2009.10.24

Trapr - Oefen op anticiperen en ruimtelijk inzicht

traprDe missie: de vogel vangen voor hij uit het speelveld ontsnapt.
De manier waarop: de vogel insluiten door een muur van blokken rond hem te bouwen tot hij nog voor- of achteruit kan.
Het misverstand: het spel ziet er eenvoudiger uit dan het in werkelijkheid is.

Trapr is een spel dat zeker kan gebruikt worden bij leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. Het stelt hun ruimtelijke vaardigheden én hun vermogen tot anticiperen danig op de proef. Hoewel het heel gemakkelijk oogt (blokken aanklikken en zo een muur rond de vogel bouwen), is het van bij het begin opletten geblazen. De vogel is de speler heel vaak te vlug af.

Het spel omvat verschillende niveaus, die alleen maar na elkaar toegankelijk zijn: ieder spel begint met andere woorden bij het meest eenvoudige niveau. Nu ja, eenvoudig...

Via het menu kun je het geluid afzetten en de kwaliteit van de afbeeldingen instellen. Dit laatste is vooral van belang bij het gebruik van tragere computers. 

2009.10.16

Cubiq

cubiqOp zoek naar uitdagend materiaal? Dan moet je Cubiq eens proberen. Bij dit spel moet je proberen alle zwarte lijnen met elkaar te verbinden. Dit kun je door de kleine kubusjes één voor één te draaien door er op te klikken. Aangezien dit een driedimensioneel spel is, kun je (moet je) gebruik maken van de verschillende zijden van de kubus. 

Je kunt de kubus in zijn geheel alle kanten laten opdraaien door op één van de knoppen midden onderaan te klikken. Je kunt hem vergroten of verkleinen door op de (+)- of (-)-knop te klikken.

In totaal zijn er 11 niveaus. De auteurs maken zich sterk dat er nog nooit iemand alle niveaus correct heeft kunnen afwerken.

22:28 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, ruimtelijk redeneren, denken, ruimtelijk voorstellingsvermogen, ruimtelijk inzicht, ruimtelijke orientatie, logisch denken | |

2008.03.29

Glasramen maken

grasraamHet lezen van deze beschrijving zal ongetwijfeld veel minder tijd vragen dan het spelen van dit spel. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk drie glasramen te maken van verschillende grootte met de blokken die gegeven zijn. Eigenlijk is er maar één regel: de aanleunende zijden van twee blokken moeten steeds dezelfde kleur hebben. Je kunt maar naar een volgend en moeilijker niveau overgaan als jouw oplossing juist was. De drie niveaus zijn:

  • een vierkant van 2 op 2
  • een vierkant van 3 op 3
  • een vierkant van 4 op 4

Geplaatste blokken kun je achteraf nog altijd verplaatsen.

Twee tips kunnen je zeker helpen:

  • Bij het begin van elk niveaus staan de blokken die je moet gebruiken door én over elkaar. Zorg eerst dat alle blokken duidelijk zichtbaar zijn en breng er een zekere ordening in.
  • Bekijk de blokken heel aandachtig voor je begint en vergelijk ze met elkaar: door logisch te redeneren vind je in veel gevallen al een belangrijke "sluitsteen" of geven de blokken informatie over waar ze moeten komen (bovenaan, onderaan, links, rechts...). De tijd die je hierin investeert is nog altijd veel korter dan als je de opgaven probeert op te lossen door gissen en missen.

14:03 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anticiperen, denken, logisch denken, internet, ruimtelijk inzicht, ruimtelijke orientatie, kleurenkennis | |

2008.02.08

Zudo

zudoDit spel van Toin van Broekhoven is een variante op de klassieke Sudoku. Je moet 4 verschillende voorwerpen zodanig verdelen over het vierkant dat ze in elke rij (horizontaal, vertikaal of diagnonaal) én in elk kwart van het vierkant (aangeven door het kruis dat het vierkant doorsnijdt) maar één keer voorkomen. Je kunt kiezen uit cijfers, letters, vlaggen, pionnen, dieren, fruit en kogels. Je krijgt per opgave slechts één minuut de tijd om die op te lossen, lukt dat niet dan worden er 10 strafpunten toegekend. Fouten worden automatisch verwijderd maar kosten tijd. Je kunt zelf de moeilijkheidsgraad instellen:
  • Beginner: je moet slechts 6 vakjes zelf invullen.
  • Simpel: je moet 8 vakjes zelf invullen.
  • Pittig: je moet 10 vakjes zelf invullen.
  • Ingewikkeld: je moet 12 vakjes zelf invullen.

