2010.05.29

Weet jij waar de lamp brandt?

light up

Met het spel Light up ben je meteen een tijdje zoet. Doorheen de 20 spelniveaus krijg je steeds dezelfde opdracht: het lampje (of de lampjes) dat uit is, aansteken door het tegen het geel gekleurde lampje te laten botsen. Daarvoor moet je telkens een aantal lampjes wegklikken. Als je dat strategisch doet, dan gaan alle lampjes aan het schuiven en ontsteekt het gele lampje het lampje dat niet brandt.

Maar per niveau is er een beperking in het aantal lampjes dat je kunt wegklikken. Dat zie je links bovenaan in jouw scherm, in het grijze vakje net onder het grote grijze vak waarin het niveau staat.

Je kunt maar naar een hoger niveau als je het vorige niveau goed hebt afgewerkt. Een spel om niet te onderschatten.

23:53 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anticiperen, denken, internet, logisch denken, redeneren | |

2010.05.22

Zo oud als Methusalem: punten verbinden

connect the dotsDit spel bestaat al heel lang. Door punten in de juiste volgorde met elkaar te verbinden krijg je een figuur. In de versie van FunBrain kun je dit spel zowel met cijfers als met de letters van het alfabet spelen. Je hebt telkens drie niveaus:

 • Cijfers:
  • tellen met sprongen van 1
  • tellen met sprongen van 5
  • terugtellen met sprongen van 1
 • Letters: 
  • van A naar Z
  • van A naar Z met ontbrekende letters
  • van Z naar A

De lijn verschijnt maar als je de cijfers of letters correct met elkaar hebt verbonden. Als de figuur klaar is krijg je de mogelijkheid om ze op twee manieren af te drukken:

 • als oefening waarbij je de punten met elkaar moet verbinden
 • als kleurplaat

23:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, taal, internet, getallenlijn, tellen, alfabet, letterkennis | |

2010.05.08

Wat is jouw punt?

what's the pointIn de eindtermen wiskunde voor de eerste graad (A-stroom) van het secundair onderwijs lezen we:

De leerlingen bepalen punten in het vlak door middel van coördinaten.

Met het programma What's the point kunnen ze deze vaardigheid op 3 niveaus inoefenen. Op het gemakkelijkste niveau moeten ze werken met een assenstelsel met enkel positieve getallen en uit vier mogelijkheden de juiste positie van het aangeduide punt aanklikken. Op het middelste niveau doen ze hetzelfde, maar nu in een assenstelsel met positieve en negatieve getallen. Op het moeilijkste niveau moeten ze zelf een in coördinaten uitgedrukt punt in het assenstelsel situeren door op de juiste plaats te klikken.

feedbackWanneer er een fout gemaakt wordt, geeft het programma onmiddellijk feedback door op het assenstelsel het foute antwoord te vergelijken met het goed. OP zich is dit een zeer goede optie, behalve dan dat het juiste antwoord in het rood en het foute antwoord (dat door de speler gegeven werd) in het groen wordt aangegeven. Even opletten dus!

 

 

12:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: reele getallen, rekenen, coordinaten, negatieve getallen | |

2010.05.01

Precisiespringen

line jumperJe bent een parachutespringer en je moet vanuit een vliegtuig precies op de juiste plek landen. Dat is de inkleiding van Line Jumper. Met dit spel oefen je het optellen en aftrekken van reële getallen. Het heeft vijf niveaus:

 • gemakkelijk: sommen tussen 0 en 10
 • gemiddeld: sommen tussen 0 en 20
 • moeilijk: sommen tussen -4 en + 4
 • zeer moeilijk: sommen tussen -8 en +8
 • superbrein: sommen tussen -16 en +16

Om sommige oefeningen met negatieve getallen juist te kunnen oplossen, moet je de tekenregels kennen. Door de visuele feedback na elke oefening (ongeacht of jouw antwoord juist of fout was) krijg je meer inzicht in de getallenlijn.

16:34 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: reele getallen, getallenlijn, rekenen, internet, tekenregels, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, negatieve getallen | |