2006.05.14

Pentablok

Dit spel van Toine van Broekhoven is eenvoudig van opzet. Het is de bedoeling dat je de oefeningen met elkaar van plaats verwisselt zodat ze bij de juiste uitkomst komen te staan.

Met dit programma oefen je het optellen en aftrekken tot 100 met en zonder brug en de maal- en de deeltafels in.

De leerkrachtenmodule is zoals steeds bereikbaar via de toetsencombinatie <CTRL><L>. Hiermee kan je het wachtwoord opnieuw instellen en de scorelijst beheren. Hoewel het scherm het laat vermoeden, is er geen mogelijkheid om tijdsdruk in te stellen.

21:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, windows | |

2006.04.24

Electro

Toine van Broekhoven bracht zojuist een nieuwe versie van zijn programma Electro uit. Het blijft de bedoeling de juiste oefening met de juiste oplossing te combineren. In deze versie kan je zowel op één van de hoofdbewerkingen als op alle hoofdbewerkingen tegelijk oefenen. Ook combinaties van twee of drie hoofdbewerkingen zijn mogelijk. Bij het optellen en aftrekken (met of zonder brug over het tiental) kan je het grootste getal instellen vanaf 10 tot en met 100. Bij het vermenigvuldigen en delen oefen je de maal- en deeltafels.

<CTRL><L> ontsluit ook hier het leerkrachtenmenu. Hier kan je verschillende dingen instellen:

- Al dan niet spelen met een tijdsbeperking variërend van 1 tot en met 10 minuten.
- Het wachtwoord van de leerkrachtenmodule veranderen.
- De speler  zelf de somtypen laten bepalen die hij oefent, evenals het grootste getal bij optellen en aftrekken.
- De te oefenen somtypes en het grootste getal bij optellen en aftrekken zelf vastleggen.
- De scorelijst bewerken.

Naargelang hetgeen er geoefend wordt, is dit spel geschikt voor het eerste of tweede leerjaar.

21:57 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, windows | |

2006.04.22

Deelbaar

Toine van Broekhoven schreef dit programma om de leerlingen de kenmerken van deelbaarheid te laten toepassen. De leerling kan werken met getallen op de volgende vier niveaus:

- 0 tot 100
- 0 tot 1000
- 100 tot 500
- 100 tot 1000

Er is een helpknop aanwezig die de de kenmerken van deelbaarheid laat zien. Dit programma werd geschreven voor groep 6 in Nederland, maar zal in Vlaanderen pas vanaf het zesde leerjaar kunnen gebruikt worden: de kenmerken van deelbaarheid door 3 en door 9 worden pas toegelicht in dat leerjaar. Daarbij moet men wel beseffen dat volgens het Vlaamse leerplan de kenmerken van deelbaarheid door 6 en door 8 niet moeten aangebracht worden. Ik zou dit programma in Vlaanderen dan ook alleen gebruiken als verdieping voor de sterke rekenaars. Hoge scores worden op naam bijgehouden in een lijst met topscores.

Achter de toetsencombinatie <CTRL><L> zit opnieuw een eenvoudige leerkrachtmodule verborgen. Hiermee kan de leerkracht:

- een vaste tijdsdruk van van vijf minuten in of uitschakelen.
- de lijst met topscores bewerken.
- het leerkrachtenwachtwoord wijzigen.

20:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, delen, deelbaarheid, windows | |

2006.04.15

Matho

In dit spelletje van Toine van Broekhoven moet je gedurende 5 minuten raster met 25 opgaven oplossen. Is een opgave juist dan verdwijnt ze en krijg je 1 punt. Is een opgave fout, dan blijft ze staan tot ze juist beantwoord is en worden er 5 punten van je totaalscore afgetrokken. Onder de 25 opgaven zit een tekening verborgen die langzaam zichtbaar wordt.

Bij het samenstellen van de rasters kun je kiezen om 1 van de 4 hoofdbewerkingen afzonderlijk te oefenen of een combinatie van 2 of meer hoofdbewerkingen. Voor het vermenigvuldigen en delen is het zo dat je de tafels oefent, voor het optellen en aftrekken kan je de maximale waarde van elk van de termen instellen van 10 tot en met 100.

Bij het begin van het spel moet de speler zijn naam opgeven. Op die manier kan een goede score in de top 10 terecht komen.

18:03 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, windows | |

Zessen

In dit spel speel je tegen de computer. Je gooit met de dobbelsteen en het behaalde aantal ogen moet je vermenigvuldigen met één van de getallen van 1 tot 6. Je doet dit het beste een beetje tactisch want alle produkten worden opgeteld en vergeleken met de som van de produkten van de computer. Is jouw som de grootste, dan krijg je vijf punten. Is de som van de computer het grootste dan krijg je nog één punt voor de moeite. Je speelt gedurende een vooraf bepaalde tijd. Met dit programma van Toine van Broekhoven oefen je dus eigenlijk op alle produkten tussen 1 x 1 en 6 x 6.