Via het leerkrachtenmenu (<Ctrl><L>) kun je de lijst met topscores beheren, het wachtwoord veranderen en een speelduurbeperking instellen van maximaal 10 minuten. Dit neemt echter niet weg dat je per opgave slechts één minuut de tijd hebt.

20:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, logisch denken, sudoku, windows | |

2007.01.20

Seesar

tvbseesarJulius Caesar verstuurde zijn berichten gecodeerd. Hij gebruikte hiervoor twee keer het alfabet. Naargelang de cijfercode die hij meestuurde wist de ontvanger op welke manier hij deze twee alfabetten onder elkaar moest zetten om het bericht te kunnen lezen. Op dit verhaal is het spel van Toine van Broekhoven gebaseerd.

Bij dit spel krijg je een onleesbaar woord en de cijfercode. Door de cijfercode in te stellen worden de twee alfabetten op de juiste manier onder elkaar gezet. Door de letters te vervangen wordt het woord leesbaar.

Je kunt gebruik maken van de woorden die bij het spel in verschillende "lessen" worden meegeleverd. Andere woordenlijsten kun je zelf zeer eenvoudig maken. Open WordPad en tik de gekozen woorden, één per regel, onder elkaar. Sla de lijst op. Let er op dat de extensie van het bestand "LES" is. Je naam moet er dus zo uit zien: [lijst.les]. Methodegebonden woordenlijsten, lijsten rond een bepaald vak of thema, alles is mogelijk. Een leuk alternatief als je kinderen bepaalde woordbeelden wilt laten inoefenen.

Via de intussen klassieke toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Hier kan je verschillende dingen instellen:

- een speellimiet van vijf minuten aan- of uitzetten
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.
- andere lesbestanden kiezen
- de scorelijst beheren

Elke leerling die speelt kan zijn naam ingeven. Bij een goed resultaat komt zijn naam in de lijst met topscores.

17:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: woordenschat, logisch denken, windows | |

2006.12.16

Wie Waar

tvbwiewaar In dit spelletje van Toine van Broekhoven komt het er op aan de knikkers in de juiste volgorde de plaatsen. Daarvoor krijg je een achttal aanwijzingen. Deze maken gebruik van een aantal ruimtelijke begrippen (voor, na, tussen, verste, ...). Door logisch te redeneren kan je de knikkers op de juiste plaats in de rij zetten. Is je dat gelukt, dan krijg je een nieuwe opgave. De aanwijzingen kunnen in principe zelfstandig gelezen worden door iemand met een AVI-niveau 5 of hoger. Bij het begin van het spel geef je jouw naam in. Presteer je uitzonderlijk goed, dan verschijnt hij in de lijst met topscores.

De toetsencombinatie [CTRL][L] geeft toegang tot de leerkrachtenmodule. Daarmee kan je een onveranderlijke tijdsdruk van 5 minuten aan- of afzetten. Je kunt er ook het wachtwoord veranderen of de lijst van spelers beheren.

15:07 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ruimtelijke orientatie, logisch denken, basisbegrippen, kleur, windows | |

2006.08.13

Blokrijden

Het nieuwste spelletje van Toine van Broekhoven heet Blokrijder? Het is de bedoeling om de getallen van 1 tot en met 9 in een vierkant met 9 knoppen te plaatsen, zodanig dat elk getal slechts één maal voorkomt. Als hulp krijg je voor één diagnonaal en voor alle rijen en kolommen het resultaat van de som van de drie getallen die er bij horen. Als je het spel start kan je, nadat je jouw naam hebt ingegeven, al één cijfer laten verschijnen.

