2012.09.30

Spel(l)ende bijen

spelling beesHet hoeft niet altijd een wiskundespel te zijn. Dit dachten de mensen van Arcademic Skill Builders waarschijnlijk toen ze het spel Spelling Bees bedachten. Het is de bedoeling dat je de Engelse woorden die het programma dicteert, correct opschrijft door de juiste letters in de juiste volgorde aan te klikken. Je kunt het woord altijd laten herhalen. Op die manier bouw je jouw bijenkorf laag per laag op. Want het is de bedoeling dat jij op het einde van het spel de winnaar bent omdat je de hoogste bijenkorf hebt gemaakt.

Het programma geeft onmiddellijk feedback: foute letters kun je niet op de bijenkorf leggen. Ze vallen er onmiddellijk weer af. Op de plaats van de foutieve letter zie je dan heel even de juiste letters oplichten.

Je speelt dit spel op het Internet. In één van de startschermen kun je zien welke spelen er actief zijn. Dit zijn spelen die door iemand anders zijn aangemaakt en die openbaar zijn. Je kunt er aan deelnemen of een eigen spel starten. Zijn er geen echte spelers op het Internet voor handen, dan speel je gewoon tegen de computer. Als het spel gedaan is, krijg je een scherm te zien met jouw uitslag en met de oefeningen die je fout hebt opgelost.

Je kunt echter ook een nieuw spel starten en beveiligen met een wachtwoord. Dan kunnen enkel spelers die het wachtwoord kennen aan jouw spel deelnemen. Dit kan handig zijn in klasverband.

21:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: engels, internet, spelling, taal, vreemde talen | |

2012.06.03

Blokken tellen

count the cubesDe opzet van dit spel is zeer eenvoudig: de speler moet het aantal blokken tellen. Hij krijgt 10 opgaven, geordend van gemakkelijk naar moeilijk, die hij zo snel mogelijk moet oplossen. Zijn antwoord tikt hij in door op de numerieke toetsen van het klavier te drukken of door de cijfers op het scherm aan te klikken.

Een juiste poging levert minstens 1000 punten op (afhankelijk van de snelheid). Bij elke foute poging krijgt de speler 1000 strafpunten, wat betekent dat hij voor één opdracht -5000 punten kan krijgen als hij het aantal blokjes pas bij de zevende poging juist had.

Alvast een goede oefening op het ruimtelijk inzicht en ruimtelijk voorstellingsvermogen.

20:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, ruimtelijk inzicht | |

2012.05.27

Sliertjes maken

sliertjes makenDit kleine programmaatje van het Freudenthal Instituut geeft oefeningen op de getallenlijn tot 100.

De leerling moet een aantal getallen naar hun juiste plaats op de getallenlijn slepen. Staat het getal op de juiste plaats, dan wordt de achtergrond lichtgroen. Staat het niet goed, dan blijft de achtergrond oranje. Kort maar leuk.

21:38 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: getallenlijn, internet, rekenen | |

2012.05.19

Online de tafels oefenen

maaltafelsMet deze website kun je de tafels van vermenigvuldiging oefenen. Het bijzondere eraan is dat je zelf bepaalt welke tafel of welke combinatie van tafels je gaat oefenen. Het moeten zelfs geen volledige tafels zijn. Kies enkel deze oefeningen uit die je wil automatiseren. Elke combinatie is mogelijk. Kruis in het raster hiernaast de juiste vakjes aan. Klik daarna op start.

Een sober maar doeltreffend programma!

14:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: basisbewerkingen, internet, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2012.05.06

Vlakken kleuren

vlakken kleurenHet programma Vlakken kleuren stelt de ruimtelijke vaardigheden van de leerlingen op de proef. Het is de bedoeling dat hij op basis van de driedimensionele tekening het gekleurde vlak terugvindt op de 4 tweedimensionele tekeningen en het daar ook kleurt door op het juiste vlak te klikken.

Bij sommige opgaven moet de leerling eerst de driedimensionele tekening draaien door er links op te klikken en ze te verslepen om de gekleurde vlakken te ontdekken.

Tot slot geven we nog een belangrijke tip mee: soms moet je verschillende tweedimensionele tekeningen gebruiken om de rode vlakken correct aan te kunnen duiden.

ALs je fout bent, kun je/mag je nog een tweede keer proberen. Ben je dan nog fout, dan kun je naar de juiste oplossing kijken.

Een spel van Rekenweb.

