2010.09.18

Tafels oefenen

tafels oefenenHet programma Tafels oefenen heeft een heel eenvoudige opzet. Je start het programma op, selecteert de tafels die je wilt oefenen en begint eraan.

Eenvoudig van layout, is het een programma dat zich uitermate leent voor het automatiseren van de tafels. Het programma is zo gemaakt dat vooral de tafelsommen geoefend worden die nog niet worden beheerst. Dit wordt ook weergegeven. Boven het numerieke klavier zie je bij de start alle producten in het rood staan. Het is de bedoeling dat die uiteindelijk allemaal in het groen komen te staan. Maar dit is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Onder elke opgave zie je een balk in vier kleuren:

 • groen: van 0 tot 4 seconden
 • geel: van 4 tot 6 seconden
 • oranje: van 6 tot 8 seconden
 • rood: van 8 tot 10 seconden

Enkel als je een opgave binnen de vier seconden hebt opgelost, kleurt ze in het overzicht bovenaan het scherm groen. Let wel op: dit blijft daarom niet zo. Zolang alle opgaven niet in het groen staan, biedt het programma ze allemaal, ook degene die je al eerder juist oploste, opnieuw aan. Los je ze niet opnieuw op binnen de vier seconden, dan krijgen ze een andere kleur, al naargelang de tijd die je er over deed.

Een uitstekend automatiseringsprogramma van Frank de Witte, een Nederlandse leerkracht en rekencoördinator in het basisonderwijs!

16:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, internet, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2010.05.01

Precisiespringen

line jumperJe bent een parachutespringer en je moet vanuit een vliegtuig precies op de juiste plek landen. Dat is de inkleiding van Line Jumper. Met dit spel oefen je het optellen en aftrekken van reële getallen. Het heeft vijf niveaus:

 • gemakkelijk: sommen tussen 0 en 10
 • gemiddeld: sommen tussen 0 en 20
 • moeilijk: sommen tussen -4 en + 4
 • zeer moeilijk: sommen tussen -8 en +8
 • superbrein: sommen tussen -16 en +16

Om sommige oefeningen met negatieve getallen juist te kunnen oplossen, moet je de tekenregels kennen. Door de visuele feedback na elke oefening (ongeacht of jouw antwoord juist of fout was) krijg je meer inzicht in de getallenlijn.

16:34 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: reele getallen, getallenlijn, rekenen, internet, tekenregels, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, negatieve getallen | |

2010.04.05

Veelzijdige tafeltrainer

tafelMet het spel Tafel van Toine van Broeckhoven kun je alle tafels van 1 tot en met 10 op 10 verschillende manieren inoefenen. Daarenboven kun je voor elke tafel afzonderlijk, of voor om het even welke combinatie van tafels een heus tafeldiploma behalen. De opbouw van de tien spelvormen is geleidelijk. Terwijl spel 1 nog duidelijk verwijst naar het vermenigvuldigen als herhaald optellen, zet spel 10 duidelijk in op de snelheid waarmee de tafels kunnen opgeroepen worden. Bij elke spelvorm krijg je onmiddellijk feedback als je fout bent. Het programma houdt ook per spel jouw score bij (op naam, indien je bij het begin jouw naam opgaf). Bij een, volgende spelbeurt kun je dan proberen om het beter te doen.

 • Spel 1: Verbind de oefening met de juiste herhaalde optelling (Hier had ik wel graag telkens plustekens tussen de cijfers gezien).
 • Spel 2: Verbind iedere vermenigvuldiging met haar juiste uitkomst. Indien juist verdwijnen som en uitkomst van het scherm.
 • Spel 3: Klik de juiste uitkomst aan van de vermenigvuldiging die getoond wordt. Na ieder antwoord veranderen de uitkomsten van plaats.
 • Spel 4: Klik in het linker vierkant een vermenigvldiging aan en zoek het juiste antwoord in het rechter vierkant. Is jouw antwoord juist, dan verdwijnt de oefening uit het linker vierkant.
 • Spel 5: Gedurende enkele ogenblikken wordt er een vermenigvuldiging getoond. Als ze weer verborgen is, moet je het juiste antwoord aanklikken.
 • Spel 6: Puntoefeningen: zoek het juiste getal waarmee je de puntoefening tot een correcte vermenigvuldiging maakt.
 • Spel 7: Klik bij elk vakje de juiste uitkomst of vermenigvuldiging aan. Indien juist, dan worden beiden verborgen.
 • Spel 8: Maak met de toetsen van de rekenmachine de juiste uitkomst en controleer je antwoord.
 • Spel 9: Tik zelf de juiste uitkomst van de (punt)oefening in.
 • Spel 10: Tik zelf de juiste uitkomst in voordat de vermenigvuldiging de rode streep raakt.

