2007.07.21

Getallen op- en aflopend ordenen tot 1000

OrdinombresDit is precies de bedoeling van het  programma Ordinombres van de Fransman Michel Nouvier. Je kunt ermee de getallen tot 1000 op 8 verschillende niveaus laten ordenen: van klein naar groot en omgekeerd.
Niveau 1: Orden de getallen van 1 tot 10.
Niveau 2: Orden de getallen van 11 tot 20.
Niveau 3: Orden 10 opeenvolgende getallen tussen 1 tot 20.
Niveau 4: Orden 10 willekeurige getallen tussen 1 tot 20.
Niveau 5: Orden 10 opeenvolgende getallen tussen 1 en 99.
Niveau 6: Orden 10 willekeurige getallen tussen 1 en 99.
Niveau 7: Orden 10 willekeurige getallen tussen 1 en 999.
Niveau 8: Orden 10 willekeurige getallen tussen 1 en 9999.
Als je per niveau de 10 getallen correct hebt geordend binnen maximum 100 seconden verdien je een beker. Doe je er langer over niet. Alle getallen van een niveau moeten juist geordend zijn voor je aan een nieuw niveau kan beginnen. In principe is het spel gedaan als je 10 bekers hebt behaald. Daarna moet je van nul af herbeginnen.

van klein naar grootvan groot naar kleinVooraf stel je in of de cijfers van klein naar groot of van groot naar klein moeten geordend worden. Dat doe je door de radioknop voor een van de beide reeksen die je in de afbeeldingen hiernaast ziet aan te klikken.

Het programma gaat er, zeker bij de getallen groter dan 99 duidelijk van uit dat de leerlingen de plaatswaarde van de cijfers goed kennen: zo kan je in één en dezelfde oefening de getallen 427, 724 en 742 moeten ordenen.

20:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: getalkennis, rekenen, windows, getallenlijn | |

2007.07.13

Hoofdbewerkingen in achteruit

yantabmultMet het programma Tabmult dat ontwikkeld werd door Philippe Gerland uit Frankrijk kan je uitgebreid oefenen op de vier basisbewerkingen. Het concept is steeds hetzelfde: je krijgt het resultaat en moet in een tabel de bijkomende som aanduiden. Dit doe je door in een tabel op het snijpunt van twee getallen te klikken. Naargelang de tabel worden deze twee getallen opgeteld,  afgetrokken, vermenigvuldigd of gedeeld. Je bent maar klaar als je alles juist hebt opgelost. Niet alleen de sommen die je niet binnen de tijd hebt gevonden worden immers opnieuw aangeboden, ook de sommen die je niet onmiddellijk juist had. Deze laatste worden in de tabel grijs gekleurd.

Je kan elke tabel naar wens instellen: je hebt de keuze tussen 1 tot en met 20 rijen en 1 tot en met 100 kolommen. Dit biedt heel wat oefenmogelijkheden voor alle hoofdbewerkingen. Daarnaast kan je de tijd die men mag gebruiken om één oefening te vinden ook instellen van 1 tot en met 99 seconden. Hierdoor kan je het programma zeker ook gebruiken om bijvoorbeeld de maaltafels te automatiseren. Het werken met tabellen laat toe om de eigenschappen van de bewerkingen te ontdekken, evenals bepaalde structuren. Zo zie je bijvoorbeeld in de tabel van de vermenigvuldiging en deze van de optelling de symmetrie van de bewerkingen: bij het product 21 wordt meteen ook de kruispuntcel van 3 x 7 ingekleurd als je de kruispuntcel 7 x 3 inkleurt en omgekeerd. Dit geldt ook bij de som 11: als je 3 + 8 aanklikt, krijg je meteen ook 8 + 3 te zien. In de tabel van de aftrekking zie je dan weer de structuur waarbij alle resultaten rij per rij een cel naar rechts opschuiven. De tabel van de delingen toont de deelbaarheid van de getallen.

Het programma is wel niet echt aan te raden voor kinderen met ruimtelijk-visuele problemen, aangezien ze zich snel moeten kunnen oriënteren in de tabellen.

20:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: basisbewerkingen, optellen, aftrekken, rekenen, vermenigvuldigen, delen, tafels, windows | |

2007.07.07

Tafelen, tafelde, getafeld...

yanchitoChito is een Frans programma om de tafels van vermenigvuldiging te oefenen. In een raster van 4 rijen op 8 kolommen worden er kaartjes op een willekeurige manier aangeboden. Op de ene helft staan de opgaven, op de andere helft de uitkomsten. Deze kaartjes blijven permanent zichtbaar. Het is dus geen memospel. De spelers moeten zo snel mogelijk alle kaartjes wegklikken. Hiervoor moeten ze de juiste uitkomst met de bijhorende opgave aanklikken. De maximumtijd ligt vast op 70 seconden. Je kunt oefenen op 4 niveaus:

- Niveau 1: vermenigvuldigen met 1, 2 en 5 + de dubbelproducten 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5.
- Niveau 2: vermenigvuldigen met 3, 4 en 6 + het dubbelproduct 6x6.
- Niveau 3: vermenigvuldigen met 7, 8 en 9 + de dubbelproducten 7x7, 8x8, 9x9.
- Niveau 4: alles door elkaar.

Het vermenigvuldigen met 0 komt vanaf het eerste niveau voor bij de opgaven. Dit is een meerwaarde die veel andere programmaatjes die de tafels oefenen niet hebben.

Je kan dit spel alleen spelen, maar ook tegen iemand anders via een netwerk of het Internet. Wie in niveau 4 een hoge score haalt, ziet zijn naam verschijnen in  de lijst met topscores.

12:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, tafels, vermenigvuldigen, windows | |