2012.03.11

Krijg er zicht op...

picture.gifMet dit kleine programmaatje kan je heel leuke dingen doen. Je brengt jouw eigen foto's of tekeningen in en laat ze bedekken met kleurige vlakjes die één voor één kunnen weggeklikt worden. Je kan zelf opgeven in hoeveel rijen en kolommen de foto of tekening moet verdeeld worden. Indien nodig kan je het programma de foto ook laten vergroten of verkleinen.

Deze software heeft tal van toepassingen, individueel en in groep. Denk maar aan het inoefenen van dagritmekaarten in de kleuterklas of de naverwerking van een schoolreis in het vijfde leerjaar. Ongetwijfeld vinden jullie ook nog tal van creatieve toepassingen.

11:23 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: figuurherkenning, ict, windows | |

2012.02.25

Structuur brengen op de computer

foldermarkerUitzonderlijk bespreek ik geen spel, maar wel een programmaatje dat nuttige diensten kan bewijzen. Leerlingen met leermoeilijkheden en concentratieproblemen hebben nog meer dan andere kinderen nood aan structuur. Als het gaat over schoolboeken en schriften kan je dat oplossen door te werken met verschillende kleuren per vak. Kaftpapier, documentenbakjes, mappen zijn in alle kleuren van de regenboog in de handel te vinden. Met dit programmaatje kan je dit consequent doortrekken naar de computer: je maakt per vak een aparte map in je documentenmap en kleurt ze door op de map rechts te klikken, Mark Folder te kiezen, te klikken op Colors er één van de tien beschikbare kleuren aan toe te wijzen. Het programma is helemaal gratis en bevat nog een aantal extra mogelijkheden.

Wie de website bezoekt, merkt vanzelf dat er ook betalende versies van dit programma zijn: deze beschikken over meer kleuren en meer pictogrammen. Aan jou de keuze.

22:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, structuur, windows | |

2006.12.10

Geen Kin(d/t)erspel

ictnieuwsbrief

 

Geert Kint is ICT-coördinator van de scholengemeenschap Land van Rhode (Vrije basisscholen Gentbrugge, Melsen, Merelbeke en Schelderode). Een tijdje terug is hij gestart met een elektronische nieuwsbrief over ICT op school, in de klas en thuis. Hierin vind je geregeld tips en links over het gebruik van software en de mogelijkheden van het Internet. Interesse? Neem contact met hem op door op de bovenstaande afbeelding te klikken. Het zou zonde zijn van de energie die Geert er in stopt als zijn initiatief niet ruimer zou bekend worden.

16:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, geert kint, nieuwsbrief | |

2006.12.02

Diploma Veilig Internet

VeiligInternet In Nederland kunnen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 (het vierde, vijfde en zesde leerjaar) een "Diploma Veilig Internet" halen. Daarvoor moeten ze een heus online examen afleggen. Voorafgaand aan dit examen is er lespakket voorzien dat op school kan gebruikt worden. Dit lespakket bestaat uit een les- en een werkboek voor de leerling, een handleiding voor de leerkracht en een gedrukt diploma. Dit pakket is beschikbaar voor twee niveaus. Niveau 1 is bedoeld voor het vierde leerjaar, niveau 2 voor het vijfde en zesde. De inhoud voor de twee niveaus is hetzelfde. Het verschil zit in het gebruikte leesniveau enerzijds en de manier waarop de leerlingen aangesproken worden anderzijds.

Het lespakket bestaat uit 8 hoofdstukken die in ongeveer tien lesuren kunnen behandeld worden:

lespakket

Hoofdstuk 1: Ik surf veilig
- Hoe gericht opzoeken op het Internet?
- Is alles wat op het Internet staat waar?
Hoofdstuk 2: Wat is e-mail?
- Wat is leuke e-mail?
- Wat komt er nog meer in mijn postbus terecht?
- Waarom heb ik een goed wachtwoord nodig?
Hoofdstuk 3: Wie ben jij op internet?
- Wat zijn privégegevens?
- Hoe ga ik met mijn privégegevens om?
- Hoe doen andere mensen zich soms voor op het Internet?
Hoofdstuk 4: Blijf lekker buiten
- Wat zijn virussen en spyware?
- Wat kan ik tegen virussen en spyware doen?
Hoofdstuk 5: Gewoon doen of niet?
- Waarom staat er op website reclame?
- Wat gebeurt er als je op reclame klikt?
- Moet ik altijd ja antwoorden als er iets gevraagd wordt?
Hoofdstuk 6: Digitaal pesten
- Wat is digitaal pesten?
- Wat kan ik tegen digitaal pesten doen?
- Wat doe ik als ik digitaal gepest word?
Hoofdstuk 7: Lang, langer, langst!
- Wat is RSI?
- Hoe voorkom ik RSI?
Hoofdstuk 8: Internet is cool
- Wat mag wel en niet als het om internetten gaat?
- Wat mag er thuis en op school?

Het volledige pakket kan je gratis van de website halen. Je moet je daarvoor eerst registreren (ook gratis). Je krijgt dan een e-mail met een verwijzing naar de pagina waarop de verschillende bestanden staan.

Op dezelfde website vind je afzonderlijke rubrieken met aangepaste informatie voor leerlingen, ouders en leerkrachten. In de werkschriftjes krijgen de leerlingen de opdracht een internet-speurtocht te maken. Een aantal van deze speurtochten vind je eveneens op de website.

17:24 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, veilig surfen, internet | |

2006.11.04

FastStone Capture: ook dit is educatieve software

faststoneEen beeld zegt soms meer dan een uitgebreide geschreven handleiding. Daar is iedereen het er over eens. Als je dan nog eens moeilijkheden hebt met het lezen, dan is dit zeker waar. Leren van beelden is dan gemakkelijker, sneller en betrouwbaarder.

Deze leer-beelden zijn wel gebonden aan een aantal voorwaarden: ze moeten:

- sober en toch veelzeggend zijn: ze moeten de essentiële inhoud weergeven en overbodige details weglaten.
- herkenbaar zijn: ze moeten onmiddellijk in een groter geheel kunnen gesitueerd worden (vb. waar vind je de getekende elektrische schakeling terug op de overzichtstekening)
- chronologisch juist zijn: acties worden vaak weergegeven door verschillende opeenvolgende tekeningen: alle stappen van die actie moeten dan weergegeven worden met een sprekend beeld.
- begeleid zijn van één korte commentaarzin: als een beeld toch een schriftelijke toelichting nodig heeft, dan moet deze in één korte zin kunnen opgeschreven worden. Heeft men meer zinnen nodig, dan bevat de tekening te veel informatie.

Het programma FastStone Capture is een zeer krachtig programma om schermafdrukken te maken. De talrijke mogelijkheden om delen van het scherm in een afbeelding te vatten zorgen ervoor dat om het even wat kan vastgelegd worden. Daarnaast beschikt het programma over een multifunctioneel beeldbewerkingsprogramma. Hierdoor kunnen nagenoeg alle noodzakelijke aanpassingen ineens gebeuren.

15:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: schermafdrukken, ict, windows | |

2006.10.29

ICT-theek

ictheekOp deze website kan je een kijkje nemen als je wil zien hoe een scholengemeenschap haar ICT-opdracht vorm geeft. ICT-coördinatoren hebben hun krachten verenigd in een intervisiegroep. Ze wisselen ervaringen uit en bouwen aan een gemeenschappelijk ICT-beleid.

Wie hier meer wil over weten, moet zeker de volgende rubrieken van het onderdeel ICT OZCS doornemen:

- leerlijn ICT
- visie ICT
- schoolplan ICT
- ICT stappenplannen
- ELO

In de andere rubrieken zie je hoe de scholen werken om de ICT-vaardigheden zinvol toe te passen. Een laatste tip: klik de drie sterren op de startpagina zeker ook eens aan.

20:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, internet | |

2006.10.09

Boohbah

boohbahDeze website hoort bij een populair Brits programma voor peuters en kleuters.

Op deze website vind je heel wat leerzame activiteiten die je deze kinderen kan laten doen:

- werken rond bewegingen
- werken rond begrippen
- werken rond kleuren
- werken rond woordenschat
- coördinatie
- motoriek
- ict-vaardigheden
- ...

Met een beetje creativiteit gebruik je deze aantrekkelijke website om peuters en kleuters op een leuke manier veel bij te leren. Je hebt echt geen handleiding nodig om deze website te gebruiken...

21:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kleuters, motoriek, oog-handcoordinatie, kleur, vorm, ict, peuters, internet | |

2006.07.29

IJsjes

Met dit spelletje van Toine van Broekhoven oefen je zowel de oog-handcoördinatie als het gebruiken van de computermuis. Je moet de ijsjes wegklikken voor ze smelten in het vuur. Je kan dit niet in het wilde weg doen: je moet ze wegklikken in de juiste volgorde door op de knoppen met de corresponderende ijsjes te klikken. De ijsjes verschijnen zowel van boven naar onderen als omgekeerd. Naarmate je verder raakt in het spel wordt het moeilijker. Toine heeft in zijn spel zeven "rangen" ingebouwd. Per rang staan de ijsjes van bij het begin reeds dichter bij het vuur waardoor je minder tijd hebt.

