2011.02.05

Werkwoord

werkwoordEen ander internetprogramma van Toine van Broekhoven is Werkwoord. Met dit programma oefen je op alle mogelijke werkwoordvormen. Zowel persoonsvormen in de tegenwoordige als verleden tijd komen aan bod. Maar ook andere werkwoordvormen zoals het voltooid deelwoord, het onvoltooid (tegenwoordig) deelwoord, de infinitief, de gebiedende wijs en het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord komen aan bod.

In totaal heb je tien reeksen van telkens 20 opgaven. Je moet telkens de juiste werkwoordsvorm in een zin invullen. Wat dit programma zo uniek én sterk maakt is dat je telkens het volledige keuzeproces moet doorlopen (zie afbeelding). Je slijpt als het ware alle mogelijke beslissingsprocessen in. Nog anders gezegd: bij elke nieuwe werkwoordsvormen ben je verplicht het redeneringsproces volledig te doorlopen!

Wie twijfelt kan beroep doen op 3 hulpknoppen:

 • [TT] tegenwoordige tijd
 • [VT] verleden tijd
 • [Ander] andere werkwoordsvormen

Onder deze knoppen zit telkens een schema verborgen dat je weer op weg helpt.

Een aanrader voor iedereen die de werkwoorden perfect wil beheersen.

17:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, spelling, taal, werkwoordspelling | |

2011.01.30

Rekenblok

rekenblokToine van Broekhoven maakt nu ook programma's die je rechtstreeks op het Internet kunt spelen. Dit heeft als voordeel dat je niet meer gebonden bent aan één bepaald besturingssysteem. Een van deze programma's is Rekenblok.

Met Rekenblok kun je de maal- en de deeltafels tot en met 20 oefenen. Het startscherm laat toe om om het even welke combinatie van maal- en/of deeltafels te kiezen. Je kunt daarenboven bepalen of de factor waarmee je een getal vermenigvuldigt niet groter mag zijn dan 10 of mag oplopen tot 20.

Eens zover, kun je aan de slag. Er is geen tijdsdruk en geen opgavenlimiet. Je oefent net zo lang en op net zoveel als je zelf wil. Rekenblok toont in een handig venstertje hoeveel oefeningen je juist of fout hebt opgelost. Weet je het antwoord niet, dan kun je de spiekknop gebruiken. Je krijgt dan een overzicht van de desbetreffende tafel waarin je op zoek kunt gaan naar de gevraagde som. Door nog eens op de spiekknop te drukken kom je terug in het spel. Heel positief is dat bij het vermenigvuldigen ook oefening zijn waarbij een getal moet vermenigvuldigd worden met 0. De programma's die hierin voorzien zijn niet zo talrijk.

15:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, delen, internet, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2011.01.23

Actie (verloren) Onschuld

actie (verloren) onschuldAction Innocence was een niet-gouvernementele organisatie die zich als doel stelde om kinderen te beschermen tegen de gevaren van het surfen op het Internet. Deze organisatie werd in 1999 opgericht in Zwitserland en werkte ook in Frankrijk, Monaco en België. We bespraken deze organisatie eerder op deze website. Sinds maart 2010 heeft de Belgische afdeling van deze organisatie haar werking stopgezet.

Voor alle vragen betreffend preventies voor kinderen of conferenties voor ouders wordt je nu doorverwezen naar www.sensoa.be. Indien je nog vragen hebt over Action Innocence zelf, dan kun je terecht bij de kantoren van Zwitserland en Frankrijk.

14:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, veilig surfen | |

2011.01.16

Getallijn

getallijnGetallijn is een programma van de Nederlandse Toine van Broekhoven. Hiermee kunnen leerlingen oefenen op het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot 100. Dit kan op zeven verschillende manieren:

Op de getallenlijn tot en met 10, met een markering per sprong van 1.
Op de getallenlijn tot en met 20, met een hoofdmarkering per sprong van 1 en een tussenmarkering per sprong van 0,5.
Op de getallenlijn tot en met 50, met een hoofdmarkering per sprong van 10 en een tussenmarkering per sprong van 1.
Op een stuk van de getallenlijn tussen twee willekeurige tientallen met een hoofdmarkering per sprong van 1 en een tussenmarkering per sprong van 0,5.
Op de getallenlijn tot en met 100 met een hoofdmarkering per sprong van 10 en een tussenmarkering per sprong van 1.
Op de getallenlijn tot en met 50 met een hoofdmarkering per sprong van 5 en een tussenmarkering per sprong van 1.
Op de getallenlijn tot en met 100 met een hoofdmarkering per sprong van 10 en een tussenmarkering per sprong van 1.

Ik heb twee bemerkingen hierbij. Ten eerste zijn de tussenmarkeringen per sprong van 0,5 volgens mij te moeilijk op het niveau van het eerste en tweede leerjaar (dit zorgt dit enkel voor verwarring). Ten tweede meen ik uit de uitleg op het scherm te begrijpen dat de zevende oefenvorm ook bedoeld was om met een hoofdmarkering per sprong van 5 te werken.

De leerling krijgt per foute oefening wel hulp door het plaatsen van de getallen bij de hoofdmarkeringen, waarna hij zichzelf kan verbeteren.

Iedere leerling kan vijf minuten oefenen, waarna er aangegeven wordt hoeveel oefeningen hij correct heeft opgelost. Doordat iedere leerling zijn naam moet ingeven in het programma, kan er een lijst van "topscoorders" worden bijgehouden.

Met de toetsencombinatie <CTRL><L> kom je in de leerkrachtenmodule. Daar kan je:

- de maximale speeltijd van 3 tot en met 10 minuten instellen.
- het wachtwoord van de leerkrachtenmodule wijzigen.

17:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: getallenlijn, rekenen, windows | |

2010.12.19

Optellen met en zonder brug over het tiental

math picture puzzleEen pretentieloos spelletje, maar wel effectief. Dat is Math Picture Puzzle. Je oefent er het optellen met en zonder brug over het tiental mee.

Per spelbeurt moet je op de zestien sommen in het speelveld de juiste uitkomst slepen. Daarvoor heb je de keuze uit de gele getallen in de paarse vakjes die rechts van het speelveld staan. Je kunt elk getal van 1 tot 16 maar één keer gebruiken. Wanneer je de oefening juist hebt opgelost, dan wordt er een deeltje van de achtergrondtekening vrijgegeven. Bij een foute oplossing blijft de gekozen oplossing gewoon staan. Je bent pas klaar als je alle sommen van  het speelveld hebt weggekregen en de achterliggende tekening volledig zichtbaar is.

Het spel doet een beetje raar aan omdat men geen sommen tot en met twintig geeft. De hoogste som is telkens zestien. We hadden het graag zien uitgebreid worden met een extra lijn sommen, zodat er tot en met twintig kon geoefend worden. Maar dit doet niets af van de mogelijkheden van het spel om het optellen met en zonder brug over het tiental in het eerste leerjaar te oefenen.

16:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: automatisering, basisbewerkingen, internet, optellen, rekenen | |

2010.12.12

Nogmaals de basisbewerkingen voor rekenen

flash mathMet Flash Math kunnen kinderen de basisbewerkingen verder automatiseren. Je kiest één van de vier basisbewerkingen en krijgt dan 10 willekeurige sommen die je moet oplossen door het juiste antwoord uit een reeks van vier mogelijkheden aan te klikken. Het programma geeft onmiddellijk feedback: ofwel verschijnt het woord 'correct' in een groen kader, ofwel het woord 'sorry' in een rood kader. Per reeks houdt het bij hoeveel oefeningen je juist hebt opgelost.

Toch even jullie aandacht: bij het aftrekken viel het me, tijdens het uittesten van dit spel op dat in de reeks met oefeningen op het aftrekken er soms negatieve getallen binnen de antwoordalternatieven zitten. Bij rekenzwakke kinderen uit het lager onderwijs kan dit voor nodeloze verwarring zorgen. Wie dit spel wil laten spelen, zal het dus goed moeten uitleggen aan zijn leerlingen.

