2010.11.21

Opnieuw onder de aandacht: Honderdveld

honderdveldDit programma van Jan Vos doet leerlingen de getallen van 1 tot 100 op het honderdveld situeren. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden: met of zonder hulpgetallen (1, 2, 3, ... & 10, 20, 30, ...), met of zonder hulp bij een fout (deze hulp bestaat er in dat het getal op de juiste plaats verschijnt) en met of zonder het verschijnen van een getal als je met de muis over een cel van het honderveld gaat. Deze instellingen kan je als leerkracht wijzigen via de toetsencombinatie <CTRL><G>. Iedere leerling moet bij het begin van de oefening zijn naam ingeven. Het programma maakt dan per leerling een tekstbestandje aan <NAAM.LLF> dat bijhoudt wat hij presteerde. Dit tekstbestandje kan je met een eenvoudige tekstverwerker zoals Notepad of Wordpad bekijken. De leerlingen krijgen feedback door het verschijnen van een kleurrijke tekening met de volgende tekst:

80 tot 100 %: Dit is Prima!
60 tot 70 %: Dat kan beter!
0 tot 50 %: Dat kan veel beter!

Ook het aantal op te lossen oefeningen kan via de toetsencombinatie <CTRL><G> ingesteld worden.

Let op: het programma wordt geleverd in een zipbestand. Als je dat uitpakt zal je drie mappen zien staan: <disk1>, <disk2> en <disk3>. Laat je het <setup.exe> bestand onmiddellijk werken vanuit de map <disk1>, dan krijg je een foutmelding. Om deze te vermijden moet je eerst alle bestanden uit de mappen <disk2> en <disk3> naar de map <disk1> kopiëren. Hierna lukt het perfect.

Opmerking: de pagina van Jan Vos waarop deze programma's te vinden waren, is blijkbaar van het Internet verwijderd. Ik plaatste het programma op mijn materialenbank (http://nieuwsbriefmaterialen.wikispaces.com/file/view/hon...), omdat ik het belangrijk vind dat dergelijke steengoede programma's beschikbaar blijven. Van zodra het weer beschikbaar zou zijn via een website van Jan Vos zelf, zal ik de link aanpassen. Indien hij dit zou vragen, zal ik het programma ook verwijderen om zijn rechten te vrijwaren.

12:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, honderdveld, windows | |

2010.11.13

Opnieuw onder de aandacht: Rekenen over het tiental

rekenen met de brug over het tientalRekenen over het tiental is eveneens een programma van Jan Vos. Leerlingen oefenen hier het optellen met brug over het tiental.

In principe kunnen ze elke oefening onmiddellijk oplossen. Maken ze een fout, dan schiet het programma hen ter hulp.

Als eerste stap krijgt de leerling een hulpsom waarbij de tweede term uitgesplitst werd. Is dat niet voldoende, dan verschijnt er een getallenlijn. Op deze getallenlijn wordt de eerste term in het rood en de tweede term in het groen uitgezet. Maakt de leerling nu nog een fout, dan verschijnt het honderdveld waarop hij de twee termen van de optelsommen moet inkleuren: eerst alle tientallen en daarna pas alle eenheden. Van zodra er tien eenheden naar het honderdveld gesleept zijn, worden ze vervangen door een tiental. Was deze hulp nog onvoldoende, dan krijgen ze hetzelfde honderveld weer, maar nu met bijkomende hulp door de gesitueerde tientallen en geschreven instructies.

Bij het begin geeft iedere leerling zijn naam in. Na de sessie kan de leerkracht door <CTRL><G> te drukken de oefensessie van de leerling weer oproepen en bekijken. Absolute aanrader!

Opmerking: de pagina van Jan Vos waarop deze programma's te vinden waren, is blijkbaar van het Internet verwijderd. Ik plaatste het programma op mijn materialenbank (http://nieuwsbriefmaterialen.wikispaces.com/file/view/rek...), omdat ik het belangrijk vind dat dergelijke steengoede programma's beschikbaar blijven. Van zodra het weer beschikbaar zou zijn via een website van Jan Vos zelf, zal ik de link aanpassen. Indien hij dit zou vragen, zal ik het programma ook verwijderen om zijn rechten te vrijwaren.

17:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, optellen, basisbewerkingen, windows | |

2010.10.24

Opnieuw onder de aandacht: Abacus

rekenen met de abacusDit schitterend stukje vakmanschap is van de hand van de Nederlandse Jan Vos.

Dit programma oefent optelsommen in met de brug over het tiental, het honderdtal en het duizendtal.