Zoals in veel van de spelen van Toine geeft ook hier de toetsencombinatie <CTRL><L> toegang tot de leerkrachtenmodule. In deze module kan je een maximale speeltijd van 5 minuten aan of uitzetten, het wachtwoord voor deze module veranderen of de scorelijst beheren.

18:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: oog-hand coordinatie, muisvaardigheid, ict, windows | |

2006.06.11

Verplichte literatuur voor ICT-coördinatoren

Nee, dit is geen vergissing van mij. Ik laat dit bericht bewust op mijn beide weblogs verschijnen. De website die ik bespreek hoort immers op de beide plaatsen thuis. ICT op school - belangenbehartiging is de website van de Nederlandse Stichting ICT op school. Deze stichting is verantwoordelijk voor:

- het toerusten en begeleiden van scholen in de keuze van ICT-producten en diensten
- het helder maken van onderwijsvragen op het gebied van leren (vernieuwen) met ict met als doel samenwerking, kennisuitwisseling en -ontwikkeling
- het onderzoek, de analyse en de monitoring van ontwikkelingen in het onderwijsveld in relatie met ICT
- behartiging van collectieve belangen op het gebied van ict en onderwijs

Voor ons, Vlamingen, lijkt dit misschien minder belangrijk, maar deze website geeft ons wel heel wat informatie en bruikbare instrumenten om op de scholen tot een echte visie op ICT te komen. De website bestaat uit zeven hoofdrubrieken: algemeen, samenwerking, kennisrotonde, onderzoek, deskundigheid, software en infrastructuur. Vooral in de rubrieken kennisrotonde, onderzoek en deskundigheid staat er heel wat bruikbare informatie. Zeer interessant zijn de internetprogramma's - waar de ICT-boom er een van is - die scholen helpen zichzelf te bevragen. Vanaf nu vind je een link naar deze website in de rechter kolom.

21:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict, internet | |

2006.06.09

Ict-boom

Vandaag had ik een heuse leerervaring in verband met het gebruik van ICT op school. Op de Adviesraad Leerlingenzorg te Gent maakte ik kennis met de ICT-boom. Het ging allemaal nogal snel dus je raadt het: thuisgekomen ging ik zoeken op het Internet naar de oorsprong van deze boom.

Deze ICT-boom is oorspronkelijk een toepassing op het Internet die scholen wil helpen nadenken over het gebruik van de computer in de klas. Deze toepassing is te vinden op de website van de Stichting ICT op school. De toelichting op deze ICT-boom is zeer verhelderend (je kan ze integraal lezen door op de afbeelding te klikken). Ik probeer de essentie ervan voor jullie te vatten.

De boom heeft twee hoofdtakken: de tak van de informatie en de tak van de communicatie. Hiermee worden de mogelijkheden in kaart gebracht die ICT voor het werken in de klas biedt. De hoofdtak informatie heeft twee zijtakken: informatie verwerken en informatie zoeken. De hoofdtak communicatie heeft twee eveneens twee zijtakken: de asynchrone (niet-gelijktijdige) en de synchrone (gelijktijdige) communicatie. Ook de hoogte van deze zijtakken is van belang: hoe hoger de tak, hoe complexer het proces of de soort toepassing.

De soorten toepassingen worden voorgesteld door de twijgen aan alle zijtakken.  Hier is de afstand tot de stam van belang. Hoe dichter de twijg, de toepassing bij de stam staat, hoe eenvoudiger de toepassing te gebruiken is.

Tot slot heb je de verschillende kleurprofielen:

  • Groen: ICT als doel op zichzelf. Dit is de visie op ICT die het accent legt op leren werken met de computer. De toepassingen die binnen dit profiel gebruikt worden bevinden zich over de hele breedte en hoogte van de boom.
  • Geel: ICT voor de individuele leerlingbegeleiding. Hier wordt het accent gelegd op het begeleiden van individuele leerlingen in het bereiken van vakgerelateerde leerdoelen. De leelring wordt met behulp van de computer verder ondersteund of uitgedaagd in een bepaald vak. de toepassingen die binnen dit profiel gebruikt worden bevinden zich in principe over de hele breedte en diepte van de boom, maar zullen per leerling en per vak specifieker gekozen moeten worden.
  • Blauw: ICT als hulpmiddel om informatie te leren verwerken. Hier ligt het
    accent op het leren leren en het leren verwerken van informatie met de computer.
  • Rood: ICT als hulpmiddel om te leren communiceren. Hier ligt het accent  op het leren leren en het leren communiceren en samenwerken via de computer.

ICT op school is dus duidelijk heel wat meer dan het oefenen met software. Dat ben ik me nu nog beter bewust dan vroeger. Ook hier zal de school een eigen visie moeten ontwikkelen.

21:11 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: ict | |