2009.04.17

Begrijp je me?

begrijp je meZoals de titel het laat uitschijnen oefen je met dit spel van Toine van Broekhoven het begrijpend lezen.

Bij installatie bevat het spel een vijftiental teksten met de bijbehorende meerkeuzevragen. Het is de bedoeling dat de leerling het juiste antwoord aanklikt. Om een score te behalen moet de leerling eerst zijn naam ingeven en daarna de vragen van alle teksten na elkaar beantwoorden. Hij kan er echter ook voor kiezen (via het menu-onderdeel 'programma') om de vragen bij één bepaalde tekst op te lossen. Op dat moment houdt het programma de scores niet meer bij.

De vragen bij een tekst worden aangeboden tot wanneer ze juist beantwoord zijn. De antwoorden bij de tekst verschijnen wel telkens in een andere volgorde. Hierdoor wordt de leerling gedwongen om te blijven nadenken (lezen) bij wat hij doet.

Je kunt als leerkracht via het menu-onderdeel 'programma' of via de toetsencombinatie <ctrl><L> de instellingen van het programma wijzigen. Je kunt een spelduur instellen van 1 tot en met 10 minuten, je kunt het wachtwoord 'tvbsoft' veranderen, je kunt er voor kiezen om het belonings- en foutscherm al dan niet te tonen en je kunt er ook de scorelijst aanpassen.

De meerwaarde van het spel ligt in het feit dat je het kunt aanvullen met eigen teksten en vragen. De werkwijze is voor iemand met een beetje kennis van html vrij simpel.

Open eerst één van de bestaande teksten uit de map c:tvbsoftbegrijpjemeinfo met een html-editor en vervang de titel en de tekst door de nieuwe titel en tekst. Pas ook de verwijzing naar de nieuwe afbeelding aan sla dit op als een nieuw bestand met als naam het nummer van de tekst (bv. 16.htm). Let op: Sla dit bestand en de bijbehorende foto op in c:tvbsoftbegrijpjemeinfo.

Maak nu met WordPad het bestand 16.ini aan in de map c:tvbsoftbegrijpjemelessen. Zet bovenaan de titel van de tekst tussen [vierkante haken]. Laat een regel blanco en tik de 1e vraag in. Zet eerst het nummer van de vraag tussen [vierkante haken]. De eerste vraag van tekst 16 tik je dus als volgt in: [16.1]. Op de regel daaronder tik je de vraag in, voorafgegaan door vraag= en zonder spatie voor en na het =-teken. Tik op de regel daaronder het juiste antwoord in, voorafgegaan door goed=, opnieuw zonder spatie voor en na het =-teken. De twee foute alternatieven komen daaronder, elk op een afzonderlijke regel, voorafgegaan door fout1= of fout2=, opnieuw zonder spatie voor het =-teken. Laat hierna een regel blanco. Herhaal deze procedure voor elke nieuwe vraag. Als alles goed is gegaan, dan heb je de volgende structuur:

[Dit is de titel van de tekst]

[16.1]
vraag=Op deze regel stel je de vraag?
goed=Op deze regel geef je het juiste antwoord!
fout1=Op deze regel staat het eerste antwoord dat fout is.
fout2=Op deze regel staat het tweede antwoord dat fout is.

[16.2]
vraag=Op deze regel stel je de vraag?
goed=Op deze regel geef je het juiste antwoord!
fout1=Op deze regel staat het eerste antwoord dat fout is.
fout2=Op deze regel staat het tweede antwoord dat fout is.

[16.3]
vraag=Op deze regel stel je de vraag?
goed=Op deze regel geef je het juiste antwoord!
fout1=Op deze regel staat het eerste antwoord dat fout is.
fout2=Op deze regel staat het tweede antwoord dat fout is.

...

Vanaf nu doet het programma de rest.

18:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, windows, begrijpend lezen | |