2012.03.18

En opnieuw: de tafels van vermenigvuldiging

tafels lerenAan variaties op het zelfde thema - de tafels van vermenigvuldiging - is er geen gebrek. Dit programma biedt je de mogelijkheid om de tafels van 2 tot en met 10 afzonderlijk of door elkaar in te oefenen. Voor beide mogelijkheden zijn er twee werkvormen en een test.

Bij de eerste werkvorm, slepen, moet je de vermenigvuldiging naar het juiste product slepen. De oefeningen worden in reeksen van zes aangeboden. Je bepaalt zelf hoe lang je doorgaat. Het programma houdt bij hoeveel pogingen je nodig had om de aangeboden oefeningen juist te hebben (een score van 6/8 betekent dus dat je acht pogingen nodig had om zes oefeningen juist te hebben, een score van 12/21 dat je 21 pogingen nodig had om 12 oefeningen juist te maken). Je kunt maar naar een volgende reeks overgaan als je alle zes de oefeningen van eenzelfde reeks juist hebt opgelost. Dit geldt zowel voor het oefenen met één als voor het oefenen met meerdere tafels.

In de tweede werkvorm, antwoorden, krijg je een vermenigvuldiging aangeboden waarvan je het antwoord moet intikken. Bij het oefenen met één tafel verschijnt er Lachen voor een juiste en Wenkbrauw ophalen met de juiste oplossing voor een foute oplossing en houdt het programma bij hoeveel opgaven je juist had. Bij het oefenen met meerdere tafels krijg je een soort staafdiagram te zien met per tafel de verhouding van het aantal juiste en fout opgeloste producten. Hierbij houdt het programma rekening met de commutatieve eigenschap van de vermenigvuldiging (5 x 8 = 8 x 5): een opgave zoals 5 x 8 wordt zowel bij de tafel van 5 als de tafel van 8 geregistreerd. Ook hier krijg je bij een fout de juiste oplossing te zien.

Zoals gezegd kun je ook jouw kennis van de tafels toetsen. Toets je één tafel afzonderlijk, dan krijg je 19 opgaven voorgeschoteld. De reden hiervoor is dat elk product in zijn twee vormen (vb. 5 x 4 en 4 x 5) getoetst wordt. Als de toets is afgenomen, dan krijg je per product te zien of je er iets van bakte. Toets je meerdere tafels door elkaar, dan moet je er aan geloven voor 40 opgaven. Aan het einde van de test krijg je een overzicht van het aantal juist gemaakte opgaven per tafel.

Een van de betere programma's in zijn soort.

17:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2012.03.11

Krijg er zicht op...

picture.gifMet dit kleine programmaatje kan je heel leuke dingen doen. Je brengt jouw eigen foto's of tekeningen in en laat ze bedekken met kleurige vlakjes die één voor één kunnen weggeklikt worden. Je kan zelf opgeven in hoeveel rijen en kolommen de foto of tekening moet verdeeld worden. Indien nodig kan je het programma de foto ook laten vergroten of verkleinen.

Deze software heeft tal van toepassingen, individueel en in groep. Denk maar aan het inoefenen van dagritmekaarten in de kleuterklas of de naverwerking van een schoolreis in het vijfde leerjaar. Ongetwijfeld vinden jullie ook nog tal van creatieve toepassingen.

