2009.07.24

ABC x 2

abc

Met dit spelletje kun je op 2 manieren de letterkennis oefenen, meer bepaald de auditieve analyse van de beginklank. Je wisselt van spelvorm door op de ronde pijl onder de rups te klikken.

In de eerste spelvorm klik je het plaatje aan van het voorwerp waarvan de naam met de getoonde letter begint, in de tweede spelvorm klik je de letter aan die bij het getoonde voorwerp hoort. Door in het eerste spel op de getoonde letter en in het tweede spel op het getoonde plaatje te klikken krijg je de volgende opgave. In beide spellen kun je wisselen tussen kleine letters en drukletters (klik op de eerste knop links onder de rups) en al dan niet het aantal juiste antwoorden laten bijhouden (klik op de knop met het hoofdje van de rups). Als je de stand laat bijhouden, is het spel pas gedaan na 10 juiste antwoorden.

14:12 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, internet, letterkennis, auditieve analyse | |

2009.07.18

Math Educator

math educator

Dit is een programma om de basisbewerkingen te oefenen. Bij elke bewerking kan men kiezen tussen oefeningen van 3 niveaus. De afbeelding hiernaast laat het verschil in moeilijkheidsgraad duidelijk zien. Per niveau moet je telkens 10 oefeningen oplossen, waarna je in een afzonderlijk scherm een overzicht krijgt van het aantal goede en fouten oefeningen.

Bij een goed antwoord verschijnt er in het groen 'correct', bij een fout antwoord verschijnt er in het rood 'wrong'. Je kunt dan maar verder naar de volgende oefening als je het juiste antwoord gevonden hebt.

Via de knop 'more' kun je enkele eenvoudige instellingen wijzigen, zoals de kleuren, de geluiden en zelfs de titel van het programma. Het programma heeft een zeer sober uitzicht met geen bewegende beelden. Dit zorgt ervoor dat de leerling zeer gericht en zonder veel afleiding kan oefenen.

22:21 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: windows, rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen | |