2008.11.30

Stackopolis

stackopolisIn dit spel moet je in de stad Old Metropolis een aantal grote gebouwen neerzetten. Hiervoor krijg je de nodige bouwmodules die willekeurig gestapeld liggen en die jij op de juiste plaats moet slepen. Deze plaats wordt bepaald door het bouwplan (dat eigenlijk een matrix is van 6 op 6) in de linker benedenhoek waarop je kunt lezen hoeveel modules je op elke plaats moet stapelen. Wanneer alles juist gestapeld is verschijnt het gebouw dat je al in de rechterbenedenhoek van het scherm in het klein zag staan, in het groot.

De verschillende bouwwerken verschijnen van eenvoudig over complex naar zeer complex. Ook de tijd speelt een rol. Voor elk gebouw krijg je een bepaalde tijd toegewezen waarin je de opdracht moet klaarspelen.

Tip: vanaf het tweede niveau krijgt elk gebouw een codewoord mee. DIt kun je gebruiken om het niveau opnieuw te spelen indien het in de vorige poging niet gelukt was.

16:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, ruimtelijke orientatie, ruimtelijk inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen, ruimtelijk redeneren | |

2008.11.23

Gekke Kubus

crazycube

De opdracht van dit spel? Verbind de vlakken met dezelfde kleur met elkaar. Dit doe je door met de linker muisknop op het eerste vlak te klikken en deze ingedrukt te houden terwijl je over het juiste traject gaat. Laat de knop los op het moment dat je bij het tweeede gekleurde vlak bent aangekomen. Hier bij mag je nooit de blokken enkel hoek aan hoek (dus schuin) met elkaar verbinden. Op het moment dat alle gekleurde vlakken juist met elkaar verbonden zijn valt de kubus uit elkaar en krijg je de volgende van de 30 opdrachten. De 30 opdrachten hebben een oplopende graad van moeilijkheid.

13:49 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, ruimtelijke orientatie, ruimtelijk inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen, ruimtelijk redeneren | |

2008.11.16

Plofsommen tot 10 met hulpstreepjes

plofsommen tot 10 met hulpstreepjesOok dit spelletje haalde ik van het Rekenweb, een website die samengesteld wordt door het Nederlandse Freudenthal Intsituut.

De speler moet de ballon op de juiste plaats aan de getallenrij hangen. Daarna gooit hij een pijltje door op de desbetreffende knop te klikken. Is het antwoord juist, dan prikt het pijltje de ballon door. Is het antwoord fout, dan ontsnapt de ballon en blijft hij bovenaan in het spelhokje hangen. Na 10 opgaven is het spel uit.

De getallen van 1 tot en met 9 zijn niet zichtbaar: hun plaats wordt aangegeven door hulpstreepjes.

16:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, getallenlijn, getalkennis, rangorde | |

2008.11.07

Meer of minder

more or lessDe opzet van dit spel is heel eenvoudig: naargelang de opdracht moet het kind het vakje met het meeste of het minste voorwerpen aanduiden. Per spelbeurt krijgt het 10 opgaven in stijgende moeilijkheidsgraad (= meer vakjes met elkaar vergelijken).

Dit spel leent zich bij uitstek om met kinderen in de derde kleuterklas te doen. Nu concepten als het in één keer herkennen van kleine hoeveelheden tot 4 (subitising) en het kunnen tellen van kleine hoeveelheden (vanaf 4) als maat voor rekenrijpheid gelden - meer dan de vaardigheden zoals Piaget ze beschreef, aangezien deze samen met het aanvankelijk rekenen ontstaan - biedt het ook veel observatiemogelijkheden voor ouders en leerkrachten. Enkele voorbeelden:

  • Ziet het kind onmiddellijk waar er het meest of het minst voorwerpen zijn?
  • Moet het kind nog tellen?
  • Hoe telt het kind?
    • Met of zonder aanwijzen op het scherm?
    • Telt het de voorwerpen in alle vakjes of slechts in enkele vakjes?
    • Herkent het kind hoeveelheden tot 4 zonder te tellen?
  • Denkt het kind logisch of deductief (vb. als vakje 1 minder is dan vakje 2 en vakje 2 minder is dan vakje 3, dan is vakje 1 ook minder dan vakje 3) of moet het alle vakjes met elkaar vergelijken?

Het spel biedt met andere woorden heel veel kansen tot korte diagnostische gesprekjes. Dit mag geen hinderpaal zijn om het spel toch te gebruiken. De leerkracht of volwassenen is toch nodig om de opdrachten in het Nederlands te vertalen.

12:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoeveelheidsbegrip, internet, rekenen, tellen, kleuters, vergelijken, resultatief tellen, rekenbegrippen, subitizing, voorbereidend rekenen | |