2010.11.27

Opnieuw onder de aandacht: Woordkasteel

woordkasteelWoordkasteel is een gratis programma voor kinderen vanaf zes jaar dat je kan gebruiken om taal en spelling te oefenen thuis en op school. Het bestaat uit een lerarenprogramma, een leerlingprogramma, een toetsprogramma met negen diagnostische toetsen en veertien spelmodules.

Met het lerarenprogramma kan men leerlingenlijsten toevoegen en het programma aanpassen aan de eigen wensen door zelf nieuwe woordenlijsten, plaatjes en geluiden toe te voegen en oefenpakketten samen te stellen. Je kan oefenpakketten samenstellen voor een individuele leerling maar ook voor een groepje leerlingen. Daarnaast kan men ook de foutenanalyses bekijken van de toetsen die door de leerling zijn gemaakt en op basis daarvan oefenstof geven. 

De toetsen situeren zijn bedoeld voor de Nederlandse groepen die voor Vlaanderen equivalent zijn met:

  • einde eerste leerjaar
  • midden tweede leerjaar
  • einde tweede leerjaar
  • midden derde leerjaar
  • einde derde leerjaar
  • midden vierde leerjaar
  • einde vierde leerjaar
  • midden vijfde leerjaar
  • einde vijfde leerjaar

Je moet je dus toch wel even bezinnen over de aangeboden spellingtoetsen, omdat er wel verschillen kunnen zijn met het Vlaamse leerprogramma. Dit is vooral van belang bij de ingebouwde foutenanalyse, omdat op basis daarvan een oefenprogramma wordt samengesteld. Niet aangeboden stof kan men echter wel met de leerkrachtenmodule weer verwijderen.

Woordkasteel is niet methodegebonden: je kunt het altijd aanpassen door woordenlijsten uit jouw methode in het programma te importeren.

Het programma voor de leerlingen is zeer gebruiksvriendelijk en zeer duidelijk. De kleurrijke omgeving en de verschillende spelvormen zijn zeker aantrekkelijk en motiverend.

Woordkasteel is zeker een verrijking voor de orthotheek.

10:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, spelling, windows | |

2010.11.21

Opnieuw onder de aandacht: Honderdveld

honderdveldDit programma van Jan Vos doet leerlingen de getallen van 1 tot 100 op het honderdveld situeren. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden: met of zonder hulpgetallen (1, 2, 3, ... & 10, 20, 30, ...), met of zonder hulp bij een fout (deze hulp bestaat er in dat het getal op de juiste plaats verschijnt) en met of zonder het verschijnen van een getal als je met de muis over een cel van het honderveld gaat. Deze instellingen kan je als leerkracht wijzigen via de toetsencombinatie <CTRL><G>. Iedere leerling moet bij het begin van de oefening zijn naam ingeven. Het programma maakt dan per leerling een tekstbestandje aan <NAAM.LLF> dat bijhoudt wat hij presteerde. Dit tekstbestandje kan je met een eenvoudige tekstverwerker zoals Notepad of Wordpad bekijken. De leerlingen krijgen feedback door het verschijnen van een kleurrijke tekening met de volgende tekst:

80 tot 100 %: Dit is Prima!
60 tot 70 %: Dat kan beter!
0 tot 50 %: Dat kan veel beter!

Ook het aantal op te lossen oefeningen kan via de toetsencombinatie <CTRL><G> ingesteld worden.

Let op: het programma wordt geleverd in een zipbestand. Als je dat uitpakt zal je drie mappen zien staan: <disk1>, <disk2> en <disk3>. Laat je het <setup.exe> bestand onmiddellijk werken vanuit de map <disk1>, dan krijg je een foutmelding. Om deze te vermijden moet je eerst alle bestanden uit de mappen <disk2> en <disk3> naar de map <disk1> kopiëren. Hierna lukt het perfect.

