2007.08.30

Rush Hour

rushhourEerder op deze blog besprak ik al het spelletje Parkeer van Toine van Broekhoven. Intussen vond ik enkele andere programma's op het Internet die eveneens gebaseerd zijn op het spel Rush Hour van de firma ThinkFun.

Ook in deze versie van Fred Vonk is het de bedoeling de auto's zodanig te verplaatsen dat de rode wagen uit de "garage" weg kan rijden.

Het spel bestaat (momenteel?) uit 2 reeksen van 40 opdrachten. Elke reeks is in vier trappen opgebouwd van gemakkelijk naar zeer moeilijk. Bij elke opdracht staat telkens aangegeven hoeveel stappen er minimaal nodig zijn om de rode auto weg te laten rijden. Daaronder wordt er onverbiddellijk aangegeven in hoeveel stappen jij het gedaan hebt.

Het spel doet beroep op logisch denken, ruimtelijk inzicht en ruimtelijk voorstellingsvermogen. Het kan gespeeld worden door iedereen, maar kan zeker ook dienst doen als "breinbreker" voor die kinderen die een extra uitdaging willen.

Op het Internet vind je trouwens nog een driedimensionele variant op dit spel die het ruimtelijk voorstellingsvermogen toch wel erg op de proef stelt.

22:01 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, ruimtelijk inzicht, internet | |

2007.08.23

Franse woordzoeker

letopwebmotsMet deze woordzoekers kan je Franse woorden inoefenen. Je moet de opgegeven woorden opzoeken in het letterraster. Deze woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagnonaal staan, maar ook van rechts naar links en van onder naar boven. Een klokje toont je hoeveel tijd je nodig hebt om alle woorden te vinden. Lukt het je niet, dan kan je de spiekknop Solve Game gebruiken. Het programma plaatst dan wel het woord Cheated! op de plaats van de klok. De gevonden woorden markeer je door op de eerste of laatste letter te klikken en dan over het volledige woord te slepen.

Momenteel beschikt het spel over woorden voor de volgende thema's: dieren, stripfiguren, vervoermiddelen, school, eten, werkwoorden, voornamen, bloemen, zoogdieren en circus. Op geregelde basis komen er nieuwe thema's bij.

Het woord Hippopotame heb ik nog niet aangeduid. Dat mag je zelf zoeken Knipoog.

23:32 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: frans, vreemde talen, woordenschat, internet | |

2007.08.17

Tangrams maken van letters en cijfers

espftangram1Didier Bigeard uit Frankrijk programmeerde dit tangramspel. Het is zoals bij elke tangram de bedoeling om de figuren na te maken met de voorhanden zijnde blokken die uit een vierkant werden gesneden. De figuren die je in dit spel moet vormen zijn alle cijfers, alle letters van het alfabet of silhoueten van huizen.

Vooraleer je daar kunt aan beginnen, moet je eerst een tangram van een poes maken. Pas als deze correct is, krijg je het wachtwoord om de rest van het spel binnen te gaan.

espftangram2

Als je een tangram echt niet kunt oplossen, kan je nog altijd op de knop Voir drukken. Je krijgt dan een afbeelding te zien met de juiste positie van de verschillende stukken.

muis links= stuk draaien

muis rechts= stuk verplaatsen (klik en sleep).

 Er is geen tijdsdruk bij dit spel.

22:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: windows, rekenen, ruimtelijk inzicht, ruimtelijk redeneren, ruimtelijke orientatie, visuele voorstelling | |

2007.08.09

Werken met de horizontale en verticale symmetrieas

ecocasesymIn de basisschool moeten leerlingen de begrippen symmetrie en symmetrieas leren kennen.  Ze moeten op geruit papier eenvoudige symmetrische figuren en spîegelbeelden van eenvoudige figuren kunnen tekenen (Leerplan Wiskunde 2000 - MK36, MK37, MK38).

Met het programma Casesym van Michel Nouvuer dat ik vond op www.ecoliciel.net kunnen ze oefenen op de horziontale en verticale spiegeling. Het programma heeft zes niveaus. Elk niveau heeft zes opdrachten. De leerlingen beginnen op het eerste niveau met eenvoudige structuren om op het zesde niveau meer complexe structuren aan te treffen. Als ze een fout gemaakt hebben, krijgen ze onmiddellijk feedback nadat ze op de knop vérifier hebben gedrukt: de foute blokjes worden gerasterd.

Het programma is een open programma. Door op de toetsencombinatie <Alt><F9> te drukken kan de leerkracht per niveau de zes opdrachten aanpassen of volledig veranderen.

12:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, meetkunde, ruimtelijk inzicht, ruimtelijke orientatie, spiegeling, symmetrie, symmetrieas, windows | |