2011.12.18

Toine van Broekhoven: terug in de lucht

toine van broekhoven terug in de lucht

14:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, rekenen, spelling, taal, windows | |

2011.11.26

Toine van Broekhoven: goed nieuws

tvbsoftNa mijn bericht vorige week kreeg ik van Toine van Broekhoven de melding dat hij een confronterend gesprek gehad heeft met de provider van zijn website http://edusoft.town.nl/tvbsoft/. Het resultaat mag er zijn: de website blijft bestaan op hetzelfde adres. Toine is intussen druk bezig om alle inhoud weer online te brengen: de provider had alles gewist. Begin december hoopt hij hiermee klaar te zijn. Alle programma's die op deze blog besproken worden zullen dan weer beschikbaar zijn. Ik volg dit op de voet en pas zo nodig de verwijzingen in de verschillende berichten aan.

16:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, rekenen, spelling, taal, windows | |

2011.11.20

Toine van Broekhoven

tvbsoftToine van Broekhoven, de maker van heel wat educatieve programma's die op deze weblog besproken worden, meldt mij dat de Nederlandse provider town.nl is opgehouden te bestaan. Hierdoor zullen de links naar zijn programma's op zijn website http://edusoft.town.nl niet meer werken.

Aangezien ik vind dat de inspanningen van Toine om zoveel goede programma's aan te leveren, moeten geborgd worden, heb ik hem aangeboden om ze, tot hij zijn nieuwe website lanceert, voorlopig onder te brengen op mijn materialenbank zodat ze verder kunnen gebruikt worden. Ik houd jullie op de hoogte.

12:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, rekenen, spelling, taal, windows | |

2009.04.17

Begrijp je me?

begrijp je meZoals de titel het laat uitschijnen oefen je met dit spel van Toine van Broekhoven het begrijpend lezen.

Bij installatie bevat het spel een vijftiental teksten met de bijbehorende meerkeuzevragen. Het is de bedoeling dat de leerling het juiste antwoord aanklikt. Om een score te behalen moet de leerling eerst zijn naam ingeven en daarna de vragen van alle teksten na elkaar beantwoorden. Hij kan er echter ook voor kiezen (via het menu-onderdeel 'programma') om de vragen bij één bepaalde tekst op te lossen. Op dat moment houdt het programma de scores niet meer bij.

De vragen bij een tekst worden aangeboden tot wanneer ze juist beantwoord zijn. De antwoorden bij de tekst verschijnen wel telkens in een andere volgorde. Hierdoor wordt de leerling gedwongen om te blijven nadenken (lezen) bij wat hij doet.

Je kunt als leerkracht via het menu-onderdeel 'programma' of via de toetsencombinatie <ctrl><L> de instellingen van het programma wijzigen. Je kunt een spelduur instellen van 1 tot en met 10 minuten, je kunt het wachtwoord 'tvbsoft' veranderen, je kunt er voor kiezen om het belonings- en foutscherm al dan niet te tonen en je kunt er ook de scorelijst aanpassen.

De meerwaarde van het spel ligt in het feit dat je het kunt aanvullen met eigen teksten en vragen. De werkwijze is voor iemand met een beetje kennis van html vrij simpel.

Open eerst één van de bestaande teksten uit de map c:tvbsoftbegrijpjemeinfo met een html-editor en vervang de titel en de tekst door de nieuwe titel en tekst. Pas ook de verwijzing naar de nieuwe afbeelding aan sla dit op als een nieuw bestand met als naam het nummer van de tekst (bv. 16.htm). Let op: Sla dit bestand en de bijbehorende foto op in c:tvbsoftbegrijpjemeinfo.

