2016.03.11

Werken met symmetrieassen

sym-a-pixHet volgende programma is een toepassing op het werken met symmetrieassen.

Het is de bedoeling dat je rond elk van de gekleurde bollen een kader trekt, een kader dat symmetrisch is als je de gekleurde bol als centrum neemt. Je doet dit door op een zijde van de vierkantjes uit het raster te klikken. Deze worden dan donker grijs.  Let op: het vlak kan zowel uit één als uit meerdere vierkantjes bestaan en kan een grillige vorm hebben. Het is aan jou om de juiste combinatie te ontdekken. Van zodra een vlak gesloten is, krijgt het de kleur van de ingesloten bol. Wil je het eerst even uitproberen, dat kan: door in een vierkantje te klikken, markeer je het met een kruisje. Op die manier kan je gemakkelijker onthouden welke vierkantjes je wil gebruiken. Als alles juist is, dan krijg je op het einde een gekleurde figuur als uitkomst.

Het programma heeft drie niveaus met telkens tien opdrachten:

  • niveau 1: raster van 10 x 10 vierkantjes;
  • niveau 2: raster van 15 x 15 vierkantjes;
  • niveau 3: raster van 20 x 20 vierkantjes.

Met de knoppen uit de menubalk kun je (van links naar rechts):

  • een stap ongedaan maken (knop 1, pijl naar links);
  • een stap die je ongedaan hebt gemaakt, terugzetten (knop 2, pijl naar rechts);
  • alles wissen (knop 3, dubbele ronde pijl);
  • op elk moment controleren of je al fouten hebt gemaakt (knop 4: vinkje);
  • alle celmarkeringen ongedaan maken (knop 5, gom);
  • de jusite oplossing bekijken (knop 6, oog);
  • jouw voorlopige oplossing opslaan om later af te werken (knop 7, diskette).

Een programma dat beroep doet op kennis van symmetrieën, spiegelingen,ruimtelijk inzicht en logisch denken.

2008.01.05

Tegellijnen

tegellijnenDe opdracht van dit spel van het Freudenthal Instituut is opnieuw eenvoudig: maak het modelvloertje na met de beschikbare tegels. Je kunt de tegels draaien door er op te klikken.

Van zodra je denkt dat je het basispatroon gevonden hebt dat steeds herhaald wordt, kun je op de knop bord volmaken klikken. De computer zet dan de reeks verder: naargelang de optie die je aangevinkt hebt, doet hij dat vanuit de linkerbovenhoek of vanuit de hoeken.  Maakte je een fout? Geen nood: met de knop herstel keer je terug naar het basispatroon. Met de knop nieuw ontwerp begin je helemaal opnieuw.

In totaal kun je 25 vloertjes leggen (5 reeksen van 5). Laat je echter nooit misleiden door de titel van de reeks: soms dien je de patronen vanuit de linker bovenhoek te herhalen, soms vanuit de 4 hoeken. Het is aan jou om te zien of bepaalde basispatronen kunnen gespiegeld worden of om bepaalde symmetrieassen te ontdekken. Wie een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen heeft, hoeft zelfs niet te werken met spiegelingen of symmetrieassen.

In dit spel komen verschillende vaardigheden aan bod: visuele analyse, visuele discriminatie, ruimtelijk inzicht, ruimtelijke oriëntatie, ruimtelijk voorstellingsvermogen, anticiperend denken.

2007.08.09

Werken met de horizontale en verticale symmetrieas

ecocasesymIn de basisschool moeten leerlingen de begrippen symmetrie en symmetrieas leren kennen.  Ze moeten op geruit papier eenvoudige symmetrische figuren en spîegelbeelden van eenvoudige figuren kunnen tekenen (Leerplan Wiskunde 2000 - MK36, MK37, MK38).

Met het programma Casesym van Michel Nouvuer dat ik vond op www.ecoliciel.net kunnen ze oefenen op de horziontale en verticale spiegeling. Het programma heeft zes niveaus. Elk niveau heeft zes opdrachten. De leerlingen beginnen op het eerste niveau met eenvoudige structuren om op het zesde niveau meer complexe structuren aan te treffen. Als ze een fout gemaakt hebben, krijgen ze onmiddellijk feedback nadat ze op de knop vérifier hebben gedrukt: de foute blokjes worden gerasterd.

Het programma is een open programma. Door op de toetsencombinatie <Alt><F9> te drukken kan de leerkracht per niveau de zes opdrachten aanpassen of volledig veranderen.

12:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, meetkunde, ruimtelijk inzicht, ruimtelijke orientatie, spiegeling, symmetrie, symmetrieas, windows | |