2011.02.26

Optellen en aftrekken tot 10

automatiseren groep 3Met het programma Automatiseren groep 3 van Toine van Broekhoven kun je het optellen en aftrekken tot 5 en/of tot 10 automatiseren. Bij het starten vink je aan welke soort oefeningen je wil (laten) maken. Je hebt vier mogelijkheden die je in om het even welke combinatie kunt gebruiken:

 • optellen tot 5
 • optellen tot 10
 • aftrekken van 5
 • aftrekken van 10

Eens gestart, krijg je 20 willekeurige oefeningen aangeboden. Je klikt op het numerieke klavier in het scherm het juiste antwoord aan en controleert het dan door op de groene knop te klikken. Merk je tijdig een fout op, dan kun je die nog verbeteren door op de rode knop met het kruisje te klikken.

Het programma houdt visueel bij hoeveel oefeningen je goed (groen) of fout (rood) maakte. Ben je klaar, dan verschijnt jouw score nog eens cijfermatig op het scherm. Een programma dat leerlingen van het eerste leerjaar zeker zal helpen om het optellen tot en aftrekken van 10 grondig in te oefenen.

19:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, automatisering, basisbewerkingen, internet, optellen, rekenen | |

2011.01.30

Rekenblok

rekenblokToine van Broekhoven maakt nu ook programma's die je rechtstreeks op het Internet kunt spelen. Dit heeft als voordeel dat je niet meer gebonden bent aan één bepaald besturingssysteem. Een van deze programma's is Rekenblok.

Met Rekenblok kun je de maal- en de deeltafels tot en met 20 oefenen. Het startscherm laat toe om om het even welke combinatie van maal- en/of deeltafels te kiezen. Je kunt daarenboven bepalen of de factor waarmee je een getal vermenigvuldigt niet groter mag zijn dan 10 of mag oplopen tot 20.

Eens zover, kun je aan de slag. Er is geen tijdsdruk en geen opgavenlimiet. Je oefent net zo lang en op net zoveel als je zelf wil. Rekenblok toont in een handig venstertje hoeveel oefeningen je juist of fout hebt opgelost. Weet je het antwoord niet, dan kun je de spiekknop gebruiken. Je krijgt dan een overzicht van de desbetreffende tafel waarin je op zoek kunt gaan naar de gevraagde som. Door nog eens op de spiekknop te drukken kom je terug in het spel. Heel positief is dat bij het vermenigvuldigen ook oefening zijn waarbij een getal moet vermenigvuldigd worden met 0. De programma's die hierin voorzien zijn niet zo talrijk.

15:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, delen, internet, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2010.12.19

Optellen met en zonder brug over het tiental

math picture puzzleEen pretentieloos spelletje, maar wel effectief. Dat is Math Picture Puzzle. Je oefent er het optellen met en zonder brug over het tiental mee.

Per spelbeurt moet je op de zestien sommen in het speelveld de juiste uitkomst slepen. Daarvoor heb je de keuze uit de gele getallen in de paarse vakjes die rechts van het speelveld staan. Je kunt elk getal van 1 tot 16 maar één keer gebruiken. Wanneer je de oefening juist hebt opgelost, dan wordt er een deeltje van de achtergrondtekening vrijgegeven. Bij een foute oplossing blijft de gekozen oplossing gewoon staan. Je bent pas klaar als je alle sommen van  het speelveld hebt weggekregen en de achterliggende tekening volledig zichtbaar is.

Het spel doet een beetje raar aan omdat men geen sommen tot en met twintig geeft. De hoogste som is telkens zestien. We hadden het graag zien uitgebreid worden met een extra lijn sommen, zodat er tot en met twintig kon geoefend worden. Maar dit doet niets af van de mogelijkheden van het spel om het optellen met en zonder brug over het tiental in het eerste leerjaar te oefenen.

16:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, internet, optellen, rekenen | |

2010.12.12

Nogmaals de basisbewerkingen voor rekenen

flash mathMet Flash Math kunnen kinderen de basisbewerkingen verder automatiseren. Je kiest één van de vier basisbewerkingen en krijgt dan 10 willekeurige sommen die je moet oplossen door het juiste antwoord uit een reeks van vier mogelijkheden aan te klikken. Het programma geeft onmiddellijk feedback: ofwel verschijnt het woord 'correct' in een groen kader, ofwel het woord 'sorry' in een rood kader. Per reeks houdt het bij hoeveel oefeningen je juist hebt opgelost.

Toch even jullie aandacht: bij het aftrekken viel het me, tijdens het uittesten van dit spel op dat in de reeks met oefeningen op het aftrekken er soms negatieve getallen binnen de antwoordalternatieven zitten. Bij rekenzwakke kinderen uit het lager onderwijs kan dit voor nodeloze verwarring zorgen. Wie dit spel wil laten spelen, zal het dus goed moeten uitleggen aan zijn leerlingen.