Ook hier zit achter de toetsencombinatie <CTRL><L> een leerkrachtenmodule verborgen. Hiermee kan je:

- een speeltijd instellen gaande van 3 tot en met 10 minuten.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

17:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, vermenigvuldigen, basisbewerkingen, windows | |

2006.04.14

Schild

Dit programmaatje van Toine van Broekhoven past perfect in het eerste leerjaar.Je kan ermee oefenen op het optellen en aftrekken tot 20 met of zonder brug over het tiental. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om optellingen te maken met 3 termen (a+b+c=d). Je kan de leerlingen, indien je dat echt wenst, ook puntoefeningen laten maken.

Via de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in het leerkrachtenmenu waar je verschillende keuzes kunt maken:

- Een speeltijd instellen van 3 tot 10 minuten.
- Een visuele beloning aan of uitzetten.
- Bepalen welke somtypes de leerling moet oplossen.
- De leerlingenlijst aanpassen.
- Het wachtwoord voor de leerkracht veranderen.

Bij het begin van het spel geeft de leerling zijn naam in. Scoort hij goed dan komt zijn naam in de lijst met topscores.

13:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, windows | |

2006.04.03

Auto 7

Toine van Broekhoven schreef dit programma voor groep 7 in Nederland, het vijfde leerjaar in Vlaanderen. Ook hier staat automatiseren centraal. Het programma vertoont heel veel gelijkenissen met Auto 6, alleen wordt er niet langer expliciet geoefend op de maal- en de deeltafels en is het optellen en aftrekken van kommagetallen toegevoegd. Aangezien het optellen en aftrekken van eenvoudige kommagetallen reeds leerstof is voor het Vlaamse vierde leerjaar, kan het programma hier ook vroeger gebruikt worden. In totaal zijn er 26 soorten oefeningen waarop afzonderlijk, in specifieke combinaties of in totaal kan geoefend worden. Je kan, indien gewenst, een bepaalde oefentijd instellen.

 

Iedere speler geeft aan het begin van de sessie zijn naam in waardoor een eventuele hoge score in de top 10 kan verschijnen.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

16:24 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, basisbewerkingen, decimale getallen, delen, kommagetallen, optellen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen, windows | |

Auto 6

Dit is eveneens een programma van Toine van Broekhoven. Hij schreef het voor groep 6, wat in Vlaanderen overeenkomt met het vierde leerjaar. Ook hier staat het automatiseren centraal. Je kan oefenen op het optellen en aftrekken tot 1000, de maal- en de deeltafels en het vermenigvuldigen en delen van grotere getallen. Bij de 32 oefentypes zijn er ook types die oefenen geven die boven de 1000 gaan, maar dan kunnen ze in principe naar analogie met oefeningen onder de 1000 worden opgelost. Je kan op elk oefentype afzonderlijk oefenen, maar ook op bepaalde combinaties of op alles tegelijk. Ook hier kan er vooraf een bepaalde oefentijd worden ingesteld.

Iedere gebruiker moet zijn naam ingeven bij het begin van een oefensessie. Scoort hij zeer goed, dan komt hij met zijn naam in de tabel met topscores.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

15:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tafels, rekenen, basisbewerkingen, optellen, windows | |

2006.04.02

Auto 5

Dit programma van Toine van Broekhoven is geschreven voor de Nederlandse groep vijf, maar hoort bij ons beter thuis in het tweede leerjaar. Met dit programma kan men het optellen en aftrekken tot 100 met en zonder de brug over het tiental en alle maal- en deeltafels automatiseren. De 18 oefentypes kunnen afzonderlijk, allemaal door elkaar en in om het even welke combinatie ingeoefend worden. De maximum toegelaten oefentijd kan indien gewenst ook ingetseld worden.

Iedere leerling moet zijn naam ingeven waardoor zijn score eventueel in de top 10 kan opgenomen worden.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

20:49 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tafels, windows | |

Auto 4

Met dit programma wil Toine van Broekhoven het optellen en aftrekken tot 100 met en zonder brug over het tiental en de maaltafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 10 automatiseren. Je kan kiezen uit 23 type-oefeningen die je afzonderlijk of in om het even welke combinatie kan aanbieden. Ook in dit programma kan je, indien gewenst, een bepaalde oefentijd instellen. Het programma werd geschreven voor de Nederlandse groep 4 en hoort bij ons thuis in het tweede leerjaar.

Iedere leerling moet zijn naam intikken. Dit laat toe zijn score eventueel in de top 10 te zetten.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

19:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, tafels, windows | |