Via de toetsencombinatie <CTRL><L> kan je een aantal extra mogelijkheden instellen:

- een speelduurbeperking van 5 minuten in of uitschakelen
- de mogelijkheid te geven om al dan niet te spieken (met een maximum van 4 maal)
- het wachtwoord veranderen
- de scorelijst beheren.

Opnieuw een uitdagend spelletje!

12:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: logisch denken, rekenen, windows | |

2006.08.07

Sombrero

In dit nieuwe spel van Toine van Broekhoven is het de bedoeling om de honingraat te vullen met getallen van 0 tot en met 9. Elk getal mag daarbij slechts éénmaal voorkomen. Aangezien er maar acht getallen moeten ingevuld worden, blijven er dus steeds twee ongebruikt. Je wordt een stukje gehlopen door de getallen die aan de rand van de honingraat staan: dit is telkens de som van de getallen die op dezelfde lijn ervan staan. Het is moeilijker dan het er uitziet, zeker omdat ook het getal 0 af en toe moet gebruikt worden. De speler moet zijn naam opgeven bij het begin van het spel, waardoor hij eventueel kan opgenomen worden in de lijst met topscores.

Het spel heeft ook een spiekfunctie: je krijgt dan wel geen punten, maar als je een getal op de juiste plaats zet, wordt het groen gekleurd. Staat het op de verkeerde plaats, dan wordt het rood gekleurd. Deze spiekfunctie staat echter wel toe dat men door logisch denken tot een goed resultaat komt: eens je het eerste getal gevonden hebt, volgt de plaatsing van de andere getallen een zekere wetmatigheid. Het is dan ook handig om met de spiekfunctie ergens aan de rand te beginnen, waar de som steeds het resultaat is van twee getallen.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in het beheersmenu. Hier kan je een vaste speeltijd van vijf minuten aan- of uitzetten, het wachtwoord veranderen, de mogelijkheid tot spieken aan- of uitzetten en de scorelijst beheren.

Een zeer uitdagend spel!

19:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, logisch denken, windows | |

2006.06.06

Blokjes

Logisch nadenken is hier de boodschap. Je krijgt een voorbeeld dat je moet namaken. Alleen mag je daar enkel de veertien kleine blokjes die eronder staan voor gebruiken. Zie het als lampjes die je aan of uitdraait. Je combineert de blokjes tot je het juiste patroon krijgt. Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk blokjes aan te klikken, te gebruiken. Per juiste combinatie krijg je een aantal punten. Je moet je naam opgeven bij het begin van het spel. Doe je het goed, dan kom je in de lijst van de topscores te staan. Let wel op: het lijkt eenvoudiger dan het is!

Toine van Broekhoven zorgde er ook hier voor dat de toetsencombinatie <CTRL><L> toegang geeft tot de leerkrachtenmodule. In deze module kan je het wachtwoord wijzigen evenals de speeltijd aan of uitzetten of instellen op een duur van 3 tot 10 minuten.

22:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: logisch denken, windows | |

2006.04.08

Trace

Het is eenvoudiger dan een sudoku maar toch niet te onderschatten. Het heet Trace. In dit spel van Toine van Broekhoven is het de bedoeling dat de speler aan elk van de figuurtjes een waarde geeft. In de eenvoudige vorm is dat een waarde van 1 tot 5, in de moeilijke vorm is dat een waarde van 1 tot 9. Het is de bedoeling dat je elke waarde maar een keer toekent en dat de sommen per kolom en per rij allemaal kloppen. Ben je klaar dan verschijnt de controleknop. Is de oplossing goed, dan krijg je de volgende opgave. Bij een fout antwoord kan je kiezen: verder zoeken of aan een nieuwe opgave beginnen. Een leuk extraatje: via de knop printen wordt er een blad gemaakt met vier verschillende opgaven dat je kan afdrukken.

De leerkrachtenmodule bereik je door <CTRL><L> in te drukken. Je kan dan:

- De tijdsdruk van 5 minuten aan- of uitzetten.
- De tabel met topscores wissen.
- Het wachtwoord van de leerkrachtenmodule veranderen.

Bij het begin van iedere sessie geeft de speler zijn naam in. Bij een hoge score komt deze naam in de top 10.

18:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, sudoku, windows, logisch denken | |