2009.08.29

Nogmaals de tafels...

multiplication factsMet dit programma krijg je een andere manier om de tafels van vermenigvuldiging te oefenen. Je krijgt één van de twee factoren en de uitkomst en moet op zoek naar de tweede factor. Dit alles zonder tijdsdruk. Je bepaalt zelf hoeveel oefeningen je wil oplossen en kunt herstarten wanneer je wil.

Per oefening vul je het antwoord in op de daarvoor voorziene plaats. Je controleert het door op de [check]-knop te klikken. Een oefening wordt pas fout gerekend als je viermaal na elkaar een verkeerd antwoord gaf. Het programma start dan met een nieuwe opgave.

Aangezien het een Amerikaans programma is, oefen je de tafels tot en met 12. Dit kan geen bezwaar zijn, aangezien de oefeningen x 11 en x 12 kunnen opgelost worden met de principes van handig rekenen. Ook dit programma heeft geen instellingsmogelijkheden. Je speelt het zoals het zich aanbiedt. De sobere opmaak zorgt ervoor dat de gebruiker/speler niet afgeleid wordt van de essentie: het oefenen van de tafels.

16:08 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: basisbewerkingen, rekenen, internet, tafels, vermenigvuldigen | |

2009.08.02

Tafels oefenen zonder tijdsdruk

multiplication factsMultiplication Facts is een ideaal programmaatje voor wie de tafels van vermenigvuldiging tot en met 12 wil oefenen zonder tijdsdruk. Je bepaalt zelf hoeveel oefeningen je oplost en kunt altijd, op om het even welk moment herbeginnen door op de [restart]-knop te klikken.

Per oefening vul je het antwoord in op de daarvoor voorziene plaats. Je controleert het door op de [check]-knop te klikken. Een oefening wordt pas fout gerekend als je viermaal na elkaar een verkeerd antwoord gaf. Het programma start dan met een nieuwe opgave.

Het programma heeft geen instellingsmogelijkheden. Je speelt het zoals het zich aanbiedt. De sobere opmaak zorgt ervoor dat de gebruiker/speler niet afgeleid wordt van de essentie: het oefenen van de tafels.

18:08 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: tafels, rekenen, internet, basisbewerkingen, vermenigvuldigen | |

2009.07.18

Math Educator

math educator

Dit is een programma om de basisbewerkingen te oefenen. Bij elke bewerking kan men kiezen tussen oefeningen van 3 niveaus. De afbeelding hiernaast laat het verschil in moeilijkheidsgraad duidelijk zien. Per niveau moet je telkens 10 oefeningen oplossen, waarna je in een afzonderlijk scherm een overzicht krijgt van het aantal goede en fouten oefeningen.

Bij een goed antwoord verschijnt er in het groen 'correct', bij een fout antwoord verschijnt er in het rood 'wrong'. Je kunt dan maar verder naar de volgende oefening als je het juiste antwoord gevonden hebt.

Via de knop 'more' kun je enkele eenvoudige instellingen wijzigen, zoals de kleuren, de geluiden en zelfs de titel van het programma. Het programma heeft een zeer sober uitzicht met geen bewegende beelden. Dit zorgt ervoor dat de leerling zeer gericht en zonder veel afleiding kan oefenen.

22:21 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: windows, rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen | |

2009.05.08

De maaltafels oefenen met "Blits"

blitsHet eerste programma van RBSoft dat ik in de schijnwerpers wil zetten is "Blits". Hiermee kunnen kinderen de maaltafels oefenen.

Het geheel kreeg een sobere maar aantrekkelijke opmaak mee. Via de duidelijke menuknoppen (van links naar rechts)

 • [1] krijg je meer informatie over de makers,
 • [2] kun je het geluid aan- of uitzetten,
 • [3] kun je een melodietje kiezen,
 • [4] krijg je uitleg bij het spel,
 • [5] kun je de instellingen van de oefensessie wijzigen,
 • [6] kun je het programma verlaten.

De belangrijkste knop is deze van de instellingen. Hiermee kun je kiezen of je op een gemakkelijk of moeilijk niveau oefent. Op het gemakkelijke niveau oefen je enkel de maaltafels, op het moeilijke niveau moet je ook nog de resultaten van de tien oefeningen correct optellen.

