2006.08.28

Klonk: speelse spelling

Met dit programmaatje van Toine van Broekhoven kan je onbeperkt de spelling inoefenen. Het programma wordt standaard geleverd met de volgende spellinglessen:

- twee algemene lessen
- dd-d-dt-t-tt
- ei-ij
- i-ie-y-ei-ij-ï
- ss-s-z-c-sc-sh

Zo kan je meteen met dit programma aan de slag. De meerwaarde van dit programma ligt echter in het feit dat je zelf op een zeer eenvoudige manier nieuwe lessen kan aanmaken. Zo kan je op een eenvoudige manier het "ei-ij"- of het "au-ou"-verhaal uit Spelling in de lift laten inoefenen of de kernwoorden uit Veilig leren lezen. Met een beetje creativiteit kan je zelfs woordenlijsten maken met de specifieke termen uit anderen vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

De woordenlijsten maak je aan met het programma Wordpad (standaard meegeleverd met Windows XP) of zijn voorganger Notepad. Hou gewoon rekening met de volgende voorwaarden:

- De eerste zin begint met @ en bevat de opdracht van de les (vb.: @Vul in: ei of ij). Deze opdracht verschijnt dan onder de letterknoppen.
- Na de opdrachtzin komen de zinnen of woorden waarmee je wil gaan werken: het stukje dat moet ingevuld worden plaats je tussen haakjes (vb.: De font(ei)n spoot limonade!).Per zin of woord gebruik je één regel. Er is geen limiet op het aantal.
-Je geeft het bestand een willekeurige naam, maar de extensie moet eindigen op ".LES" (vb.: SPELLIFT.LES). Anders wordt het niet herkend door het programma.
-Je slaat het bestand op met als type "tekstdocument - MS-DOS-indeling" in de directory C:tvbsofttaalklonklessen. Vanaf nu kan je deze lijst in het programma kiezen.
Ook nu is de leerkrachtenmodule toegankelijk via de toetsencombinatie <CTRL><L>. In deze module kan je een vaste speelbeperking van 5 minuten aan- of uitzetten, het wachtwoord veranderen of de scorelijst aanpassen.

Opnieuw een aanrader!

17:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: spelling, taal, windows | |

2006.08.19

Hoofdrekenen

Ik stel jullie graag de website van Frank Beels over hoofdrekenen voor. Op deze website vind je 9 Excel-mappen met daarin een schat aan oefeningen. Deze werkmappen, en zeker ook de taltijke werkblaadjes in de onderscheiden mappen, volgen zeer goed de didactische opbouw van het Vlaamse wiskundeleerplan:

- Werkmap 1: oefenen tot 5 (4 werkblaadjes)
- Werkmap 2: oefenen tot 10 (9 werkblaadjes)
- Werkmap 3: oefenen tot 20 (10 werkblaadjes)
- Werkmap 4: oefenen tot 100 (8 werkblaadjes)
- Werkmap 5: verder oefenen tot 100 (11 werblaadjes)
- Werkmap 6: oefenen tot 1000 (14 werkblaadjes)
- Werkmap 7: decimalen tot 0,1 (5 werkblaadjes)
- Werkmap 8: decimalen tot 0,01 (4 werkblaadjes)
- Werkmap 9: decimalen tot 0,001 (4 werkblaadjes)

Daarbij moet ik benadrukken dat op elk werkblaadje verschillende oefenvormen te vinden zijn, wat het geheel zeer rijk maakt. Om je een voorbeeld te geven van de didactische opbouw in deze werkmappen, geef ik de verschillende stappen (lees: werkblaadjes) uit de werkmap Oefenen tot 20.

