2012.01.22

Zoals het klokje bij de giraf tikt, ...

girafferaceDe bedoeling van Giraffe Race is heel simpel. Je moet proberen als eerste over de eindmeet te komen. Dit kun je door zo snel als je kan de juiste digitale weergave bij de getoonde analoge klok aan te klikken. Elk fout antwoord zorgt ervoor dat je verder achterop raakt. Het spel houdt die fouten bij en toont ze achteraf in jouw eindscherm.

Het is een internetspel dat je alleen kunt spelen tegen de computer, maar ook met 12 kinderen, elk vanaf een andere computer. Door het te beveiligen met een wachtwoord kun je het spel enkel toegankelijk maken voor kinderen die het wachtwoord kennen (bv. de kinderen van eenzelfde klas). Door het openbaar te maken kan iedereen aan jouw spel deelnemen, handig als je alleen bent en niet tegen de computer wilt spelen. Wanneer je in één van de beginschermen ziet dat er al andere spellen actief zijn, kun jij daar aan mee doen.

18:08 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: analoge klok, digitale klok, internet, kloklezen | |

2011.05.21

Reken maar op ons!

dyn002_original_345_228_gif_2534883_6a6420954306460ae11bcc573930d88f.gifOp de website Count Us In vind je vijftien spelletjes die kinderen helpen bij het begrijpen van een aantal wiskundige basisvaardigheden.

Door het feit dat de speluitleg Engelstalig is en de layout van de spelletjes niet altijd toelaat af te leiden wat er moet gedaan worden, is begeleiding van een volwassene die de juiste instructie geeft in het begin noodzakelijk. Alle spellen geven onmiddellijke feedback zonder foutenanalyse of het bijhouden van de individuele scores. Hierdoor zijn ze enkel geschikt als extra oefenmateriaal voor kinderen die de vaardigheden al beheersen. De volgende vaardigheden komen aan bod:

 • aftrekken
 • de helft
 • getalkennis
 • getalrij
 • inhoud
 • lengte
 • optellen
 • ordenen en groeperen
 • tijd

De spellen kunnen online gespeeld worden, maar ook gedownload worden voor Windows of Apple.

16:53 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: analoge klok, apple, digitale klok, getallenlijn, inhoud, internet, kloklezen, rangorde, rekenen, tellen, volume, windows | |

2009.06.20

Hoe laat is het?

hoe laat is het

Met dit programma kunnen kinderen verder oefenen op het lezen van de analoge en digitale klok. Het programma is Nederlandstalig en benoemt de tijd op de manier zoals het moet. Standaard start het programma met een analoge klok. Je kunt het programma op verschillende manieren instellen:

 • uren lezen
 • uren en halve uren lezen
 • uren, halve uren en kwartieren lezen
 • uren, halve uren, kwartieren en per 5 minuten lezen
 • uren, halve uren, kwartieren, per 5 minuten en per minuut lezen

Je kunt ook kiezen tussen een analoge klok en een cijferklok (digitale klok). Het is de bedoeling dat je het uur eerst voor jezelf zegt en dan controleert door op hoe laat is het? onder de klok te klikken.

20:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, kloklezen, internet, digitale klok, analoge klok | |

2009.06.06

Sinkro

sinkroMet het programma 'Sinkro' van RBSoft oefenen leerlingen om de tijd zoals die op een analoge klok wordt aangegeven om te zetten naar de digitale notatie.

De analoge tijd wordt op het scherm getoond op een wekker, aangevuld met een maan (voormiddag) of zon (namiddag). Daaronder staat een digitale klok die men moet gelijk zetten door op de blauwe of rode pijltjes te klikken. Door op de knop 'Juist ?' te klikken krijgt men onmiddellijk feedback.

Met de knop 'Instellingen' kan men de geluiden aan- of uitzetten en het aantal oefeningen per sessie instellen. Let hierbij op: bij het wijzigen van de instellingen moet je opnieuw beginnen. Bij het verlaten van het spel kan men er voor kiezen om de top tien van de resultaten te bekijken.

20:09 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, kloklezen, windows, analoge klok, digitale klok | |

2008.03.07

Hoe laat is het?

what time is itBij dit spel komt het er op aan dat je de tijd op de analoge klok leest en daarna de er bijhorende digitale klok aanklikt. De tijden die je moet lezen blijven beperkt tot uur en half uur. Per spelbeurt moet je 10 verschillende tijdstippen aflezen.

Als je een fout gemaakt hebt, moet je dezelfde klok opnieuw lezen. Maak je bij een klok tweemaal na elkaar een fout dan wordt voor de derde poging het kadertje met het juiste antwoord ingekleurd.

21:45 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, kloklezen, rekenen, digitale klok, analoge klok | |

2007.10.27

Kloklezen

clockgameLees de analoge klokken en zet ze om naar de digitale notatie. Dat is de opdracht van dit spel. Sleep hiervoor het juiste uur en het juiste aantal minuten uit de desbetreffende rijen  naar de vakjes onder de analoge klok.

Een handig spel om de digitale klok te leren. Eén minpunt: er kan niet gewisseld worden tussen de 12- en de 24-uurs notatie.

Wanneer je een fout uur of een fout aantal minuten versleept, kan je deze niet vastzetten in de hokjes onder de analoge klok. Het programma houdt het aantal foute en juiste antwoorden bij en de tijd die je er over deed om alle klokken om te zetten.

23:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kloklezen, internet, rekenen, digitale klok, analoge klok | |

2006.06.25

Klokkijken Leren

Dit is een zeer goed en zeer uitgebreid internetprogramma om de klok te leren lezen. Het programma brengt zeer geleidelijk aan hoe zowel de analoge als de digitale klok moet gebruikt worden.

De acht niveaus getuigen van de geleidelijke aanpak van het programma:

- niveau 1: werken met hele uren
- niveau 2: werken met halve uren
- niveau 3: werken met kwartieren over
- niveau 4: werken met kwartieren voor
- niveau 5: werken met 5, 10 en kwart over
- niveau 6: werken met 5, 10 en kwart voor
- niveau 7: werken met 10 en 5 voor en over half
- niveau 8: alles door elkaar tot op de minuut)

Op elk niveau afzonderlijk kan er uitgebreid geoefend worden. Er kan gekozen worden voor een analoge of een digitale klok, en het al dan niet laten uitspreken van het gevraagde uur. Tijdens de oefenfase kan er in de rapportmodule gekeken worden wat er al dan niet goed ging, wat belangrijk kan zijn om een foutenanalyse achteraf te vertalen in extra oefenstof. Het programma kan ook een toets afnemen. Bij het slagen voor de toets krijgt de leerling dan een diploma.

Dit programma heeft enkele belangrijke pluspunten:

- de grote wijzer en de kleine wijzer van de analoge klok kunnen met elkaar gesynchroniseerd worden, waardoor het visuele beeld altijd klopt met het reële beeld : bij half negen staat de kleine wijzer dan ook halfweg tussen het cijfer acht en negen uur en niet zomaar op een willekeurige plaats.
- de onderverdeling in acht niveaus maakt het programma geschikt om gebruikt te worden in verschillende leerjaren
- het programma kan zo ingesteld worden dat bij de digitale klok onmogelijke combinaties (vb. 31:15) niet mogelijk zijn

- de toets kan uitgebreid ingesteld worden. Belangrijk is ook dat kan aangegeven worden wat het maximale aantal fouten is dat mag gemaakt worden om toch een diploma te krijgen.

Een aanrader!

11:29 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, kloklezen, internet, digitale klok, analoge klok | |