Om de oefeningen op te lossen klik je eerst op de knop om de dobbelsteen te laten rollen. In een blauw kader krijg je dan een oefening. Om het antwoord in te kunnen vullen klik je die oefening aan. Je tikt het antwoord in en klikt daarna op de knop "juist?". Een scherm leert je of het antwoord correct was. De oefening kleurt daarbij groen of rood, al naargelang het antwoord juist of fout is. Bij de foute oefening verschijnt ook het juiste antwoord. Voor oefeningen op het eenvoudige niveau krijg je 1 punt, voor oefeningen op het moeilijke niveau 2 punten en 10 punten extra als de optelsom juist is.

Goed om weten: als je tijdens een oefensessie de instellingen verandert, moet je opnieuw beginnen.

17:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: windows, rekenen, basisbewerkingen, vermenigvuldigen, tafels | |

2009.03.22

Tractortje-trek

tractortje-trekTrek de tractor van de tegenstander voorbij de gele vlag. Het enige dat je moet doen is zo snel mogelijk de juiste oplossing uit een reeks van 4 mogelijkheden aanklikken. Denk er aan: hoe sneller je juist antwoordt, hoe harder je trekt. Met dit spel oefen je op de automatisering van de tafels van vermenigvuldiging. Voor je begint kun je zelf de grootte van de getallen waarmee mag geoefend worden instellen (maximum tot 20).

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 4 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, dan kun jij daar aan mee doen.

Aan het einde van elk spel krijg je een overzicht van het aantal oefeningen dat je juist hebt opgelost, de oefeningen die je fout maakte en je gemiddelde snelheid.

Tip: Dit spel speel je best niet tegen de computer maar tegen een levende speler als je echt jouw snelheid wilt verhogen: op dat vlak valt het computerspel eerder traag uit.

12:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, basisbewerkingen, vermenigvuldigen, tafels, automatisering | |

2009.02.14

Sebran

sebran

Dit programma werd gemaakt door de Zweedse Marianne Wartoft. Het is samengesteld uit twaalf onderdelen waarvan de meeste over een bepaald aspect van taal of rekenen gaan:

 • Hoeveel: Tel het aantal getoonde voorwerpen en klik de juiste hoeveelheid aan.
 • Er bij (+): In de gemakkelijke versie los je optellingen op tot 10, in de moeilijke versie optellingen tot 20 met brug over het tiental.
 • Er af (-): In de gemakkelijke versie los je aftrekkingen op met als grootste getal 5, in de moeilijke versie is het grootste getal 11, waardoor je ook de brug over het tiental in de omgekeerde richting moet maken.
 • Keer (x): In de gemakkelijke versie vermenigvuldig je met 1, 2, 3, 4 of 5, in de moeilijke versie met 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11.
 • Kies een plaatje: In dit onderdeel klik je het plaatje aan dat bij het geschreven woord hoort.
 • Eerste letter: Kijk naar de afbeelding en kies de eerste letter van het gedrukte woord uit een reeks van 4 mogelijkheden.
 • Memory: Een traditioneel memoryspel met afbeeldingen. Je kunt de grootte van het raster aanpassen.
 • Woordmemory: Een memoryspel waarbij je een gedrukt woord moet verbinden met de juiste afbeelding. Ook hier kun je de grootte van het raster aanpassen.
 • Galgje: Het klassieke woordspel.
 • ABC-regen: Tik zo snel mogelijk alle letters van het alfabet in de juiste volgorde in. Op deze manier vermijd je dat ze naar beneden vallen en de grond raken.
 • Letterregen: Tik zo snel mogelijk de letters in die naar beneden vallen, op zijn minst net voor ze de grond raken.
 • 1+2 regen: Zorg dat de sommen die naar beneden vallen de grond niet raken. Daarvoor tik je zo snel als je kunt het juiste antwoord in.

Onder de knop Over Sebran in het startscherm zit een klein instellingsmenuutje verborgen waarmee je de volgende dingen kunt instellen:

 • De taal: kies voor Dutch.
 • Muziek en/of geluidseffecten: aan- of uitzetten.
 • De snelheid bij de onderdelen ABC- en Letterregen.
 • Het lettertype: alles in hoofdletters, alles in kleine letters of gemengd.

Elk onderdeel is bruikbaar in het eerste leerjaar, hoewel er in de taalopdrachten soms een woordje voorkomt dat voor zwakke lezers te moeilijk zal zijn. De Nederlandse vertaling is nagenoeg foutloos (de weinige fouten - meestal door de laatste aanpassing van de Nederlandse spelling - meldde ik intussen aan de auteur).

19:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, aftrekken, windows, geheugen, rekenen, alfabet, basisbewerkingen, optellen, vermenigvuldigen, woordenschat, tafels, letterkennis, automatisering, auditieve analyse | |

2008.10.05

Meteorenregen

meteor multiplicationMet dit spel kun je oefenen op het vermenigvuldigen en je daarna zelf testen. Het is de bedoeling dat je gedurende 1 minuut zoveel mogelijk meteoren stuk schiet met een laserstraal. Dit kun je doen door bij het antwoord dat onder de laser staat de juiste oefening te zoeken en aan te klikken.

Na elke minuut krijg je een overzicht van de fouten die je maakte. Wie meerdere keren na elkaar oefent kan op een grafiek zijn evolutie zien: de groene stippen en lijnen staan voor het aantal juiste oefeningen, de rode voor het aantal foute. Deze grafiek kun je laten afdrukken.

In de oefenmodus kun je zelf de volgende dingen instellen:

 • met of zonder geluid
 • traag of snel
 • het antwoord aanklikken of invullen
 • getalbereik van minimaal 0 tot maximaal 99: het feit dat de 0 ook kan gebruikt worden is zeker voor het vermenigvuldigen van grote waarde!

Wie voldoende geoefend heeft kan zichzelf testen. Door op start te drukken krijg je nu een reeks van negen spellen, telkens met een hogere moeilijkheidsgraad. Na elk spel krijg je dezelfde feedback als in de oefenmodus. Je kunt echter maar naar een hoger niveau gaan als je het voorafgaande niveau goed hebt doorgemaakt. Je kunt wel elk niveau zoveel keer herhalen als je wilt. Wie alle niveaus met succes heeft doorlopen kan een diploma laten uitprinten.

12:48 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, basisbewerkingen, vermenigvuldigen | |

2008.09.14

Grand Prix vermenigvuldigen

grand prix

Met dit spel oefen je op de automatisering van de maaltafels tot 12 (want Amerikaans). Het enige dat je moet doen is zo snel mogelijk de juiste oplossing uit een reeks van 4 mogelijkheden aanklikken. Denk er aan: hoe sneller je juist antwoordt, hoe sneller je rijdt!

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 4 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, dan kun jij daar aan mee doen.

Aan het einde van elk spel krijg je een overzicht van het aantal oefeningen dat je juist hebt opgelost, de oefeningen die je fout maakte en je gemiddelde snelheid.

Tip: Dit spel speel je best niet tegen de computer maar tegen een levende speler als je echt jouw snelheid wilt verhogen: op dat vlak valt het computerspel eerder traag uit.

18:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, rekenen, basisbewerkingen, vermenigvuldigen | |

2008.08.04

Optellen en vermenigvuldigen automatiseren

apprendre les tables

Met het programma Apprendre Les Tables van de Franse Philippe Roussel kun je zowel de tafels van vermenigvuldiging als de sommen tot maximum 10 + 10 inoefenen. Het principe is steeds hetzelfde: je krijgt een oefening en klikt de juiste oplossing uit een reeks van 9 mogelijkheden aan.

Het programma heeft verschillende instellingsmogelijkheden:

 • elke tafel afzonderlijk of een willekeurige combinatie (dit geldt ook voor de optelling: de eerste term is dan altijd één van de aangevinkte cijfers)
 • optellen of vermenigvuldigen
 • een antwoordtijd van minimum 3 en maximum 10 seconden per oefening
 • 20, 30, 40 of 50 oefeningen per oefenmoment

Het programma onthoudt tijdens de oefensessie de foute antwoorden en biedt deze systematisch opnieuw aan: op die manier worden slecht gekende sommen of producten meer ingeoefend dan de beter gekende. Samen met de instelbare antwoordtijd maakt dit het tot een sterk huilpmiddel bij de automatisering. Wie het programma meerdere keren na elkaar speelt ziet ook zijn vorige score.

15:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: windows, rekenen, optellen, vermenigvuldigen, automatisering | |

2008.06.21

Nogmaals de tafels van vermenigvuldiging

multiplication drillsMet dit programma van de Amerikaanse Reinhardt Rascal oefen je de tafels van vermenigvuldiging van 2 tot en met 9. Je kunt deze tafels afzonderlijk en door elkaar oefenen. Aangezien het een Amerikaans programma is, komen ook de producten [ ... x 11 = ... ] en [ ... x 12 = ... ] voor, maar dit is niet echt een onoverkomelijk probleem. Desgewenst houdt het programma ook de score en de tijd bij.

Multiplication Drills moet je eerst downloaden en daarna op de computer installeren. Het kan niet rechtstreeks op het Internet gespeeld worden.

18:46 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, windows, rekenen, vermenigvuldigen, tafels | |