12:08 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, automatisering, basisbewerkingen, delen, internet, optellen, reële getallen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2010.10.09

Twee getallen en drie bewerkingen

plusminkeer.gifMet dit programma laat Toine van Broekhoven de leerlingen het optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van vermenigvuldiging oefenen. Daarvoor moeten ze deze drie basisbewerkingen telkens op dezelfde twee getallen uitvoeren. Dit kan met en zonder tijdsdruk.

Bij het optellen wordt soms de brug over het tiental gemaakt. Dan krijgen de leerlingen als hulp onder het tweede getal de benodigde splitsing te zien in de vorm van twee dobbelstenen. De brug over het tiental wordt niet gemaakt bij het aftrekken. Dit heeft alles te maken met het feit dat het spel tegelijk ook de tafels van vermenigvuldiging oefent. Toine van Broekhoven is dus wel verplicht getallen te gebruiken die kleiner of gelijk zijn aan tien.

Via de optie [Aanpassen] in het tabblad [Instellingen] kun je na het ingeven van het wachtwoord (= tvbsoft)de tijdsdruk aan of uitzetten en instellen van 1 tot en met 10 minuten. Je kunt er ook de lijst met hoge scores beheren.

12:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, automatisering, basisbewerkingen, optellen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen, windows | |

2010.09.18

Tafels oefenen

tafels oefenenHet programma Tafels oefenen heeft een heel eenvoudige opzet. Je start het programma op, selecteert de tafels die je wilt oefenen en begint eraan.

Eenvoudig van layout, is het een programma dat zich uitermate leent voor het automatiseren van de tafels. Het programma is zo gemaakt dat vooral de tafelsommen geoefend worden die nog niet worden beheerst. Dit wordt ook weergegeven. Boven het numerieke klavier zie je bij de start alle producten in het rood staan. Het is de bedoeling dat die uiteindelijk allemaal in het groen komen te staan. Maar dit is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Onder elke opgave zie je een balk in vier kleuren:

 • groen: van 0 tot 4 seconden
 • geel: van 4 tot 6 seconden
 • oranje: van 6 tot 8 seconden
 • rood: van 8 tot 10 seconden

Enkel als je een opgave binnen de vier seconden hebt opgelost, kleurt ze in het overzicht bovenaan het scherm groen. Let wel op: dit blijft daarom niet zo. Zolang alle opgaven niet in het groen staan, biedt het programma ze allemaal, ook degene die je al eerder juist oploste, opnieuw aan. Los je ze niet opnieuw op binnen de vier seconden, dan krijgen ze een andere kleur, al naargelang de tijd die je er over deed.

Een uitstekend automatiseringsprogramma van Frank de Witte, een Nederlandse leerkracht en rekencoördinator in het basisonderwijs!

16:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, internet, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2010.04.05

Veelzijdige tafeltrainer

tafelMet het spel Tafel van Toine van Broeckhoven kun je alle tafels van 1 tot en met 10 op 10 verschillende manieren inoefenen. Daarenboven kun je voor elke tafel afzonderlijk, of voor om het even welke combinatie van tafels een heus tafeldiploma behalen. De opbouw van de tien spelvormen is geleidelijk. Terwijl spel 1 nog duidelijk verwijst naar het vermenigvuldigen als herhaald optellen, zet spel 10 duidelijk in op de snelheid waarmee de tafels kunnen opgeroepen worden. Bij elke spelvorm krijg je onmiddellijk feedback als je fout bent. Het programma houdt ook per spel jouw score bij (op naam, indien je bij het begin jouw naam opgaf). Bij een, volgende spelbeurt kun je dan proberen om het beter te doen.

 • Spel 1: Verbind de oefening met de juiste herhaalde optelling (Hier had ik wel graag telkens plustekens tussen de cijfers gezien).
 • Spel 2: Verbind iedere vermenigvuldiging met haar juiste uitkomst. Indien juist verdwijnen som en uitkomst van het scherm.
 • Spel 3: Klik de juiste uitkomst aan van de vermenigvuldiging die getoond wordt. Na ieder antwoord veranderen de uitkomsten van plaats.
 • Spel 4: Klik in het linker vierkant een vermenigvldiging aan en zoek het juiste antwoord in het rechter vierkant. Is jouw antwoord juist, dan verdwijnt de oefening uit het linker vierkant.
 • Spel 5: Gedurende enkele ogenblikken wordt er een vermenigvuldiging getoond. Als ze weer verborgen is, moet je het juiste antwoord aanklikken.
 • Spel 6: Puntoefeningen: zoek het juiste getal waarmee je de puntoefening tot een correcte vermenigvuldiging maakt.
 • Spel 7: Klik bij elk vakje de juiste uitkomst of vermenigvuldiging aan. Indien juist, dan worden beiden verborgen.
 • Spel 8: Maak met de toetsen van de rekenmachine de juiste uitkomst en controleer je antwoord.
 • Spel 9: Tik zelf de juiste uitkomst van de (punt)oefening in.
 • Spel 10: Tik zelf de juiste uitkomst in voordat de vermenigvuldiging de rode streep raakt.

Bij de 10 spelvormen kan je steeds maar één tafel oefenen. Pas als je een tafeldiploma wilt halen, kun je de verschillende tafels door elkaar laten aanbieden. 

15:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: windows, automatisering, rekenen, basisbewerkingen, tafels, vermenigvuldigen | |

2010.02.14

Drie of vijf op een rij

3 of 5 op een rijOok dit programma vond ik op www.rekenweb.nl. Je kunt er het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen grondig mee inoefenen.

Het de bedoeling van het spel dat je een som in het raster aanklikt die het getal boven het raster als uitkomst heeft. Daarbij kun je kiezen welke som je aanklikt. Heel vaak heb je immers verschillende mogelijkheden.

Om het spel een beetje spannend te houden, is het de bedoeling om zo snel mogelijk 3 (of 5, al naargelang de instelling die je bovenaan links hebt gekozen) juiste sommen op een rij te krijgen (horizontaal, vertikaal of diagnonaal). Je kunt tegen jezelf spelen, maar je kunt er eveneens voor kiezen om met twee personen tegen elkaar te spelen. Dan moeten jullie elk om beurt een juiste som aanklikken. Wie dan eerst een rijtje van 3 (of 5) goede oplossingen heeft gemaakt, wint.

Je kunt altijd herbeginnen door op de gele knop [opnieuw] te klikken. Het geluid zet je aan of af door op de luidspreker te klikken.

Dit spel oefent niet alleen de de tafels van vermenigvuldiging. In zijn optel- en aftrekvorm verbetert het ook de automatisering van de splitsingen.

13:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, tafels, rekenen, internet, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, splitsingen | |

2010.01.24

Post - Hoeveel zit er op de brief

post - hoeveel zit er op de briefDit programmaatje om de tafels van vermenigvuldiging te oefenen vond ik op Rekenweb, een website van het Nederlandse Freudenthal Instituut.

je kunt er voor kiezen om de tafels van 2 tot en met 9 afzonderlijk of door elkaar te oefenen. Per oefensessie moet je 15 oefeningen oplossen. Elke oefening wordt gevisualiseerd met een briefomslag met daarop postzegels van een bepaalde waarde. Voor wie het allemaal nog zo vlot niet kan, voorziet het programma twee reddingslijnen:

 • Bij sommige oefeningen verschijnt er op de knop [Hulpsom] - je raadt het - een hulpsom die kan gebruikt worden als basis om de hoofdsom uit te rekenen (bijvoorbeeld: bij de oefening 7 x 6 = verschijnt de hulpsom 6 x 6 = op de hulpknop);
 • Bij moeilijke oefeningen kun je ook gebruik maken van de knop [Draai om] om ze naar een gemakkelijker oefening om te zetten (bijvoorbeeld bij de oefening 3 x 8 = wordt deze door de druk op de knop [Draai om] omgezet naar 8 x 3 =). Wat hierbij echter jammer is, is dat de visuele voorstelling wel verandert (bijvoorbeeld een brief met 3 postzegels van 8 wordt een brief met 8 postzegels van 3) maar de schriftelijke notatie niet (bijvoorbeeld: 5 x 7 = wordt niet 7 x 5 =). Zeker voor de zwakkere leerlingen zou dit een extra ondersteuning zijn.

Je kunt enkel naar een volgende oefening als je de vorige correct hebt opgelost. Aan het einde van een oefensessie zie je hoeveel oefeningen je juist had en hoeveel oefeningen fout.

17:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, internet, basisbewerkingen, vermenigvuldigen, tafels, automatisering | |

2010.01.10

Vermenigvuldigen in de ruimte

multiplication space raceMet het spel Multiplication Space Race oefen je op de automatisering van de vermenigvuldiging. Je probeert de race tegen drie andere ruimtetuigen te winnen door bij elk tussenstation de pijl aan te klikken waarop het product staat dat bij de oefening op jouw ruimtetuig hoort. Dit doe je het beste voor jouw ruimtetuig bij het tussenstation aankomt. Iedere keer als je juist antwoordt, win je aan snelheid. Een fout antwoord zorgt voor vertraging.

Met dit spel oefen je op de automatisering van de tafels van vermenigvuldiging. Voor je begint kun je zelf de grootte van de getallen waarmee mag geoefend worden instellen.

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 4 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, dan kun jij daar aan mee doen.

Aan het einde van elk spel krijg je een overzicht van het aantal oefeningen dat je juist hebt opgelost, de oefeningen die je fout maakte en je gemiddelde snelheid.

Dit spel is visueel nogal belastend, aangezien de snelheid van het ruimtetuig verhoogt naarmate je meer oefeningen juist hebt opgelost. De handeling die je moet doen is nogal complex:

 • oefening op het ruimtetuig identificeren
 • antwoord zoeken op een andere, in hoogte variabele, plaats
 • juiste antwoord aanklikken

Hierdoor is dit spel ook afhankelijk van de snelheid waarmee iemand gegevens verwerkt.

14:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, vermenigvuldigen, basisbewerkingen, tafels, automatisering | |