De leerling kan in principe de som meteen oplossen, maar bij een fout schiet het programma hem ter hulp. Op de abacus wordt de eerste term in het rood uitgezet. Daarna komt de tweede term te voorschijn in het groen. Eens zover wordt er rang per rang gekeken over er kan ingewisseld worden voor een hogere eenheid: dit wordt voorgesteld door wat kan ingewisseld worden eerst te kleuren en dan naar de volgende rang over te brengen.

Ook aan de leerkracht wordt gedacht: bij het begin van zijn oefensessie moet de leerling zijn naam intikken. Vanaf dan registreert het programma wat hij doet. Na de les kan de leerkracht door <CTRL><G> in te tikken per leerling zien hoe die het deed.

Een absolute aanrader!

Opmerking: de pagina van Jan Vos waarop deze programma's te vinden waren, is blijkbaar van het Internet verwijderd. Ik plaatste het programma op mijn materialenbank (http://nieuwsbriefmaterialen.wikispaces.com/file/view/aba...), omdat ik het belangrijk vind dat dergelijke steengoede programma's beschikbaar blijven. Van zodra het weer beschikbaar zou zijn via een website van Jan Vos zelf, zal ik de link aanpassen. Indien hij dit zou vragen, zal ik het programma ook verwijderen om zijn rechten te vrijwaren.

11:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: abacus, basisbewerkingen, optellen, rekenen, windows | |

2010.10.09

Twee getallen en drie bewerkingen

plusminkeer.gifMet dit programma laat Toine van Broekhoven de leerlingen het optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van vermenigvuldiging oefenen. Daarvoor moeten ze deze drie basisbewerkingen telkens op dezelfde twee getallen uitvoeren. Dit kan met en zonder tijdsdruk.

Bij het optellen wordt soms de brug over het tiental gemaakt. Dan krijgen de leerlingen als hulp onder het tweede getal de benodigde splitsing te zien in de vorm van twee dobbelstenen. De brug over het tiental wordt niet gemaakt bij het aftrekken. Dit heeft alles te maken met het feit dat het spel tegelijk ook de tafels van vermenigvuldiging oefent. Toine van Broekhoven is dus wel verplicht getallen te gebruiken die kleiner of gelijk zijn aan tien.

Via de optie [Aanpassen] in het tabblad [Instellingen] kun je na het ingeven van het wachtwoord (= tvbsoft)de tijdsdruk aan of uitzetten en instellen van 1 tot en met 10 minuten. Je kunt er ook de lijst met hoge scores beheren.

12:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, automatisering, basisbewerkingen, optellen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen, windows | |

2010.09.18

Tafels oefenen

tafels oefenenHet programma Tafels oefenen heeft een heel eenvoudige opzet. Je start het programma op, selecteert de tafels die je wilt oefenen en begint eraan.

Eenvoudig van layout, is het een programma dat zich uitermate leent voor het automatiseren van de tafels. Het programma is zo gemaakt dat vooral de tafelsommen geoefend worden die nog niet worden beheerst. Dit wordt ook weergegeven. Boven het numerieke klavier zie je bij de start alle producten in het rood staan. Het is de bedoeling dat die uiteindelijk allemaal in het groen komen te staan. Maar dit is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Onder elke opgave zie je een balk in vier kleuren:

 • groen: van 0 tot 4 seconden
 • geel: van 4 tot 6 seconden
 • oranje: van 6 tot 8 seconden
 • rood: van 8 tot 10 seconden

Enkel als je een opgave binnen de vier seconden hebt opgelost, kleurt ze in het overzicht bovenaan het scherm groen. Let wel op: dit blijft daarom niet zo. Zolang alle opgaven niet in het groen staan, biedt het programma ze allemaal, ook degene die je al eerder juist oploste, opnieuw aan. Los je ze niet opnieuw op binnen de vier seconden, dan krijgen ze een andere kleur, al naargelang de tijd die je er over deed.

Een uitstekend automatiseringsprogramma van Frank de Witte, een Nederlandse leerkracht en rekencoördinator in het basisonderwijs!

16:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, internet, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2010.05.22

Zo oud als Methusalem: punten verbinden

connect the dotsDit spel bestaat al heel lang. Door punten in de juiste volgorde met elkaar te verbinden krijg je een figuur. In de versie van FunBrain kun je dit spel zowel met cijfers als met de letters van het alfabet spelen. Je hebt telkens drie niveaus:

 • Cijfers:
  • tellen met sprongen van 1
  • tellen met sprongen van 5
  • terugtellen met sprongen van 1
 • Letters: 
  • van A naar Z
  • van A naar Z met ontbrekende letters
  • van Z naar A

De lijn verschijnt maar als je de cijfers of letters correct met elkaar hebt verbonden. Als de figuur klaar is krijg je de mogelijkheid om ze op twee manieren af te drukken:

 • als oefening waarbij je de punten met elkaar moet verbinden
 • als kleurplaat

23:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, taal, internet, getallenlijn, tellen, alfabet, letterkennis | |

2010.05.08

Wat is jouw punt?

what's the pointIn de eindtermen wiskunde voor de eerste graad (A-stroom) van het secundair onderwijs lezen we:

De leerlingen bepalen punten in het vlak door middel van coördinaten.

