2006.06.25

Klokkijken Leren

Dit is een zeer goed en zeer uitgebreid internetprogramma om de klok te leren lezen. Het programma brengt zeer geleidelijk aan hoe zowel de analoge als de digitale klok moet gebruikt worden.

De acht niveaus getuigen van de geleidelijke aanpak van het programma:

- niveau 1: werken met hele uren
- niveau 2: werken met halve uren
- niveau 3: werken met kwartieren over
- niveau 4: werken met kwartieren voor
- niveau 5: werken met 5, 10 en kwart over
- niveau 6: werken met 5, 10 en kwart voor
- niveau 7: werken met 10 en 5 voor en over half
- niveau 8: alles door elkaar tot op de minuut)

Op elk niveau afzonderlijk kan er uitgebreid geoefend worden. Er kan gekozen worden voor een analoge of een digitale klok, en het al dan niet laten uitspreken van het gevraagde uur. Tijdens de oefenfase kan er in de rapportmodule gekeken worden wat er al dan niet goed ging, wat belangrijk kan zijn om een foutenanalyse achteraf te vertalen in extra oefenstof. Het programma kan ook een toets afnemen. Bij het slagen voor de toets krijgt de leerling dan een diploma.

Dit programma heeft enkele belangrijke pluspunten:

- de grote wijzer en de kleine wijzer van de analoge klok kunnen met elkaar gesynchroniseerd worden, waardoor het visuele beeld altijd klopt met het reële beeld : bij half negen staat de kleine wijzer dan ook halfweg tussen het cijfer acht en negen uur en niet zomaar op een willekeurige plaats.
- de onderverdeling in acht niveaus maakt het programma geschikt om gebruikt te worden in verschillende leerjaren
- het programma kan zo ingesteld worden dat bij de digitale klok onmogelijke combinaties (vb. 31:15) niet mogelijk zijn

- de toets kan uitgebreid ingesteld worden. Belangrijk is ook dat kan aangegeven worden wat het maximale aantal fouten is dat mag gemaakt worden om toch een diploma te krijgen.

Een aanrader!

11:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, kloklezen, internet, digitale klok, analoge klok | |

2006.06.20

Software in zicht

Deze uitgebreide website staat volledig in het teken van visuele gehandicapten en het gebruik van de computer. Ze is bedoeld voor leerkrachten, ouders, en therapeuten die werken met kinderen met een visueel probleem. Het computergebruik van deze doelgroep wordt door de auteurs verdeeld in vier categorieën:

- computergebruik zonder speciale hulpprogramma's
- computergebruik met behulp van een vergrotingsprogramma
- computergebruik met vergrotingsprogramma gecombineerd met spraakuitvoer
- computergebruik met behulp van braille en/of spraakuitvoer

Daarnaast krijg je ook informatie over computergebruik bij visuele gehandicapten met een bijkomende belemmering (bv. een motorisch probleem). Dit alles wordt aangevuld met een vijftal nuttige tips.

In de rubriek Software kan je de bespreking van een heleboel programma's nalezen. Deze programma's worden besproken in het licht van de vier voornoemde categorieën en voorzien van schermafdrukken.

In de rubriek Toegankelijkheid krijg je niet alleen tips om toegankelijke computerprogramma's te maken, maar ook een paar beknopte beschrijvingen van een aantal begrippen.

20:26 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: visuele problemen, internet | |

2006.06.19

Timez Attack Free - The Ultimate Multiplication Table Tutor

Je bent ontvoerd. Je wordt vastgehouden in de ondergrondse kerker van ene Ignoruntz. Je moet ontsnappen voor het te laat is, maar dat gaat niet zomaar. Je komt gesloten deuren tegen die je moet openen met een sleutel die je ergens vindt of van iemand krijgt. Heb je een sleutel, dan moet je  nog de juiste deur zien te vinden, de deur waarop er een vermenigvuldiging verschijnt als je er langs komt. Pas als je deze vermenigvuldiging juist hebt opgelost, gaat de deur open. Door die deur komt er een reus te voorschijn die je maar kan verslaan als je de vermenigvuldigingen die op zijn buik verschijnen correct hebt opgelost. Maak je een fout, dan krijg je een oplawaai van jewelste en een aantal extra oefeningen. Is de reus tenslotte uitgeschakeld, dan krijg je een nieuwe sleutel...