Bij de 10 spelvormen kan je steeds maar één tafel oefenen. Pas als je een tafeldiploma wilt halen, kun je de verschillende tafels door elkaar laten aanbieden. 

15:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: windows, automatisering, rekenen, basisbewerkingen, tafels, vermenigvuldigen | |

2010.03.20

Reële getallen vermenigvuldigen

integer warpMet het spel Integer Warp van Arcademic Skill Builders vermenigvuldig je twee reële getallen (positief en/of negatief) met elkaar. Je moet de tekenregels dus goed beheersen. Waarom? Omdat het spel snel gaat.

Het is de bedoeling dat je de wedstrijd tussen vier verschillende vliegende schotels wint. Je geeft jouw ruimtetuig meer snelheid door de oefeningen die bovenaan  het scherm verschijnen juist op te lossen. Je krijgt de volgende soorten oefeningen:

 • a x b =
 • a x -b =
 • -a x b =
 • -a x -b =

Aan jou om zo snel mogelijk de juiste oplossing uit een reeks van vier aan te klikken.

Je speelt dit spel op het Internet. In één van de startschermen kun je zien welke spelen er actief zijn. Dit zijn spelen die door iemand anders zijn aangemaakt en die openbaar zijn. Je kunt er aan deelnemen of een eigen spel starten. Zijn er geen echte spelers op het Internet voor handen, dan speel je gewoon tegen de computer. Als het spel gedaan is, krijg je een scherm te zien met jouw uitslag en met de oefeningen die je fout hebt opgelost.

Je kunt echter ook een nieuw spel starten en beveiligen met een wachtwoord. Dan kunnen enkel spelers die het wachtwoord kennen aan jouw spel deelnemen. Dit kan handig zijn in klasverband.

Ik ontdekte wel een foutje in het programma. Als je kiest om de inhoud aan te passen - wat er op neer komt dat je het getalbereik aanpast - geeft het programma geen negatieve getallen meer op. Speel het spel dus altijd met de standaardinhoud.

17:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, negatieve getallen, basisbewerkingen, vermenigvuldigen, reele getallen, rekenen, tekenregels | |

2010.03.13

Negatieve getallen in het heelal

orbit integersMet het spel Orbit Integers van Arcademic Skill Builders tel je twee reële getallen (positief en/of negatief) bij elkaar op. Je moet de tekenregels dus goed beheersen. Waarom? Omdat het spel snel gaat.

Het is de bedoeling dat je de wedstrijd tussen vier verschillende vliegende schotels wint. Je geeft jouw ruimtetuig meer snelheid door de sommen die bovenaan  het scherm verschijnen juist op te lossen. Je krijgt de volgende somtypes voorgeschoteld:

 • a + b =
 • a + -b =
 • -a + b =
 • -a + -b =

Aan jou om zo snel mogelijk de juiste oplossing uit een reeks van vier aan te klikken.

Je speelt dit spel op het Internet. In één van de startschermen kun je zien welke spelen er actief zijn. Dit zijn spelen die door iemand anders zijn aangemaakt en die openbaar zijn. Je kunt er aan deelnemen of een eigen spel starten. Zijn er geen echte spelers op het Internet voor handen, dan speel je gewoon tegen de computer. Als het spel gedaan is, krijg je een scherm te zien met jouw uitslag en met de oefeningen die je fout hebt opgelost.

