rapportje van dat desgewenst meteen uitgeprint kan worden. Het programma heeft veel opties om verschillende somgetallen te genereren (tientaloverschrijding, tafels, enz) en is daardoor goed inzetbaar als remediëringsprogramma bij specifieke rekenproblemen. Via een onderdeel van het programma kan de leerkracht zelf de op te lossen oefeningen intikken.

Door de grote instelbaarheid vraagt het programma wel dat de leerkracht er zelf eerst uitgebreid kennis mee maakt.

Het programma is volgens de auteur Hendrik Jan Runhaar voorlopig nog gratis, maar kan op termijn shareware worden. Niet aarzelen dus.

Met dank aan prof.dr. Annemie Desoete voor het signaleren van dit zeer goede programma.

14:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: vermenigvuldigen, delen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, rekenen, windows | |

2006.05.14

Pentablok

Dit spel van Toine van Broekhoven is eenvoudig van opzet. Het is de bedoeling dat je de oefeningen met elkaar van plaats verwisselt zodat ze bij de juiste uitkomst komen te staan.

Met dit programma oefen je het optellen en aftrekken tot 100 met en zonder brug en de maal- en de deeltafels in.

De leerkrachtenmodule is zoals steeds bereikbaar via de toetsencombinatie <CTRL><L>. Hiermee kan je het wachtwoord opnieuw instellen en de scorelijst beheren. Hoewel het scherm het laat vermoeden, is er geen mogelijkheid om tijdsdruk in te stellen.

21:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, windows | |

2006.05.03

Interactieve website voor kleuters

Op deze interactieve website van Richard Bertram vind je drie spellen die je zeker met kinderen uit de derde kleuterklas (groep 2) kunt spelen:

- telspel
- letterspel
- kleur en vorm

In Telspel heb je vijf verschillende opdrachten:

- tellen
- bij een getal de juiste hoeveelheid herkennen
- cijfers verbinden in de juiste volgorde
- bij een bepaalde hoeveelheid het juiste getal zoeken
- bij een getal de juiste hoeveelheid tekenen

Het spel Kleur en vorm heeft ook vijf varianten:

- sorteren op kleur
- sorteren op vorm
- sorteren op vorm en kleur
- reeksen verderzetten op kleur
- reeksen verder zetten op vorm (grootte, breedte, ...) en kleur

In Letterspel wordt er geoefend op:

- rijmen
- auditieve analyse (het langste woord)
- auditieve discriminatie
- visuele discriminatie (b/d, m/n, t/f, v/w, a/e)

De kleuters moeten wel vertrouwd zijn met een aantal elementaire muisvaardigheden zoals klikken en slepen. De leerkracht zal moeten instaan voor de juiste instructie.

21:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | |