2006.04.02

Auto 5

Dit programma van Toine van Broekhoven is geschreven voor de Nederlandse groep vijf, maar hoort bij ons beter thuis in het tweede leerjaar. Met dit programma kan men het optellen en aftrekken tot 100 met en zonder de brug over het tiental en alle maal- en deeltafels automatiseren. De 18 oefentypes kunnen afzonderlijk, allemaal door elkaar en in om het even welke combinatie ingeoefend worden. De maximum toegelaten oefentijd kan indien gewenst ook ingetseld worden.

Iedere leerling moet zijn naam ingeven waardoor zijn score eventueel in de top 10 kan opgenomen worden.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

20:49 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tafels, windows | |

Auto 4

Met dit programma wil Toine van Broekhoven het optellen en aftrekken tot 100 met en zonder brug over het tiental en de maaltafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 10 automatiseren. Je kan kiezen uit 23 type-oefeningen die je afzonderlijk of in om het even welke combinatie kan aanbieden. Ook in dit programma kan je, indien gewenst, een bepaalde oefentijd instellen. Het programma werd geschreven voor de Nederlandse groep 4 en hoort bij ons thuis in het tweede leerjaar.

Iedere leerling moet zijn naam intikken. Dit laat toe zijn score eventueel in de top 10 te zetten.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de lijst met topscores wissen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

19:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, tafels, windows | |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7