2010.10.24

Opnieuw onder de aandacht: Abacus

rekenen met de abacusDit schitterend stukje vakmanschap is van de hand van de Nederlandse Jan Vos.

Dit programma oefent optelsommen in met de brug over het tiental, het honderdtal en het duizendtal.

De leerling kan in principe de som meteen oplossen, maar bij een fout schiet het programma hem ter hulp. Op de abacus wordt de eerste term in het rood uitgezet. Daarna komt de tweede term te voorschijn in het groen. Eens zover wordt er rang per rang gekeken over er kan ingewisseld worden voor een hogere eenheid: dit wordt voorgesteld door wat kan ingewisseld worden eerst te kleuren en dan naar de volgende rang over te brengen.

Ook aan de leerkracht wordt gedacht: bij het begin van zijn oefensessie moet de leerling zijn naam intikken. Vanaf dan registreert het programma wat hij doet. Na de les kan de leerkracht door <CTRL><G> in te tikken per leerling zien hoe die het deed.

Een absolute aanrader!

Opmerking: de pagina van Jan Vos waarop deze programma's te vinden waren, is blijkbaar van het Internet verwijderd. Ik plaatste het programma op mijn materialenbank (http://nieuwsbriefmaterialen.wikispaces.com/file/view/aba...), omdat ik het belangrijk vind dat dergelijke steengoede programma's beschikbaar blijven. Van zodra het weer beschikbaar zou zijn via een website van Jan Vos zelf, zal ik de link aanpassen. Indien hij dit zou vragen, zal ik het programma ook verwijderen om zijn rechten te vrijwaren.

11:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: abacus, basisbewerkingen, optellen, rekenen, windows | |

2010.10.17

Opnieuw onder de aandacht: Wroet

Wroet is een visuele zoekmachine voor de jongste kinderen van de basisschool. Deze website van het Nederlandse Kennisnet wil hiermee het woord- en taalbegrip van deze kinderen ontwikkelen, stimuleren en uitbreiden.

Het figuurtje Wroet de mol gaat met de kinderen op zoek naar plaatjes die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hebben ze een plaatje gekozen, dan krijgen ze het woord dat bij het plaatje hoort te zien en te horen.

Het programma bevat verschillende soorten objecten:

 • animaties
 • bewegende kleurplaten
 • filmpjes
 • plaatjes

 Als vertrekpunt krijg je de keuze tussen negen thema's:

 • allerlei
 • dier en natuur
 • mensen
 • school
 • sporten
 • sprookjes
 • thuis
 • vakantie
 • vervoer

Vanaf dan kan je een heel onbestemd en associatief parcours volgen. Het programma zoals je het op de website vindt, is een basispakket. Leerkrachten kunnen aan de redactie altijd vragen nieuwe woorden op te nemen.

20:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, taal, woordenschat | |

2010.10.09

Twee getallen en drie bewerkingen

plusminkeer.gifMet dit programma laat Toine van Broekhoven de leerlingen het optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van vermenigvuldiging oefenen. Daarvoor moeten ze deze drie basisbewerkingen telkens op dezelfde twee getallen uitvoeren. Dit kan met en zonder tijdsdruk.

Bij het optellen wordt soms de brug over het tiental gemaakt. Dan krijgen de leerlingen als hulp onder het tweede getal de benodigde splitsing te zien in de vorm van twee dobbelstenen. De brug over het tiental wordt niet gemaakt bij het aftrekken. Dit heeft alles te maken met het feit dat het spel tegelijk ook de tafels van vermenigvuldiging oefent. Toine van Broekhoven is dus wel verplicht getallen te gebruiken die kleiner of gelijk zijn aan tien.

Via de optie [Aanpassen] in het tabblad [Instellingen] kun je na het ingeven van het wachtwoord (= tvbsoft)de tijdsdruk aan of uitzetten en instellen van 1 tot en met 10 minuten. Je kunt er ook de lijst met hoge scores beheren.

12:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, automatisering, basisbewerkingen, optellen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen, windows | |

2010.10.02

Meerklank

meerklankZoals de naam het al aankondigt, oefen je met dit spel van Toine van Broekhoven meerklanken in. De bedoelde meerklanken zijn niet alleen de lange klanken (aa, ee, oo, uu) en tweetekenklanken (ui, ie, ei, ij, ou, au, oe, eu) maar evengoed 'tweetekenklanken' van vreemde afkomst zoals de Engelse 'oa' in goal. De speler krijgt onderaan elk scherm een 'meerklank' te zien en vier gekleurde cirkels met daarin een woord waarin de 'meerklank' ontbreekt. Het is de bedoeling dat hij die cirkel aanklikt waarin een woord staat waarin de 'meerklank' past. Het spel geeft dan aan of het woord juist is, of niet voorkomt in de onderliggende woordenlijst. Het is de bedoeling dat de speler dan de hulp inroept van de leerkracht (of een woordenboek). Standaard speel je met een tijdsbeperking van vijf minuten. Die kun je uitzetten via de optie [Aanpassen] van het tabblad [Instellingen] in de menubalk (het wachtwoord is tvbsoft) of aanpassen naar een minimum van één minuut en een maximum van tien minuten]. In datzelfde menu kun je de lijst met hoge scores beheren en - wat oneindig veel belangrijker is - een lijst met woorden kiezen.

hoe maak je zelf een woordenlijst aan?De meerwaarde van het programma ligt ongetwijfeld in de mogelijkheid om er eigen woordenlijsten aan toe te voegen. Dit kan in enkele stappen:

Stap 1: Maak met een tekstverwerker (vb. Wordpad of Word) een woordenlijst aan. Per regel zet je één woord. In elk woord zet je de 'meerklank' tussen rechte haakjes (vb. m[aa]n). Zorg dat er geen lege regels in jouw woordenlijst voorkomen!

Stap 2: Sla jouw woordenlijst op als txt-bestand. Hiervoor moet je zeker de optie 'opslaan als' van jouw tekstverwerker gebruiken.

Stap 3: Plaats deze woordenlijst in dezelfde map als het programma Meerklank. Als alles goed gaat moet je in deze map ook de woordenlijst meerklankdata.txt zien die met het programma wordt meegeleverd.

Via de optie [Aanpassen] van het tabblad [Instellingen] in de menubalk kun je nu jouw woordenlijst selecteren via de knop [laad een lijst]

Wees creatief: Dit programma biedt nog andere mogelijkheden: zo kun je woordenlijsten aanmaken voor het inoefenen van andere klanken dan de lange klanken en tweetekenklanken. Ikzelf probeerde het met een woordenlijst met woorden met de -eeu- en de -ieu-. Zolang je in jouw woordenlijst de bewuste klanken tussen rechte haken plaatst (vb. l[eeu]w, n[ieu]w), werkt het perfect.

Let op: Het programma controleert enkel of het woord dat de leerling gemaakt heeft in de gebruikte woordenlijst voorkomt. Is dat niet zo, dan verwijst het de speler naar de leerkracht. Deze moet dus bij de hand zijn. Aan oudere kinderen kun je evenwel de attitude bijbrengen om dat woord op te zoeken in een (goed) woordenboek.

16:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lange klank, spelling, taal, tweetekenklank, windows | |