Opmerking: de pagina van Jan Vos waarop deze programma's te vinden waren, is blijkbaar van het Internet verwijderd. Ik plaatste het programma op mijn materialenbank (http://nieuwsbriefmaterialen.wikispaces.com/file/view/hon...), omdat ik het belangrijk vind dat dergelijke steengoede programma's beschikbaar blijven. Van zodra het weer beschikbaar zou zijn via een website van Jan Vos zelf, zal ik de link aanpassen. Indien hij dit zou vragen, zal ik het programma ook verwijderen om zijn rechten te vrijwaren.

12:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, honderdveld, windows | |

2010.11.13

Opnieuw onder de aandacht: Rekenen over het tiental

rekenen met de brug over het tientalRekenen over het tiental is eveneens een programma van Jan Vos. Leerlingen oefenen hier het optellen met brug over het tiental.

In principe kunnen ze elke oefening onmiddellijk oplossen. Maken ze een fout, dan schiet het programma hen ter hulp.

Als eerste stap krijgt de leerling een hulpsom waarbij de tweede term uitgesplitst werd. Is dat niet voldoende, dan verschijnt er een getallenlijn. Op deze getallenlijn wordt de eerste term in het rood en de tweede term in het groen uitgezet. Maakt de leerling nu nog een fout, dan verschijnt het honderdveld waarop hij de twee termen van de optelsommen moet inkleuren: eerst alle tientallen en daarna pas alle eenheden. Van zodra er tien eenheden naar het honderdveld gesleept zijn, worden ze vervangen door een tiental. Was deze hulp nog onvoldoende, dan krijgen ze hetzelfde honderveld weer, maar nu met bijkomende hulp door de gesitueerde tientallen en geschreven instructies.

Bij het begin geeft iedere leerling zijn naam in. Na de sessie kan de leerkracht door <CTRL><G> te drukken de oefensessie van de leerling weer oproepen en bekijken. Absolute aanrader!

Opmerking: de pagina van Jan Vos waarop deze programma's te vinden waren, is blijkbaar van het Internet verwijderd. Ik plaatste het programma op mijn materialenbank (http://nieuwsbriefmaterialen.wikispaces.com/file/view/rek...), omdat ik het belangrijk vind dat dergelijke steengoede programma's beschikbaar blijven. Van zodra het weer beschikbaar zou zijn via een website van Jan Vos zelf, zal ik de link aanpassen. Indien hij dit zou vragen, zal ik het programma ook verwijderen om zijn rechten te vrijwaren.

17:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, optellen, basisbewerkingen, windows | |

2010.11.05

Spinnend rekenen

spider matchMet het spel Spider match oefen je onder tijdsdruk het optellen en aftrekken van reële (positieve en negatieve) getallen. Midden in het web staat een getal. Dat getal moet jij zo snel mogelijk maken door twee bij elkaar horende vliegen aan te klikken. hierbij gebruik je de positieve en negatieve getallen door elkaar (vb. -2 + -7 = -9). Je speelt hierbij telkens tegen drie andere spinnen. Het is de bedoeling om gedurende de toegestane tijd zoveel mogelijk juiste combinaties aan te klikken. Het programma houdt de fouten die je hierbij maakt bij en geeft ze na het spel weer.

Je speelt dit spel op het Internet. In één van de startschermen kun je zien welke spelen er actief zijn. Dit zijn spelen die door iemand anders zijn aangemaakt en die openbaar zijn. Je kunt er aan deelnemen of een eigen spel starten. Zijn er geen echte spelers op het Internet voor handen, dan speel je gewoon tegen de computer. Als het spel gedaan is, krijg je een scherm te zien met jouw uitslag en met de oefeningen die je fout hebt opgelost.

Je kunt echter ook een nieuw spel starten en beveiligen met een wachtwoord. Dan kunnen enkel spelers die het wachtwoord kennen aan jouw spel deelnemen. Dit kan handig zijn in klasverband.

21:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, basisbewerkingen, internet, negatieve getallen, optellen, reële getallen, rekenregels, tekenregels | |