2010.10.02

Meerklank

meerklankZoals de naam het al aankondigt, oefen je met dit spel van Toine van Broekhoven meerklanken in. De bedoelde meerklanken zijn niet alleen de lange klanken (aa, ee, oo, uu) en tweetekenklanken (ui, ie, ei, ij, ou, au, oe, eu) maar evengoed 'tweetekenklanken' van vreemde afkomst zoals de Engelse 'oa' in goal. De speler krijgt onderaan elk scherm een 'meerklank' te zien en vier gekleurde cirkels met daarin een woord waarin de 'meerklank' ontbreekt. Het is de bedoeling dat hij die cirkel aanklikt waarin een woord staat waarin de 'meerklank' past. Het spel geeft dan aan of het woord juist is, of niet voorkomt in de onderliggende woordenlijst. Het is de bedoeling dat de speler dan de hulp inroept van de leerkracht (of een woordenboek). Standaard speel je met een tijdsbeperking van vijf minuten. Die kun je uitzetten via de optie [Aanpassen] van het tabblad [Instellingen] in de menubalk (het wachtwoord is tvbsoft) of aanpassen naar een minimum van één minuut en een maximum van tien minuten]. In datzelfde menu kun je de lijst met hoge scores beheren en - wat oneindig veel belangrijker is - een lijst met woorden kiezen.

hoe maak je zelf een woordenlijst aan?De meerwaarde van het programma ligt ongetwijfeld in de mogelijkheid om er eigen woordenlijsten aan toe te voegen. Dit kan in enkele stappen:

Stap 1: Maak met een tekstverwerker (vb. Wordpad of Word) een woordenlijst aan. Per regel zet je één woord. In elk woord zet je de 'meerklank' tussen rechte haakjes (vb. m[aa]n). Zorg dat er geen lege regels in jouw woordenlijst voorkomen!

Stap 2: Sla jouw woordenlijst op als txt-bestand. Hiervoor moet je zeker de optie 'opslaan als' van jouw tekstverwerker gebruiken.

Stap 3: Plaats deze woordenlijst in dezelfde map als het programma Meerklank. Als alles goed gaat moet je in deze map ook de woordenlijst meerklankdata.txt zien die met het programma wordt meegeleverd.

Via de optie [Aanpassen] van het tabblad [Instellingen] in de menubalk kun je nu jouw woordenlijst selecteren via de knop [laad een lijst]

Wees creatief: Dit programma biedt nog andere mogelijkheden: zo kun je woordenlijsten aanmaken voor het inoefenen van andere klanken dan de lange klanken en tweetekenklanken. Ikzelf probeerde het met een woordenlijst met woorden met de -eeu- en de -ieu-. Zolang je in jouw woordenlijst de bewuste klanken tussen rechte haken plaatst (vb. l[eeu]w, n[ieu]w), werkt het perfect.

Let op: Het programma controleert enkel of het woord dat de leerling gemaakt heeft in de gebruikte woordenlijst voorkomt. Is dat niet zo, dan verwijst het de speler naar de leerkracht. Deze moet dus bij de hand zijn. Aan oudere kinderen kun je evenwel de attitude bijbrengen om dat woord op te zoeken in een (goed) woordenboek.

16:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lange klank, spelling, taal, tweetekenklank, windows | |

De commentaren zijn gesloten.