2012.01.28

Wat hebben otters en exponenten gemeen?

otter rushIn dit spel moet je proberen als eerste over de eindmeet te komen. Daarvoor moet je zoveel mogelijk oefeningen juist oplossen. Deze oefeningen gaan allemaal over machtsverheffingen. Je moet ofwel het grondtal ofwel het exponentgetal aanklikken dat je nodig heb om aan het gewenste resultaat te komen. Ik geef twee voorbeelden:

  • x2 = 4 wordt 22 = 4
  • 3x - 27 wordt 33 = 27

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 12 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je alleen bent en niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, kun jij daar aan mee doen.

18:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: exponenten, internet, machten, machtsverheffingen, onbekende, wortels | |

2012.01.22

Zoals het klokje bij de giraf tikt, ...

girafferaceDe bedoeling van Giraffe Race is heel simpel. Je moet proberen als eerste over de eindmeet te komen. Dit kun je door zo snel als je kan de juiste digitale weergave bij de getoonde analoge klok aan te klikken. Elk fout antwoord zorgt ervoor dat je verder achterop raakt. Het spel houdt die fouten bij en toont ze achteraf in jouw eindscherm.

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 12 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je alleen bent en niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, kun jij daar aan mee doen.

18:08 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: analoge klok, digitale klok, internet, kloklezen | |

2012.01.15

Met 'koeien van letters'

koeienlettersAls bij toeval kwam ik terecht op dit leuke, pretentieloze spelletje dat zeker zijn waarde heeft voor jonge kinderen. De bedoeling is dat ze de woorden, die aan de linkerkant op een foto afgebeeld staan, correct 'schrijven' door de koeien met de juiste letters op hun buik naar de omgekeerde kuipen te slepen. Ze moeten in de juiste volgorde staan zodat het woord foutloos geschreven is. Achtereenvolgens moet de speler een vijftal woorden per niveau correct 'schrijven'. Er zijn drie niveaus:

  • drieletterwoorden;
  • vierletterwoorden;
  • vijfletterwoorden.

Deze drie niveaus volgen elkaar automatisch binnen één spelbeurt op. Tenzij je teveel fouten maakt. Dan stopt het spel voortijdig. Onderaan zie je een konijntje voor een rijtje van acht gebakjes zitten. Telkens je een fout maakt eet het één gebakje op. Als alle gebakjes op zijn, stopt het spel.

Let op: de opgegeten gebakjes krijg je niet terug bij de overgang van het ene naar het andere niveau. Met andere woorden: een gebakje dat je verliest in niveau 1, ben je nog steeds kwijt in niveau 2 en niveau 3.

16:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, spelling, taal | |

2012.01.07

Doordenkertje met getallen

kerstvierkantOp de website van het Freudenthalinstituut (Nederland)vond ik dit doordenkertje met getallen. Het enige dat je moet doen is aan elk van de kerstsymbolen een waarde toekennen. Je kan elke waarde die je wilt gebruiken maar aan één symbooltje toekennen. Met andere woorden: twee verschillende symbolen kunnen nooit dezelfde waarde krijgen.

Heb je alle waarden toegekend, dan moet de som ervan per rij en per kolom gelijk zijn aan het totaal dat je rechts van elke rij of onder elke kolom vindt.

Door op het groene pijltje [spiek] te klikken krijg je feedback. Enkel als alles juist is verschijnt de tekening van de kerstman.

Dit is een goede denkoefening voor kinderen die een extra (reken)uitdaging nodig hebben. Helaas is er maar één opgave voorzien. Vandaar dat ik op de geanimeerde afbeelding bij dit bericht de waarden bij de verschillende symbolen heb uitgevlakt.

17:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, logisch denken, redeneren | |