2010.04.25

Rijtjes aanvullen

number crackerMet Number Cracker moet je rijtjes getallen aanvullen. Daarvoor moet je eerst de regel ontdekken die aan de basis van de reeks ligt. Dat lijkt vaak gemakkelijker dan het in werkelijkheid is.

Het spel bestaat uit 4 niveaus:

 • gemakkelijk
 • gemiddeld
 • moeilijk
 • extra moeilijk

Als je weet dat men op het tweede niveau al werkt met negatieve getallen, dan weet je meteen dat dit een spel is voor oudere kinderen en kinderen die een extra uitdaging nodig hebben.  Verder moet je onder andere kennis hebben van kwadraten, rekenregels, tekenregels en dergelijke meer.

Ook voor volwassenen bieden de moeilijkste niveaus enkele uitdagingen van formaat.

15:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, internet, logisch denken, redeneren, denken, reele getallen | |

2010.04.18

Konijntjes tellen

bunny countDe internettoepassing Bunny Count kun je gebruiken om verschillende (voorbereidende) rekenvaardigheden te oefenen, zoals daar zijn:

 • het subitizen (het onmiddellijk herkennen van kleine hoeveelheden tot 4)
 • het tellen tot 10
 • het vergelijken van hoeveelheden
 • de getalkennis
 • het hoeveelheidsbegrip

De opzet is heel simpel. Kijk hoeveel konijntjes je ziet boven het scorebord en klik daarnaast dezelfde hoeveelheid aan. Je hebt twee speelvormen. Ofwel koppel je het aantal konijntjes aan eenzelfde aantal dieren, ofwel koppel je het aantal konijntjes aan het juiste getal. Elk van de speelvormen kent drie moeilijkheidsgraden:

 • gemakkelijk: 2 alternatieven en hoeveelheden tot 5
 • gemiddeld: 3 alternatieven en hoeveelheden tot 10
 • moeilijk: 4 alternatieven en hoeveelheden tot 10

Per niveau moet je 10 opgaven oplossen. Het spel geeft beperkt feedback:

 • indien juist: right (groen)
 • indien fout: oops (rood)

Een leuke omgeving om de vermelde vaardigheden in te oefenen.

00:06 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, rekenen, tellen, internet, resultatief tellen, subitizing, vergelijken, voorbereidend rekenen, hoeveelheidsbegrip, getalkennis | |

2010.04.11

Een verkeerde stap...

one false moveHet verhaal: je zit in een spookhuis en wil er uit. Dat kan pas als je de kamers in de juiste volgorde hebt doorlopen. Dit doe je door de getallen in de kamers in de juiste volgorde aan te klikken. In een juist aangeklikte kamer krijg je soms aantal punten. Af en toe heb je gewoon pech en kom je een zwarte kat tegen. Dan gaan er vijf punten van je socre af,ook al was jouw keuze juist.

Als je fout bent, dan verschijnt er een spook in de kamer en worden er 50 punten van jouw score afgetrokken. Als je dan over een zaklamp beschikt, dan kan je het spook verjagen en krijg je 75 punten. Heb je geen zaklamp meer, dan is het spel ten einde.

Bij het begin van elk spel start je met een zaklamp en een kaart. Die kaart kun je gebruiken als je even niet ziet wat jouw volgende stap is. Terwijl je de getallen in de juiste volgorde aanklikt krijg je er zaklampen en kaarten bij. Die je onmiddellijk weer kunt inzetten.

Je kunt het spel op 3 niveaus spelen:

 • gemakkelijk: enkel positieve getallen
 • gemiddeld: positieve en negatieve gehele getallen
 • moeilijk: positieve en negatieve decimale getallen

Je kunt ook kiezen in welke volgorde je de getallen aanklikt:

 • van klein naar groot
 • van groot naar klein

Prima oefenstof voor wie de getallenlijn perfect wil beheersen!

13:20 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: decimale getallen, getalkennis, getallenlijn, internet, kommagetallen, negatieve getallen, reële getallen, rekenen | |

2010.04.05

Veelzijdige tafeltrainer

tafelMet het spel Tafel van Toine van Broeckhoven kun je alle tafels van 1 tot en met 10 op 10 verschillende manieren inoefenen. Daarenboven kun je voor elke tafel afzonderlijk, of voor om het even welke combinatie van tafels een heus tafeldiploma behalen. De opbouw van de tien spelvormen is geleidelijk. Terwijl spel 1 nog duidelijk verwijst naar het vermenigvuldigen als herhaald optellen, zet spel 10 duidelijk in op de snelheid waarmee de tafels kunnen opgeroepen worden. Bij elke spelvorm krijg je onmiddellijk feedback als je fout bent. Het programma houdt ook per spel jouw score bij (op naam, indien je bij het begin jouw naam opgaf). Bij een, volgende spelbeurt kun je dan proberen om het beter te doen.

 • Spel 1: Verbind de oefening met de juiste herhaalde optelling (Hier had ik wel graag telkens plustekens tussen de cijfers gezien).
 • Spel 2: Verbind iedere vermenigvuldiging met haar juiste uitkomst. Indien juist verdwijnen som en uitkomst van het scherm.
 • Spel 3: Klik de juiste uitkomst aan van de vermenigvuldiging die getoond wordt. Na ieder antwoord veranderen de uitkomsten van plaats.
 • Spel 4: Klik in het linker vierkant een vermenigvldiging aan en zoek het juiste antwoord in het rechter vierkant. Is jouw antwoord juist, dan verdwijnt de oefening uit het linker vierkant.
 • Spel 5: Gedurende enkele ogenblikken wordt er een vermenigvuldiging getoond. Als ze weer verborgen is, moet je het juiste antwoord aanklikken.
 • Spel 6: Puntoefeningen: zoek het juiste getal waarmee je de puntoefening tot een correcte vermenigvuldiging maakt.
 • Spel 7: Klik bij elk vakje de juiste uitkomst of vermenigvuldiging aan. Indien juist, dan worden beiden verborgen.
 • Spel 8: Maak met de toetsen van de rekenmachine de juiste uitkomst en controleer je antwoord.
 • Spel 9: Tik zelf de juiste uitkomst van de (punt)oefening in.
 • Spel 10: Tik zelf de juiste uitkomst in voordat de vermenigvuldiging de rode streep raakt.

Bij de 10 spelvormen kan je steeds maar één tafel oefenen. Pas als je een tafeldiploma wilt halen, kun je de verschillende tafels door elkaar laten aanbieden. 

15:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: windows, automatisering, rekenen, basisbewerkingen, tafels, vermenigvuldigen | |