2010.05.08

Wat is jouw punt?

what's the pointIn de eindtermen wiskunde voor de eerste graad (A-stroom) van het secundair onderwijs lezen we:

De leerlingen bepalen punten in het vlak door middel van coördinaten.

Met het programma What's the point kunnen ze deze vaardigheid op 3 niveaus inoefenen. Op het gemakkelijkste niveau moeten ze werken met een assenstelsel met enkel positieve getallen en uit vier mogelijkheden de juiste positie van het aangeduide punt aanklikken. Op het middelste niveau doen ze hetzelfde, maar nu in een assenstelsel met positieve en negatieve getallen. Op het moeilijkste niveau moeten ze zelf een in coördinaten uitgedrukt punt in het assenstelsel situeren door op de juiste plaats te klikken.

feedbackWanneer er een fout gemaakt wordt, geeft het programma onmiddellijk feedback door op het assenstelsel het foute antwoord te vergelijken met het goed. OP zich is dit een zeer goede optie, behalve dan dat het juiste antwoord in het rood en het foute antwoord (dat door de speler gegeven werd) in het groen wordt aangegeven. Even opletten dus!

 

 

12:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: reele getallen, rekenen, coordinaten, negatieve getallen | |