Je kunt echter ook een nieuw spel starten en beveiligen met een wachtwoord. Dan kunnen enkel spelers die het wachtwoord kennen aan jouw spel deelnemen. Dit kan handig zijn in klasverband.

Ik ontdekte wel een foutje in het programma. Als je kiest om de inhoud aan te passen - wat er op neer komt dat je het getalbereik aanpast - geeft het programma geen negatieve getallen meer op. Speel het spel dus altijd met de standaardinhoud.

22:23 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, negatieve getallen, tekenregels, reele getallen, basisbewerkingen, optellen | |

2010.02.14

Drie of vijf op een rij

3 of 5 op een rijOok dit programma vond ik op www.rekenweb.nl. Je kunt er het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen grondig mee inoefenen.

Het de bedoeling van het spel dat je een som in het raster aanklikt die het getal boven het raster als uitkomst heeft. Daarbij kun je kiezen welke som je aanklikt. Heel vaak heb je immers verschillende mogelijkheden.

Om het spel een beetje spannend te houden, is het de bedoeling om zo snel mogelijk 3 (of 5, al naargelang de instelling die je bovenaan links hebt gekozen) juiste sommen op een rij te krijgen (horizontaal, vertikaal of diagnonaal). Je kunt tegen jezelf spelen, maar je kunt er eveneens voor kiezen om met twee personen tegen elkaar te spelen. Dan moeten jullie elk om beurt een juiste som aanklikken. Wie dan eerst een rijtje van 3 (of 5) goede oplossingen heeft gemaakt, wint.

Je kunt altijd herbeginnen door op de gele knop [opnieuw] te klikken. Het geluid zet je aan of af door op de luidspreker te klikken.

Dit spel oefent niet alleen de de tafels van vermenigvuldiging. In zijn optel- en aftrekvorm verbetert het ook de automatisering van de splitsingen.

13:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, tafels, rekenen, internet, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, splitsingen | |

2010.01.24

Post - Hoeveel zit er op de brief

post - hoeveel zit er op de briefDit programmaatje om de tafels van vermenigvuldiging te oefenen vond ik op Rekenweb, een website van het Nederlandse Freudenthal Instituut.

je kunt er voor kiezen om de tafels van 2 tot en met 9 afzonderlijk of door elkaar te oefenen. Per oefensessie moet je 15 oefeningen oplossen. Elke oefening wordt gevisualiseerd met een briefomslag met daarop postzegels van een bepaalde waarde. Voor wie het allemaal nog zo vlot niet kan, voorziet het programma twee reddingslijnen:

 • Bij sommige oefeningen verschijnt er op de knop [Hulpsom] - je raadt het - een hulpsom die kan gebruikt worden als basis om de hoofdsom uit te rekenen (bijvoorbeeld: bij de oefening 7 x 6 = verschijnt de hulpsom 6 x 6 = op de hulpknop);
 • Bij moeilijke oefeningen kun je ook gebruik maken van de knop [Draai om] om ze naar een gemakkelijker oefening om te zetten (bijvoorbeeld bij de oefening 3 x 8 = wordt deze door de druk op de knop [Draai om] omgezet naar 8 x 3 =). Wat hierbij echter jammer is, is dat de visuele voorstelling wel verandert (bijvoorbeeld een brief met 3 postzegels van 8 wordt een brief met 8 postzegels van 3) maar de schriftelijke notatie niet (bijvoorbeeld: 5 x 7 = wordt niet 7 x 5 =). Zeker voor de zwakkere leerlingen zou dit een extra ondersteuning zijn.

Je kunt enkel naar een volgende oefening als je de vorige correct hebt opgelost. Aan het einde van een oefensessie zie je hoeveel oefeningen je juist had en hoeveel oefeningen fout.

17:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, internet, basisbewerkingen, vermenigvuldigen, tafels, automatisering | |

2010.01.10

Vermenigvuldigen in de ruimte

multiplication space raceMet het spel Multiplication Space Race oefen je op de automatisering van de vermenigvuldiging. Je probeert de race tegen drie andere ruimtetuigen te winnen door bij elk tussenstation de pijl aan te klikken waarop het product staat dat bij de oefening op jouw ruimtetuig hoort. Dit doe je het beste voor jouw ruimtetuig bij het tussenstation aankomt. Iedere keer als je juist antwoordt, win je aan snelheid. Een fout antwoord zorgt voor vertraging.

Met dit spel oefen je op de automatisering van de tafels van vermenigvuldiging. Voor je begint kun je zelf de grootte van de getallen waarmee mag geoefend worden instellen.

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 4 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, dan kun jij daar aan mee doen.

Aan het einde van elk spel krijg je een overzicht van het aantal oefeningen dat je juist hebt opgelost, de oefeningen die je fout maakte en je gemiddelde snelheid.

Dit spel is visueel nogal belastend, aangezien de snelheid van het ruimtetuig verhoogt naarmate je meer oefeningen juist hebt opgelost. De handeling die je moet doen is nogal complex:

 • oefening op het ruimtetuig identificeren
 • antwoord zoeken op een andere, in hoogte variabele, plaats
 • juiste antwoord aanklikken

Hierdoor is dit spel ook afhankelijk van de snelheid waarmee iemand gegevens verwerkt.

14:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, vermenigvuldigen, basisbewerkingen, tafels, automatisering | |

2009.12.27

Oefenen zonder toeters en bellen

somprintBen je op zoek naar rekenoefeningen zonder toeters en bellen? Wil je dat de leerling zichzelf kan controleren? Dan ben je met Somprint goed af. Deze sommengenerator bevindt zich op het Internet en hoeft dus niet geïnstalleerd te worden. De auteur is Frank de Witte, een leerkracht uit het basisonderwijs.

Via de sommengenerator kun je een onbeperkt aantal werkblaadjes maken. En meteen een controleblad met de antwoorden laten afdrukken. Volgende somtypes zijn beschikbaar:

 • tot 5
 • tot 10
 • tot 20 zonder overbrugging van het tiental
 • tussen 10 en 20
 • tot 20 met overbrugging van het tiental
 • tot 100 rekenen met tientallen (T+T)
 • tot 100 zonder overbrugging van het tiental (TE+E, TE-E)
 • tot 100 zonder overbrugging van het tiental (TE+TE, TE-TE)
 • tot 100 met overbrugging van het tiental (TE+E, TE-E)
 • tot 100 met overbrugging van het tiental (TE+TE,TE-TE)
 • maaltafels (verschillende instelmogelijkheden)
 • deeltafels (verschillende instelmogelijkheden)

Hier is echt wel over nagedacht. In tegenstelling tot veel andere programma's is het cijfer 0 als operator bij de maaltafels wel aanwezig. Dit is iets wat andere programmamakers nog te vaak vergeten.

12:42 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: basisbewerkingen, tafels, internet, rekenen, automatisering, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen | |

2009.10.11

Rekenberg

math mountainMath Mountain is een leuk spel waarmee je de basisbewerkingen door elkaar oefent. In dit spel moet je proberen om als eerste de top van een berg te bereiken. Je doet dit door de aangeboden oefeningen correct op te lossen. Daarvoor moet je het juiste antwoord aanklikken in een reeks van antwoordalternatieven dat toeneemt naarmate het spelniveau stijgt. Je kunt ervoor kiezen om tegen de computer te spelen of via het Internet met een andere speler. Bij een juist antwoord mag je 1, 2 of 3 stappen vooruit zetten, al naargelang de moeilijkheidsgraad van de oefening. Bij een foutieve oplossing moet je eenzelfde aantal stappen achteruit. Als extraatje vind je op jouw weg omhoog een aantal speciale knoppen die je op de een of andere manier helpen om sneller de top te bereiken.

Bij het begin van ieder spel kun je de moeilijkheidsgraad instellen en bepalen of je het spel met of zonder tijdsdruk speelt. Elk juist antwoord levert, naargelang zijn moeilijkheidsgraad een aantal punten op.

17:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, basisbewerkingen | |