2006.04.03

Auto 7

Toine van Broekhoven schreef dit programma voor groep 7 in Nederland, het vijfde leerjaar in Vlaanderen. Ook hier staat automatiseren centraal. Het programma vertoont heel veel gelijkenissen met Auto 6, alleen wordt er niet langer expliciet geoefend op de maal- en de deeltafels en is het optellen en aftrekken van kommagetallen toegevoegd. Aangezien het optellen en aftrekken van eenvoudige kommagetallen reeds leerstof is voor het Vlaamse vierde leerjaar, kan het programma hier ook vroeger gebruikt worden. In totaal zijn er 26 soorten oefeningen waarop afzonderlijk, in specifieke combinaties of in totaal kan geoefend worden. Je kan, indien gewenst, een bepaalde oefentijd instellen.

 

Iedere speler geeft aan het begin van de sessie zijn naam in waardoor een eventuele hoge score in de top 10 kan verschijnen.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

16:24 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, basisbewerkingen, decimale getallen, delen, kommagetallen, optellen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen, windows | |

Auto 6

Dit is eveneens een programma van Toine van Broekhoven. Hij schreef het voor groep 6, wat in Vlaanderen overeenkomt met het vierde leerjaar. Ook hier staat het automatiseren centraal. Je kan oefenen op het optellen en aftrekken tot 1000, de maal- en de deeltafels en het vermenigvuldigen en delen van grotere getallen. Bij de 32 oefentypes zijn er ook types die oefenen geven die boven de 1000 gaan, maar dan kunnen ze in principe naar analogie met oefeningen onder de 1000 worden opgelost. Je kan op elk oefentype afzonderlijk oefenen, maar ook op bepaalde combinaties of op alles tegelijk. Ook hier kan er vooraf een bepaalde oefentijd worden ingesteld.

Iedere gebruiker moet zijn naam ingeven bij het begin van een oefensessie. Scoort hij zeer goed, dan komt hij met zijn naam in de tabel met topscores.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

15:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tafels, rekenen, basisbewerkingen, optellen, windows | |

2006.04.02

Auto 5

Dit programma van Toine van Broekhoven is geschreven voor de Nederlandse groep vijf, maar hoort bij ons beter thuis in het tweede leerjaar. Met dit programma kan men het optellen en aftrekken tot 100 met en zonder de brug over het tiental en alle maal- en deeltafels automatiseren. De 18 oefentypes kunnen afzonderlijk, allemaal door elkaar en in om het even welke combinatie ingeoefend worden. De maximum toegelaten oefentijd kan indien gewenst ook ingetseld worden.

Iedere leerling moet zijn naam ingeven waardoor zijn score eventueel in de top 10 kan opgenomen worden.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

20:49 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tafels, windows | |

Auto 4

Met dit programma wil Toine van Broekhoven het optellen en aftrekken tot 100 met en zonder brug over het tiental en de maaltafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 10 automatiseren. Je kan kiezen uit 23 type-oefeningen die je afzonderlijk of in om het even welke combinatie kan aanbieden. Ook in dit programma kan je, indien gewenst, een bepaalde oefentijd instellen. Het programma werd geschreven voor de Nederlandse groep 4 en hoort bij ons thuis in het tweede leerjaar.

Iedere leerling moet zijn naam intikken. Dit laat toe zijn score eventueel in de top 10 te zetten.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

19:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, tafels, windows | |

Auto 3

"Den Toine" zit blijkbaar niet stil. In dit programmaatje wordt het optellen en aftrekken tot 10 geautomatiseerd. Het spel is bedoeld voor de Nederlandse groep drie, maar kan in het Vlaamse eerste leerjaar al vrij vroeg gebruikt worden. Je kan er immers zelf voor kiezen welke soort oefeningen er moeten gegeven worden: optellen tot 5, aftrekken vanaf 5, optellen tot 10, aftrekken vanaf 10 of alles door elkaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met of zonder tijdsdruk te oefenen: je kan de toegestane oefentijd immers zelf instellen.

Iedere gebruiker moet zijn naam in het programma ingeven. De scores komen in een top 10 terecht.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

19:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, windows | |

Vorige 1 2 3 4 5 6