11:23 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: figuurherkenning, ict, windows | |

2012.03.03

Overhoor

overhoorVeel informatie die we aangeboden krijgen bestaat uit feiten die moeten geautomatiseerd worden: de tafels van vermenigvuldiging, de hoofdsteden van Europa, Franse woordenschat, Engelse woordenschat, Latijnse woordenschat, gebeurtenissen uit de geschiedenis, ... Om er zeker van te zijn dat we onze les kennen, laten we ons maar al te graag door iemand anders opvragen. Met het programma Overhoor hoeft dit niet meer. Overhoor vraagt ons om het even wat op, en dan nog op verschillende manieren. Het enige dat je daar moet voordoen is een bestand maken met de op te vragen informatie onder de vorm van de te stellen vraag en het bijbehorende antwoord. De drie overhoorvormen van het programma zijn:

 • het programma stelt een open vraag, je antwoordt voor jezelf zonder iets in te tikken en je controleert. Daarna klik je aan of jouw antwoord juist of fout was;
 • het programma stelt een meerkeuzevraag en jij klikt het juiste antwoord aan;
 • het programma stelt een open vraag en jij tikt het antwoord in of vraagt een hint of zegt dat je het antwoord niet weet. Bij de hint krijg je telkens je op de knop tikt een cijfer of letter van het antwoord, als je zegt dat je het antwoord niet kent, krijg je meteen het juiste antwoord.

Hier bovenop heeft het programma nog de volgende zeer interessante mogelijkheden:

 • het omdraaien van vraag en antwoord;
 • het blijven herhalen van fouten tot de vraag uiteindelijk goed wordt beantwoord;
 • het toestaan van spelfouten (zeer belangrijk voor dyslectische kinderen bij vakken waar je de inhoudelijke kennis wil toetsen!);
 • het opvragen van een steekproef van 20 vragen;
 • het overhoren van de vragen op volgorde;
 • het programma kan samenwerken met spraaksoftware.

Op de website zelf kun je al heel wat overhoorlijsten die door andere gebruikers werden opgesteld, binnenhalen. Dit programma is zeker meer dan de moeite waard.

20:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: memoriseren, vreemde talen, windows, woordenschat | |

2012.02.25

Structuur brengen op de computer

foldermarkerUitzonderlijk bespreek ik geen spel, maar wel een programmaatje dat nuttige diensten kan bewijzen. Leerlingen met leermoeilijkheden en concentratieproblemen hebben nog meer dan andere kinderen nood aan structuur. Als het gaat over schoolboeken en schriften kan je dat oplossen door te werken met verschillende kleuren per vak. Kaftpapier, documentenbakjes, mappen zijn in alle kleuren van de regenboog in de handel te vinden. Met dit programmaatje kan je dit consequent doortrekken naar de computer: je maakt per vak een aparte map in je documentenmap en kleurt ze door op de map rechts te klikken, Mark Folder te kiezen, te klikken op Colors er één van de tien beschikbare kleuren aan toe te wijzen. Het programma is helemaal gratis en bevat nog een aantal extra mogelijkheden.

Wie de website bezoekt, merkt vanzelf dat er ook betalende versies van dit programma zijn: deze beschikken over meer kleuren en meer pictogrammen. Aan jou de keuze.

22:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, structuur, windows | |

2012.02.12

Terug naar de tijd van toen...

join the doitsJoin the dots is een klein programmaatje waarbij je de getallen van 1 tot en met 79 zo snel mogelijk in de juiste volgorde moet aanklikken. Op die manier maak je een tekening van een kikker. Meer doet het niet. Je hebt maar één tekening en geen inhoudelijke instellingsmogelijkheden. Goed om de getallenlijn tot 100 nog eens extra in te oefenen.

11:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: getallenlijn, rekenen, tellen, windows | |

2012.02.05

Zwemmende otters

swimming otters.gifOok in dit spel moet je proberen als eerste over de eindmeet te komen. Daarvoor moet je zoveel mogelijk oefeningen juist oplossen. Dit zijn allemaal vermenigvuldigingen in de vorm van puntoefeningen. Je moet jouw otter door het poortje met de juiste oplossing laten zwemmen.

Let wel op bij het starten van het spel. Na het ingeven van een wachtwoord kies je best voor de optie custom content. Dan kun je de waarden van de factoren instellen van 1 tot en met 99. Handig als je enkel wil oefenen op de tafels van vermenigvuldiging tot tien of je de leerlingen wilt laten werken binnen een groter getalbereik.