- tot 20: op- en aflopende getallenrijen met telkens andere begin- en eindpunten aanvullen met de ontbrekende getallen
- optellen zonder overschrijding
- optellen met brug: sommen met 2 en 3 factoren
- klassiek aftrekken: aftrekken vanaf 20 tot en rond de 10. Oefeningen zonder brug over het tiental met 2 en 3 factoren
- klaar voor de brug: eerst vind je hier oefeningen met een aftrekker kleiner dan tien en oefeningen met een aftrekker groter dan tien. Als laatste vorm krijg je hier oefeningen met drie factoren waarbij men telkens eerst naar 10 gaat en dan eronder (vb: 19 - 9 - 3 = ...)
- over de 10: hier ligt de nadruk op het splitsen. De splitsingen worden telkens visueel voorgesteld
- met brug: min-oefeningen met 2 of 3 factoren waarbij het tiental overschreden wordt
- kettingen: men maakt verschillende bewerkingen (min én plus) na elkaar waarbij het tiental overschreden wordt
- tafels: het product is telkens kleiner dan of gelijk aan 20
- delen: het quotiënt is telkens kleiner dan of gelijk aan 20

Bij het invullen van het juiste resultaat verschijnt de uitkomst in kleur tegen een gekleurde achtergrond. Wordt er een fout ingevoerd, dan blijft de foute uitkomst in het zwart staan tegen een witte achtergrond. Op die manier weet het kind onmiddelijk of het antwoord juist of fout is. De werkblaadjes kunnen ook verder aangepast worden. Daarvoor verwijs ik naar de handleiding op de website.

Geschikt als extra oefenstof thuis en op school.

 
Met dank aan Tom Walgraeve om me deze website te signaleren!

17:34 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, basisbewerkingen, decimale getallen, delen, internet, kommagetallen, optellen, rekenen, vermenigvuldigen | |

2006.08.13

Blokrijden

Het nieuwste spelletje van Toine van Broekhoven heet Blokrijder? Het is de bedoeling om de getallen van 1 tot en met 9 in een vierkant met 9 knoppen te plaatsen, zodanig dat elk getal slechts één maal voorkomt. Als hulp krijg je voor één diagnonaal en voor alle rijen en kolommen het resultaat van de som van de drie getallen die er bij horen. Als je het spel start kan je, nadat je jouw naam hebt ingegeven, al één cijfer laten verschijnen.

Via de toetsencombinatie <CTRL><L> kan je een aantal extra mogelijkheden instellen:

- een speelduurbeperking van 5 minuten in of uitschakelen
- de mogelijkheid te geven om al dan niet te spieken (met een maximum van 4 maal)
- het wachtwoord veranderen
- de scorelijst beheren.

Opnieuw een uitdagend spelletje!

12:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: logisch denken, rekenen, windows | |

2006.08.07

Sombrero

In dit nieuwe spel van Toine van Broekhoven is het de bedoeling om de honingraat te vullen met getallen van 0 tot en met 9. Elk getal mag daarbij slechts éénmaal voorkomen. Aangezien er maar acht getallen moeten ingevuld worden, blijven er dus steeds twee ongebruikt. Je wordt een stukje gehlopen door de getallen die aan de rand van de honingraat staan: dit is telkens de som van de getallen die op dezelfde lijn ervan staan. Het is moeilijker dan het er uitziet, zeker omdat ook het getal 0 af en toe moet gebruikt worden. De speler moet zijn naam opgeven bij het begin van het spel, waardoor hij eventueel kan opgenomen worden in de lijst met topscores.

Het spel heeft ook een spiekfunctie: je krijgt dan wel geen punten, maar als je een getal op de juiste plaats zet, wordt het groen gekleurd. Staat het op de verkeerde plaats, dan wordt het rood gekleurd. Deze spiekfunctie staat echter wel toe dat men door logisch denken tot een goed resultaat komt: eens je het eerste getal gevonden hebt, volgt de plaatsing van de andere getallen een zekere wetmatigheid. Het is dan ook handig om met de spiekfunctie ergens aan de rand te beginnen, waar de som steeds het resultaat is van twee getallen.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in het beheersmenu. Hier kan je een vaste speeltijd van vijf minuten aan- of uitzetten, het wachtwoord veranderen, de mogelijkheid tot spieken aan- of uitzetten en de scorelijst beheren.

Een zeer uitdagend spel!

19:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, logisch denken, windows | |

2006.08.03

Vissen

Een geheugenspel combineren met het automatiseren van de optelling, dat doet Toine van Broekhoven in dit spel. De leerlingen krijgen eerst twaalf speelkaarten aangeboden die ze gedurende een bepaalde tijd kunnen bekijken. Daarna worden de speelkaarten omgekeerd en moeten de leerlingen twee willekeurige kaarten aanklikken. Toch kunnen ze dit niet zomaar lukraak doen, want de som van die twee speelkaarten mag niet groter zijn 11. Per juist opgeteld kaartenpaar (niet groter dan 11) krijgen de leerlingen 1 punt. Is de som groter dan 11, dan worden er drie strafpunten van hun totaal afgetrokken. Drukken ze op de knop "kan niet", dan gaan er eveneens drie strafpunten af. Als ze dit spel de eerste maal spelen moeten de leerlingen hun naam opgeven. Op die manier komen ze eventueel in de lijst met topscores te staan.

Zoals altijd kom je via <CTRL><L> in het leerkrachtenmenu terecht. Hierin kan je het wachtwoord veranderen en eventueel een speelbeperking (tijdsdruk)  ischakelen variërend van 3 tot 10 minuten.

19:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, optellen, basisbewerkingen, windows | |

2006.08.01

Wat zag ik?

Met dit spel van Toine van Broekhoven, dat een goede concentratie vraagt, oefen je zowel de visuele verwerkingssnelheid, de visuele discriminatie als het korte termijn geheugen. Je krijgt, afhankelijk van het niveau waarop je speelt, 3 tot en met 10 vlaggen heel kort na elkaar te zien. Daarna wordt er één van deze vlaggen opnieuw getoond en moet jij zeggen op welke plaats in de rij je deze vlag opmerkte. Je kan per niveau kiezen uit drie snelheden: "simpel" (traag), snel en "toppie" (zeer snel). Iemand die dit spel voor de eerste keer speelt begint best bij de "simpele" snelheid. Als je het zelf speelt, snap je snel waarom.

De toetsencombinatie <CTRL><L> geeft toegang tot een menu waar je een speelbeperking van vijf minuten kunt instellen, het wachtwoord veranderen en de scorelijst beheren.

19:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: concentratie, visuele discriminatie, verwerkingssnelheid, aandacht, windows | |

Duizend

Dit programma is geen spel maar een oefenbladgenerator voor de basisbewerkingen met ruime instelmogelijkheden. Ik geef ze op een rijtje:

- Je kan oefenen op elk van de basisbewerkingen afzonderlijk of op om het even welke combinatie.
- Je kan de getallen waaruit de oefening bestaat voorgedefinieerd instellen (1 tot 10, 1 tot 20, 1 tot 50, 1 tot 100) of trappenloos van 1 tot 1000.
- Je kan de uitkomst van de oefeningen trappenloos instellen van 0 tot 1000.
- Je kan werken met negatieve getallen als uitkomst (vb. 5 - 6 = -1).
- Je kan bij het delen kiezen voor breukvormen (vb. 8 : 14 = ...).
- Je kan kiezen voor klassieke sommen (5 + 5 = ...), voor twee soorten puntensommen (5 + ... = 10 & ... + 5 = 10) of de combinatie ervan.
- Je kan ervoor kiezen dat er geen opgaven terugkomen in de werkbladen).
- Je kan tot 64 werkbladen in één keer laten afdrukken.
- Je kan de werkbladen voor het afdrukken bekijken in het schermvoorbeeld.

Wat ik persoonlijk een beetje jammer vindt in dit uitgebreide programma is dat men wel aandacht heeft voor negatieve getallen als resultaat voor een opgave, maar dat men bij het vermenigvuldigen en delen geen aandacht heeft voor het vermenigvuldigen met en delen door 0, wat toch voor een aantal leerlingen een struikelblok is en blijft. Een aanrader voor iedereen die snel extra oefenstof wil maken of die een toets wil geven waarbij elke leerling een ander opgaveblad krijgt.

12:20 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: oefenbladgenerator, rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, negatieve getallen, windows | |