Maak nu met WordPad het bestand 16.ini aan in de map c:tvbsoftbegrijpjemelessen. Zet bovenaan de titel van de tekst tussen [vierkante haken]. Laat een regel blanco en tik de 1e vraag in. Zet eerst het nummer van de vraag tussen [vierkante haken]. De eerste vraag van tekst 16 tik je dus als volgt in: [16.1]. Op de regel daaronder tik je de vraag in, voorafgegaan door vraag= en zonder spatie voor en na het =-teken. Tik op de regel daaronder het juiste antwoord in, voorafgegaan door goed=, opnieuw zonder spatie voor en na het =-teken. De twee foute alternatieven komen daaronder, elk op een afzonderlijke regel, voorafgegaan door fout1= of fout2=, opnieuw zonder spatie voor het =-teken. Laat hierna een regel blanco. Herhaal deze procedure voor elke nieuwe vraag. Als alles goed is gegaan, dan heb je de volgende structuur:

[Dit is de titel van de tekst]

[16.1]
vraag=Op deze regel stel je de vraag?
goed=Op deze regel geef je het juiste antwoord!
fout1=Op deze regel staat het eerste antwoord dat fout is.
fout2=Op deze regel staat het tweede antwoord dat fout is.

[16.2]
vraag=Op deze regel stel je de vraag?
goed=Op deze regel geef je het juiste antwoord!
fout1=Op deze regel staat het eerste antwoord dat fout is.
fout2=Op deze regel staat het tweede antwoord dat fout is.

[16.3]
vraag=Op deze regel stel je de vraag?
goed=Op deze regel geef je het juiste antwoord!
fout1=Op deze regel staat het eerste antwoord dat fout is.
fout2=Op deze regel staat het tweede antwoord dat fout is.

...

Vanaf nu doet het programma de rest.

18:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, windows, begrijpend lezen | |

2007.06.20

Letters + Tetris = Letris

ogenletris 1Dit spel werd gemaakt door hetzelfde bureau als het vorige. Het is de bedoeling om, per niveau, de woorden te maken die in het rechter deel van het scherm aangeboden worden.

De letters verschijnen één per één en de speler moet ze met behulp van de pijltjestoetsen (links, rechts en omlaag) op de juiste plaats brengen. De woorden mogen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar onder en van onder naar boven gemaakt worden. De woorden diagnonaal maken is ook toegestaan. Wanneer men alle woorden van een niveau heeft gemaakt mag men over naar het volgende niveau. Je verliest als de blokken de bovenrand van het kader bereiken.

ogenletris 2Af en toe verschijnt er een blauw blokje met een dubbele pijl op. Deze ruimt een lijn op in de richting die de pijl aangeeft. Dit kan handig zijn, maar soms ook heel storend. De opbouw van een woord kan er door vernietigd worden.

20:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, lezen, internet | |

2006.10.23

Flitswoorden

flitsDit programmaatje doet precies wat het belooft: het flitst woorden. Het wordt geleverd met drie voorbeeldlijsten. Via de knop [ander] kan je er onbeperkt bijmaken en de bestaande lijsten aanpassen. Op die manier kan je het programma perfect laten aansluiten bij om het even welke leesmethode.

Voor de rest heeft het programma weinig instellingsmogelijkheden:

- Je kunt de verschillende woordenlijsten door elkaar laten flitsen.
- Je kunt de gekozen woordenlijst met een zelf in te stellen tijdsinterval laten flitsen (daarvoor kan je zelf het interval tussen twee woorden ingeven in tienden van een seconde).
- Je kunt de gekozen woordenlijst zonder tijdsdruk laten flitsen: je verandert dan van woord door op de spatiebalk te drukken (met deze optie kan een begeleider meevolgen wat het kind hardop leest).

21:04 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, taal, flitskaarten, windows | |

2006.09.27

Leesmetronoom

ScreenShot002Dit programmaatje werd oorspronkelijk geschreven met de bedoeling om het leestempo te verhogen en intussen toch nog regelmatig (ritmisch) te lezen. Dit zijn de mogelijkheden:

- Maximaal instelbaar tot 60 minuten.
- Doortellen of aftellen.
- Driekwartsmaat of vier vierdemaat.
- Tikken tijdens het tellen of niet (met een maximum van 240 tikken per minuut).
- Een signaal geven na een bepaald tijdsinterval (met een langste interval van 2 minuten).
- Benadrukken van elke 1e, 2e, 3e en/of 4e tik
- Permanent zichtbaar of niet

Het (uit-)proberen waard.

18:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, leestempo, taal, windows | |