19:23 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, ruimtelijk inzicht, ruimtelijk redeneren, ruimtelijk voorstellingsvermogen, ruimtelijke orientatie | |

2012.03.24

Breuken met apenkuren

fraction monkeysMet Fraction Monkeys kun je het gelijknamig maken en vergelijken van breuken (laten) oefenen. Het concept is eenvoudig: hang de apen die een breuk in de hand hebben met hun staart in de ring bij de gelijkwaardige breuk op de breukenlijn bovenaan in het speelscherm.

Je oefent in dit spel met breuken met als noemer:

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 15
 • 16

Als je juist geantwoord hebt, dan blijft de aap daar hangen. Bij een foutief antwoord blijft de aap niet hangen maar krijg je een schema te zien die je helpt om het juiste antwoord te vinden. Je kunt dit spel verschillende keren na elkaar spelen. De opgaven blijven echter wel iedere keer gelijk.

02:24 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: breuken, internet, rekenen, verhoudingen | |

2012.01.28

Wat hebben otters en exponenten gemeen?

otter rushIn dit spel moet je proberen als eerste over de eindmeet te komen. Daarvoor moet je zoveel mogelijk oefeningen juist oplossen. Deze oefeningen gaan allemaal over machtsverheffingen. Je moet ofwel het grondtal ofwel het exponentgetal aanklikken dat je nodig heb om aan het gewenste resultaat te komen. Ik geef twee voorbeelden:

 • x2 = 4 wordt 22 = 4
 • 3x - 27 wordt 33 = 27

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 12 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je alleen bent en niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, kun jij daar aan mee doen.

18:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: exponenten, internet, machten, machtsverheffingen, onbekende, wortels | |

2012.01.22

Zoals het klokje bij de giraf tikt, ...

girafferaceDe bedoeling van Giraffe Race is heel simpel. Je moet proberen als eerste over de eindmeet te komen. Dit kun je door zo snel als je kan de juiste digitale weergave bij de getoonde analoge klok aan te klikken. Elk fout antwoord zorgt ervoor dat je verder achterop raakt. Het spel houdt die fouten bij en toont ze achteraf in jouw eindscherm.

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 12 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je alleen bent en niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, kun jij daar aan mee doen.

18:08 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: analoge klok, digitale klok, internet, kloklezen | |

2012.01.15

Met 'koeien van letters'

koeienlettersAls bij toeval kwam ik terecht op dit leuke, pretentieloze spelletje dat zeker zijn waarde heeft voor jonge kinderen. De bedoeling is dat ze de woorden, die aan de linkerkant op een foto afgebeeld staan, correct 'schrijven' door de koeien met de juiste letters op hun buik naar de omgekeerde kuipen te slepen. Ze moeten in de juiste volgorde staan zodat het woord foutloos geschreven is. Achtereenvolgens moet de speler een vijftal woorden per niveau correct 'schrijven'. Er zijn drie niveaus:

 • drieletterwoorden;
 • vierletterwoorden;
 • vijfletterwoorden.

Deze drie niveaus volgen elkaar automatisch binnen één spelbeurt op. Tenzij je teveel fouten maakt. Dan stopt het spel voortijdig. Onderaan zie je een konijntje voor een rijtje van acht gebakjes zitten. Telkens je een fout maakt eet het één gebakje op. Als alle gebakjes op zijn, stopt het spel.

Let op: de opgegeten gebakjes krijg je niet terug bij de overgang van het ene naar het andere niveau. Met andere woorden: een gebakje dat je verliest in niveau 1, ben je nog steeds kwijt in niveau 2 en niveau 3.

16:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, spelling, taal | |

2012.01.07

Doordenkertje met getallen

kerstvierkantOp de website van het Freudenthalinstituut (Nederland)vond ik dit doordenkertje met getallen. Het enige dat je moet doen is aan elk van de kerstsymbolen een waarde toekennen. Je kan elke waarde die je wilt gebruiken maar aan één symbooltje toekennen. Met andere woorden: twee verschillende symbolen kunnen nooit dezelfde waarde krijgen.

Heb je alle waarden toegekend, dan moet de som ervan per rij en per kolom gelijk zijn aan het totaal dat je rechts van elke rij of onder elke kolom vindt.

Door op het groene pijltje [spiek] te klikken krijg je feedback. Enkel als alles juist is verschijnt de tekening van de kerstman.

Dit is een goede denkoefening voor kinderen die een extra (reken)uitdaging nodig hebben. Helaas is er maar één opgave voorzien. Vandaar dat ik op de geanimeerde afbeelding bij dit bericht de waarden bij de verschillende symbolen heb uitgevlakt.

17:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, logisch denken, redeneren | |