12:08 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, automatisering, basisbewerkingen, delen, internet, optellen, reële getallen, rekenen, tafels, vermenigvuldigen | |

2010.11.27

Opnieuw onder de aandacht: Woordkasteel

woordkasteelWoordkasteel is een gratis programma voor kinderen vanaf zes jaar dat je kan gebruiken om taal en spelling te oefenen thuis en op school. Het bestaat uit een lerarenprogramma, een leerlingprogramma, een toetsprogramma met negen diagnostische toetsen en veertien spelmodules.

Met het lerarenprogramma kan men leerlingenlijsten toevoegen en het programma aanpassen aan de eigen wensen door zelf nieuwe woordenlijsten, plaatjes en geluiden toe te voegen en oefenpakketten samen te stellen. Je kan oefenpakketten samenstellen voor een individuele leerling maar ook voor een groepje leerlingen. Daarnaast kan men ook de foutenanalyses bekijken van de toetsen die door de leerling zijn gemaakt en op basis daarvan oefenstof geven. 

De toetsen situeren zijn bedoeld voor de Nederlandse groepen die voor Vlaanderen equivalent zijn met:

 • einde eerste leerjaar
 • midden tweede leerjaar
 • einde tweede leerjaar
 • midden derde leerjaar
 • einde derde leerjaar
 • midden vierde leerjaar
 • einde vierde leerjaar
 • midden vijfde leerjaar
 • einde vijfde leerjaar

Je moet je dus toch wel even bezinnen over de aangeboden spellingtoetsen, omdat er wel verschillen kunnen zijn met het Vlaamse leerprogramma. Dit is vooral van belang bij de ingebouwde foutenanalyse, omdat op basis daarvan een oefenprogramma wordt samengesteld. Niet aangeboden stof kan men echter wel met de leerkrachtenmodule weer verwijderen.

Woordkasteel is niet methodegebonden: je kunt het altijd aanpassen door woordenlijsten uit jouw methode in het programma te importeren.

Het programma voor de leerlingen is zeer gebruiksvriendelijk en zeer duidelijk. De kleurrijke omgeving en de verschillende spelvormen zijn zeker aantrekkelijk en motiverend.

Woordkasteel is zeker een verrijking voor de orthotheek.

10:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, spelling, windows | |

2010.11.21

Opnieuw onder de aandacht: Honderdveld

honderdveldDit programma van Jan Vos doet leerlingen de getallen van 1 tot 100 op het honderdveld situeren. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden: met of zonder hulpgetallen (1, 2, 3, ... & 10, 20, 30, ...), met of zonder hulp bij een fout (deze hulp bestaat er in dat het getal op de juiste plaats verschijnt) en met of zonder het verschijnen van een getal als je met de muis over een cel van het honderveld gaat. Deze instellingen kan je als leerkracht wijzigen via de toetsencombinatie <CTRL><G>. Iedere leerling moet bij het begin van de oefening zijn naam ingeven. Het programma maakt dan per leerling een tekstbestandje aan <NAAM.LLF> dat bijhoudt wat hij presteerde. Dit tekstbestandje kan je met een eenvoudige tekstverwerker zoals Notepad of Wordpad bekijken. De leerlingen krijgen feedback door het verschijnen van een kleurrijke tekening met de volgende tekst:

80 tot 100 %: Dit is Prima!
60 tot 70 %: Dat kan beter!
0 tot 50 %: Dat kan veel beter!

Ook het aantal op te lossen oefeningen kan via de toetsencombinatie <CTRL><G> ingesteld worden.

Let op: het programma wordt geleverd in een zipbestand. Als je dat uitpakt zal je drie mappen zien staan: <disk1>, <disk2> en <disk3>. Laat je het <setup.exe> bestand onmiddellijk werken vanuit de map <disk1>, dan krijg je een foutmelding. Om deze te vermijden moet je eerst alle bestanden uit de mappen <disk2> en <disk3> naar de map <disk1> kopiëren. Hierna lukt het perfect.