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 4 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je alleen bent en niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, kun jij daar aan mee doen.

16:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, puntoefeningen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2012.01.28

Wat hebben otters en exponenten gemeen?

otter rushIn dit spel moet je proberen als eerste over de eindmeet te komen. Daarvoor moet je zoveel mogelijk oefeningen juist oplossen. Deze oefeningen gaan allemaal over machtsverheffingen. Je moet ofwel het grondtal ofwel het exponentgetal aanklikken dat je nodig heb om aan het gewenste resultaat te komen. Ik geef twee voorbeelden:

 • x2 = 4 wordt 22 = 4
 • 3x - 27 wordt 33 = 27

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 12 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je alleen bent en niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, kun jij daar aan mee doen.

18:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: exponenten, internet, machten, machtsverheffingen, onbekende, wortels | |

2012.01.22

Zoals het klokje bij de giraf tikt, ...

girafferaceDe bedoeling van Giraffe Race is heel simpel. Je moet proberen als eerste over de eindmeet te komen. Dit kun je door zo snel als je kan de juiste digitale weergave bij de getoonde analoge klok aan te klikken. Elk fout antwoord zorgt ervoor dat je verder achterop raakt. Het spel houdt die fouten bij en toont ze achteraf in jouw eindscherm.

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 12 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je alleen bent en niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, kun jij daar aan mee doen.

18:08 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: analoge klok, digitale klok, internet, kloklezen | |

2012.01.15

Met 'koeien van letters'

koeienlettersAls bij toeval kwam ik terecht op dit leuke, pretentieloze spelletje dat zeker zijn waarde heeft voor jonge kinderen. De bedoeling is dat ze de woorden, die aan de linkerkant op een foto afgebeeld staan, correct 'schrijven' door de koeien met de juiste letters op hun buik naar de omgekeerde kuipen te slepen. Ze moeten in de juiste volgorde staan zodat het woord foutloos geschreven is. Achtereenvolgens moet de speler een vijftal woorden per niveau correct 'schrijven'. Er zijn drie niveaus:

 • drieletterwoorden;
 • vierletterwoorden;
 • vijfletterwoorden.

Deze drie niveaus volgen elkaar automatisch binnen één spelbeurt op. Tenzij je teveel fouten maakt. Dan stopt het spel voortijdig. Onderaan zie je een konijntje voor een rijtje van acht gebakjes zitten. Telkens je een fout maakt eet het één gebakje op. Als alle gebakjes op zijn, stopt het spel.

Let op: de opgegeten gebakjes krijg je niet terug bij de overgang van het ene naar het andere niveau. Met andere woorden: een gebakje dat je verliest in niveau 1, ben je nog steeds kwijt in niveau 2 en niveau 3.

16:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, spelling, taal | |

2012.01.07

Doordenkertje met getallen

kerstvierkantOp de website van het Freudenthalinstituut (Nederland)vond ik dit doordenkertje met getallen. Het enige dat je moet doen is aan elk van de kerstsymbolen een waarde toekennen. Je kan elke waarde die je wilt gebruiken maar aan één symbooltje toekennen. Met andere woorden: twee verschillende symbolen kunnen nooit dezelfde waarde krijgen.

Heb je alle waarden toegekend, dan moet de som ervan per rij en per kolom gelijk zijn aan het totaal dat je rechts van elke rij of onder elke kolom vindt.

Door op het groene pijltje [spiek] te klikken krijg je feedback. Enkel als alles juist is verschijnt de tekening van de kerstman.

Dit is een goede denkoefening voor kinderen die een extra (reken)uitdaging nodig hebben. Helaas is er maar één opgave voorzien. Vandaar dat ik op de geanimeerde afbeelding bij dit bericht de waarden bij de verschillende symbolen heb uitgevlakt.

17:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, logisch denken, redeneren | |