Met het programma What's the point kunnen ze deze vaardigheid op 3 niveaus inoefenen. Op het gemakkelijkste niveau moeten ze werken met een assenstelsel met enkel positieve getallen en uit vier mogelijkheden de juiste positie van het aangeduide punt aanklikken. Op het middelste niveau doen ze hetzelfde, maar nu in een assenstelsel met positieve en negatieve getallen. Op het moeilijkste niveau moeten ze zelf een in coördinaten uitgedrukt punt in het assenstelsel situeren door op de juiste plaats te klikken.

feedbackWanneer er een fout gemaakt wordt, geeft het programma onmiddellijk feedback door op het assenstelsel het foute antwoord te vergelijken met het goed. OP zich is dit een zeer goede optie, behalve dan dat het juiste antwoord in het rood en het foute antwoord (dat door de speler gegeven werd) in het groen wordt aangegeven. Even opletten dus!

 

 

12:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: reele getallen, rekenen, coordinaten, negatieve getallen | |

2010.05.01

Precisiespringen

line jumperJe bent een parachutespringer en je moet vanuit een vliegtuig precies op de juiste plek landen. Dat is de inkleiding van Line Jumper. Met dit spel oefen je het optellen en aftrekken van reële getallen. Het heeft vijf niveaus:

 • gemakkelijk: sommen tussen 0 en 10
 • gemiddeld: sommen tussen 0 en 20
 • moeilijk: sommen tussen -4 en + 4
 • zeer moeilijk: sommen tussen -8 en +8
 • superbrein: sommen tussen -16 en +16

Om sommige oefeningen met negatieve getallen juist te kunnen oplossen, moet je de tekenregels kennen. Door de visuele feedback na elke oefening (ongeacht of jouw antwoord juist of fout was) krijg je meer inzicht in de getallenlijn.

16:34 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: reele getallen, getallenlijn, rekenen, internet, tekenregels, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, negatieve getallen | |

2010.04.25

Rijtjes aanvullen

number crackerMet Number Cracker moet je rijtjes getallen aanvullen. Daarvoor moet je eerst de regel ontdekken die aan de basis van de reeks ligt. Dat lijkt vaak gemakkelijker dan het in werkelijkheid is.

Het spel bestaat uit 4 niveaus:

 • gemakkelijk
 • gemiddeld
 • moeilijk
 • extra moeilijk

Als je weet dat men op het tweede niveau al werkt met negatieve getallen, dan weet je meteen dat dit een spel is voor oudere kinderen en kinderen die een extra uitdaging nodig hebben.  Verder moet je onder andere kennis hebben van kwadraten, rekenregels, tekenregels en dergelijke meer.

Ook voor volwassenen bieden de moeilijkste niveaus enkele uitdagingen van formaat.

15:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, internet, logisch denken, redeneren, denken, reele getallen | |

2010.04.18

Konijntjes tellen

bunny countDe internettoepassing Bunny Count kun je gebruiken om verschillende (voorbereidende) rekenvaardigheden te oefenen, zoals daar zijn:

 • het subitizen (het onmiddellijk herkennen van kleine hoeveelheden tot 4)
 • het tellen tot 10
 • het vergelijken van hoeveelheden
 • de getalkennis
 • het hoeveelheidsbegrip

De opzet is heel simpel. Kijk hoeveel konijntjes je ziet boven het scorebord en klik daarnaast dezelfde hoeveelheid aan. Je hebt twee speelvormen. Ofwel koppel je het aantal konijntjes aan eenzelfde aantal dieren, ofwel koppel je het aantal konijntjes aan het juiste getal. Elk van de speelvormen kent drie moeilijkheidsgraden:

 • gemakkelijk: 2 alternatieven en hoeveelheden tot 5
 • gemiddeld: 3 alternatieven en hoeveelheden tot 10
 • moeilijk: 4 alternatieven en hoeveelheden tot 10

Per niveau moet je 10 opgaven oplossen. Het spel geeft beperkt feedback:

 • indien juist: right (groen)
 • indien fout: oops (rood)

Een leuke omgeving om de vermelde vaardigheden in te oefenen.

00:06 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, rekenen, tellen, internet, resultatief tellen, subitizing, vergelijken, voorbereidend rekenen, hoeveelheidsbegrip, getalkennis | |