Opmerking: de pagina van Jan Vos waarop deze programma's te vinden waren, is blijkbaar van het Internet verwijderd. Ik plaatste het programma op mijn materialenbank (http://nieuwsbriefmaterialen.wikispaces.com/file/view/hon...), omdat ik het belangrijk vind dat dergelijke steengoede programma's beschikbaar blijven. Van zodra het weer beschikbaar zou zijn via een website van Jan Vos zelf, zal ik de link aanpassen. Indien hij dit zou vragen, zal ik het programma ook verwijderen om zijn rechten te vrijwaren.

12:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, honderdveld, windows | |

2010.11.13

Opnieuw onder de aandacht: Rekenen over het tiental

rekenen met de brug over het tientalRekenen over het tiental is eveneens een programma van Jan Vos. Leerlingen oefenen hier het optellen met brug over het tiental.

In principe kunnen ze elke oefening onmiddellijk oplossen. Maken ze een fout, dan schiet het programma hen ter hulp.

Als eerste stap krijgt de leerling een hulpsom waarbij de tweede term uitgesplitst werd. Is dat niet voldoende, dan verschijnt er een getallenlijn. Op deze getallenlijn wordt de eerste term in het rood en de tweede term in het groen uitgezet. Maakt de leerling nu nog een fout, dan verschijnt het honderdveld waarop hij de twee termen van de optelsommen moet inkleuren: eerst alle tientallen en daarna pas alle eenheden. Van zodra er tien eenheden naar het honderdveld gesleept zijn, worden ze vervangen door een tiental. Was deze hulp nog onvoldoende, dan krijgen ze hetzelfde honderveld weer, maar nu met bijkomende hulp door de gesitueerde tientallen en geschreven instructies.

Bij het begin geeft iedere leerling zijn naam in. Na de sessie kan de leerkracht door <CTRL><G> te drukken de oefensessie van de leerling weer oproepen en bekijken. Absolute aanrader!

Opmerking: de pagina van Jan Vos waarop deze programma's te vinden waren, is blijkbaar van het Internet verwijderd. Ik plaatste het programma op mijn materialenbank (http://nieuwsbriefmaterialen.wikispaces.com/file/view/rek...), omdat ik het belangrijk vind dat dergelijke steengoede programma's beschikbaar blijven. Van zodra het weer beschikbaar zou zijn via een website van Jan Vos zelf, zal ik de link aanpassen. Indien hij dit zou vragen, zal ik het programma ook verwijderen om zijn rechten te vrijwaren.

17:40 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, optellen, basisbewerkingen, windows | |

2010.11.05

Spinnend rekenen

spider matchMet het spel Spider match oefen je onder tijdsdruk het optellen en aftrekken van reële (positieve en negatieve) getallen. Midden in het web staat een getal. Dat getal moet jij zo snel mogelijk maken door twee bij elkaar horende vliegen aan te klikken. hierbij gebruik je de positieve en negatieve getallen door elkaar (vb. -2 + -7 = -9). Je speelt hierbij telkens tegen drie andere spinnen. Het is de bedoeling om gedurende de toegestane tijd zoveel mogelijk juiste combinaties aan te klikken. Het programma houdt de fouten die je hierbij maakt bij en geeft ze na het spel weer.

Je speelt dit spel op het Internet. In één van de startschermen kun je zien welke spelen er actief zijn. Dit zijn spelen die door iemand anders zijn aangemaakt en die openbaar zijn. Je kunt er aan deelnemen of een eigen spel starten. Zijn er geen echte spelers op het Internet voor handen, dan speel je gewoon tegen de computer. Als het spel gedaan is, krijg je een scherm te zien met jouw uitslag en met de oefeningen die je fout hebt opgelost.

Je kunt echter ook een nieuw spel starten en beveiligen met een wachtwoord. Dan kunnen enkel spelers die het wachtwoord kennen aan jouw spel deelnemen. Dit kan handig zijn in klasverband.

21:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: aftrekken, basisbewerkingen, internet, negatieve getallen, optellen, reële getallen, rekenregels, tekenregels | |