2006.04.22

Deelbaar

Toine van Broekhoven schreef dit programma om de leerlingen de kenmerken van deelbaarheid te laten toepassen. De leerling kan werken met getallen op de volgende vier niveaus:

- 0 tot 100
- 0 tot 1000
- 100 tot 500
- 100 tot 1000

Er is een helpknop aanwezig die de de kenmerken van deelbaarheid laat zien. Dit programma werd geschreven voor groep 6 in Nederland, maar zal in Vlaanderen pas vanaf het zesde leerjaar kunnen gebruikt worden: de kenmerken van deelbaarheid door 3 en door 9 worden pas toegelicht in dat leerjaar. Daarbij moet men wel beseffen dat volgens het Vlaamse leerplan de kenmerken van deelbaarheid door 6 en door 8 niet moeten aangebracht worden. Ik zou dit programma in Vlaanderen dan ook alleen gebruiken als verdieping voor de sterke rekenaars. Hoge scores worden op naam bijgehouden in een lijst met topscores.

Achter de toetsencombinatie <CTRL><L> zit opnieuw een eenvoudige leerkrachtmodule verborgen. Hiermee kan de leerkracht:

- een vaste tijdsdruk van van vijf minuten in of uitschakelen.
- de lijst met topscores bewerken.
- het leerkrachtenwachtwoord wijzigen.

20:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, basisbewerkingen, delen, deelbaarheid, windows | |