Tot zover de inleiding op de bespreking van dit prachtige spel. Alles draait rond de tafels van vermenigvuldiging van 1 tot 12. Dit is geen vergissing: ook de producten met 11 en 12 worden aangebracht. Het spel zit ingenieus in elkaar: per niveau wordt een nieuwe tafel geïntroduceerd. Per tafel begint men met één product dat dan telkens uitgebreid wordt met een tweede en een derde. Per reus die je tegenkomt achter een deur moet je drie oefeningen maken, tenzij je fout bent, dan wordt de fout herhaald (bij elke fout krijg je onmiddellijk feedback). Tussendoor zijn er een aantal herhalingssessies. Vooraleer de volgende tafel wordt aangebracht moet je een soort ingangsexamen doen. Misluk je, dan hang je er aan voor een extra oefensessie. Pas als je alle tafels hebt ingeoefend, heb je jezelf uit de kerker bevrijd.

Dit is het beste spel dat ik ooit onder ogen kreeg. Het is een echt videospel met een plot, geluiden en bewegende beelden. Je hebt daarenboven verschillende instellingsmogelijkheden zoals de schermresolutie, aan en uitzetten van geluid, veel of weinig effecten en dergelijke meer. Meer nog, het werkt zeer motiverend (verslavend).

Een belangrijke tip: het spel is gemaakt voor een querty-klavier. Dit betekent dat je op een azerty-klavier de z-toets moet gebruiken om de hoofdpersoon te laten wandelen en lopen... Het is een echt videospel, dus de grootte is navenant: ruim 43 megabyte.

Het spel heeft zoveel mogelijkheden dat het niet in een kort bericht volledig kan besproken worden. Ouder en/of leerkracht kunnen het best zelf eerst verkennen, en dat op zich is al heel leuk ;-) . En zeggen dat de betalende versie nog meer mogelijkheden heeft.

21:51 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, tafels, windows, apple | |

2006.06.18

Webje

Dit is een zeer beknopte basiscursus Internet voor kinderen. Een kleurrijk figuurtje neemt hen mee naar drie verschillende plaatsen in Internetcity waar ze telkens iets leren over het gebruik van Internet.

In het Infocentrum leert de leerling de betekenis van vijf knoppen uit Internet Explorer

- vorige
- volgende
- stoppen
- e-mail
- afdrukken

Op het einde van deze eerste module moet hij tien vragen beantwoorden. Pas als er zes of meer antwoorden juist zijn beantwoord kan de leerling over naar de volgende module, is dat niet het geval dan moet hij de vragen opnieuw beantwoorden. Hier heeft de website wel een minpunt: de vragen die moeten beantwoorden worden gaan verder dan de inhoud die in de module werd gegeven: sommige vragen kunnen niet beantwoord worden vanuit de module maar veronderstellen voorkennis bij de leerling.

In de Zoekfabriek leert de leerling hoe hij op het Internet kan opzoeken. Aan het einde van deze module krijgt hij drie concrete zoekopdrachten. Elke opdracht moet goed beantwoord worden alvorens men naar de volgende kan overgaan.

Tenslotte wordt de leerling meegenomen naar het Postkantoor waar hij leert e-mailen met Outlook Express. Aan bod komen:

- de knop nieuw bericht
- de velden aan en onderwerp
- het intikken van een bericht
- de knop verzenden
- het verzenden van een bijlage
- het ontvangen van een bericht

De module wordt afgerond met vijf vragen waarvan er vier correct moeten worden beantwoord. Ook hier geldt hetzelfde minpunt als bij de eerste module: het antwoord op de vragen kwam niet aan bod in de module:

Op zich toch een leuke kennismaking met de mogelijkheden van het Internet.

13:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: veilig surfen, internet | |

2006.06.11

Verplichte literatuur voor ICT-coördinatoren

Nee, dit is geen vergissing van mij. Ik laat dit bericht bewust op mijn beide weblogs verschijnen. De website die ik bespreek hoort immers op de beide plaatsen thuis. ICT op school - belangenbehartiging is de website van de Nederlandse Stichting ICT op school. Deze stichting is verantwoordelijk voor:

- het toerusten en begeleiden van scholen in de keuze van ICT-producten en diensten
- het helder maken van onderwijsvragen op het gebied van leren (vernieuwen) met ict met als doel samenwerking, kennisuitwisseling en -ontwikkeling
- het onderzoek, de analyse en de monitoring van ontwikkelingen in het onderwijsveld in relatie met ICT
- behartiging van collectieve belangen op het gebied van ict en onderwijs

Voor ons, Vlamingen, lijkt dit misschien minder belangrijk, maar deze website geeft ons wel heel wat informatie en bruikbare instrumenten om op de scholen tot een echte visie op ICT te komen. De website bestaat uit zeven hoofdrubrieken: algemeen, samenwerking, kennisrotonde, onderzoek, deskundigheid, software en infrastructuur. Vooral in de rubrieken kennisrotonde, onderzoek en deskundigheid staat er heel wat bruikbare informatie. Zeer interessant zijn de internetprogramma's - waar de ICT-boom er een van is - die scholen helpen zichzelf te bevragen. Vanaf nu vind je een link naar deze website in de rechter kolom.

21:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, internet | |

2006.06.09

Ict-boom

Vandaag had ik een heuse leerervaring in verband met het gebruik van ICT op school. Op de Adviesraad Leerlingenzorg te Gent maakte ik kennis met de ICT-boom. Het ging allemaal nogal snel dus je raadt het: thuisgekomen ging ik zoeken op het Internet naar de oorsprong van deze boom.

Deze ICT-boom is oorspronkelijk een toepassing op het Internet die scholen wil helpen nadenken over het gebruik van de computer in de klas. Deze toepassing is te vinden op de website van de Stichting ICT op school. De toelichting op deze ICT-boom is zeer verhelderend (je kan ze integraal lezen door op de afbeelding te klikken). Ik probeer de essentie ervan voor jullie te vatten.

De boom heeft twee hoofdtakken: de tak van de informatie en de tak van de communicatie. Hiermee worden de mogelijkheden in kaart gebracht die ICT voor het werken in de klas biedt. De hoofdtak informatie heeft twee zijtakken: informatie verwerken en informatie zoeken. De hoofdtak communicatie heeft twee eveneens twee zijtakken: de asynchrone (niet-gelijktijdige) en de synchrone (gelijktijdige) communicatie. Ook de hoogte van deze zijtakken is van belang: hoe hoger de tak, hoe complexer het proces of de soort toepassing.

De soorten toepassingen worden voorgesteld door de twijgen aan alle zijtakken.  Hier is de afstand tot de stam van belang. Hoe dichter de twijg, de toepassing bij de stam staat, hoe eenvoudiger de toepassing te gebruiken is.

Tot slot heb je de verschillende kleurprofielen:

  • Groen: ICT als doel op zichzelf. Dit is de visie op ICT die het accent legt op leren werken met de computer. De toepassingen die binnen dit profiel gebruikt worden bevinden zich over de hele breedte en hoogte van de boom.
  • Geel: ICT voor de individuele leerlingbegeleiding. Hier wordt het accent gelegd op het begeleiden van individuele leerlingen in het bereiken van vakgerelateerde leerdoelen. De leelring wordt met behulp van de computer verder ondersteund of uitgedaagd in een bepaald vak. de toepassingen die binnen dit profiel gebruikt worden bevinden zich in principe over de hele breedte en diepte van de boom, maar zullen per leerling en per vak specifieker gekozen moeten worden.
  • Blauw: ICT als hulpmiddel om informatie te leren verwerken. Hier ligt het
    accent op het leren leren en het leren verwerken van informatie met de computer.
  • Rood: ICT als hulpmiddel om te leren communiceren. Hier ligt het accent  op het leren leren en het leren communiceren en samenwerken via de computer.

ICT op school is dus duidelijk heel wat meer dan het oefenen met software. Dat ben ik me nu nog beter bewust dan vroeger. Ook hier zal de school een eigen visie moeten ontwikkelen.

21:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict | |

2006.06.08

Boekpraat

Met dit programma van Toine van Broekhoven kan je een gegevensbestand aanleggen met de boekbesprekingen van de leerlingen. Meer nog: de leerlingen kunnen hun boekbespreking zelf invoeren. De leerling heeft de mogelijkheid om zijn bespreking met een wachtwoord te beveiligen, zodat hij alleen wijzigingen kan aanbrengen. Als je afspreekt dat deze besprekingen niet beveiligd mogen worden, dan kan iedereen wijzigingen aanbrengen aan een bestaande bespreking. De leerling moet een vast schema volgen met de volgende rubrieken:

- eigen naam
- titel van het boek
- auteur van het boek
- illustrator van het boek
- soort boek
- aantal bladzijden
- thema van het boek
- korte inhoud van het boek
- eigen oordeel over het boek

Het verwijderen van een boekbespreking kan enkel met het wachtwoord van de leerkracht.

Het bestand kan op drie manieren doorzocht worden:

- op auteur
- op titel
- door de hele lijst te bekijken

Via <CTRL><L> kom je in het leerkrachtenmenu. Hier kan de leerkracht besprekingen wijzigen of verwijderen ook al zijn ze met een leerlingwachtwoord beveiligd. Via deze module kan hij ook records toevoegen. Zoals altijd kan het wachtwoord voor de leerkracht hier ook gewijzigd worden.

21:48 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, boekbespreking, windows | |

2006.06.06

Blokjes

Logisch nadenken is hier de boodschap. Je krijgt een voorbeeld dat je moet namaken. Alleen mag je daar enkel de veertien kleine blokjes die eronder staan voor gebruiken. Zie het als lampjes die je aan of uitdraait. Je combineert de blokjes tot je het juiste patroon krijgt. Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk blokjes aan te klikken, te gebruiken. Per juiste combinatie krijg je een aantal punten. Je moet je naam opgeven bij het begin van het spel. Doe je het goed, dan kom je in de lijst van de topscores te staan. Let wel op: het lijkt eenvoudiger dan het is!

Toine van Broekhoven zorgde er ook hier voor dat de toetsencombinatie <CTRL><L> toegang geeft tot de leerkrachtenmodule. In deze module kan je het wachtwoord wijzigen evenals de speeltijd aan of uitzetten of instellen op een duur van 3 tot 10 minuten.

22:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: logisch denken, windows | |

Siekwens

Dit spel van Toine van Broekhoven doet beroep op 3 vaardigheden:

- concentratie
- reactiesnelheid
- visuele discriminatie

Temidden van de vier pijlen, daar waar je het gezichtje ziet, verschijnt er gedurende korte tijd een pijl. De speler moet daarna die pijl aanklikken die punt aan punt staat met de getoonde pijl. Het spel wordt telkens gespeeld in reeksen van 10. Iedere reeks is steeds iets sneller dan de vorige. De speler geeft bij het begin van het spel zijn naam in en krijgt per juist antwoord punten. Scoort hij goed, dan komt zijn naam in de lijst met topscores.

Ook nu weer is de leerkrachtenmodule bereikbaar via de toetsencombinatie <CTRL><L>. Via die module kan de speeltijd aan of uitgezet worden of ingesteld van 3 tot en met 10 minuten. Je kan er ook het wachtwoord veranderen.

21:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: visuele discriminatie, concentratie, verwerkingssnelheid, windows | |

Windroos

Met dit programma van Toine van Broekhoven worden de windstreken ingeoefend. Het is de bedoeling dat je de tegel met het woord EIND probeert te halen door zoveel mogelijk andere tegels aan te doen. Je kiest een willekeurig beginpunt en volgt de instructies (1O betekent 1 tegel naar het oosten, 2N betekent 2 tegels naar het noorden enz.). Enkel als je juist bent kan je verder gaan. Ben je mis, dan kan je het vloertje schoonmaken door op de knop schoon te klikken, wil je spieken, dan druk je op de knop antwoord, wil je iets nieuws, dan kan dat via de knop nieuw. Je kan ook altijd kiezen voor een grotere of kleinere vloer, met een minimum van 4 x 4 tegels en een maximum van 10 x 10 tegels. Bij het begin van het spel geef je jouw naam in. Ben je goed, dan verschijnt deze in de lijst met topscores.

Door op <CTRL><L> te drukken kom je in de leerkrachtmodule waar je de speeltijd kan aan en uitzetten of instellen van 3 tot en met 10 minuten. In deze module kan je ook het wachtwoord veranderen. Persoonlijk had ik liever het instellen van het raster ook in deze module gezien. Nu kan de leerling het raster zelf instellen.

20:24 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: orientatie, ruimtelijk inzicht, windows | |