2012.09.30

Spel(l)ende bijen

spelling beesHet hoeft niet altijd een wiskundespel te zijn. Dit dachten de mensen van Arcademic Skill Builders waarschijnlijk toen ze het spel Spelling Bees bedachten. Het is de bedoeling dat je de Engelse woorden die het programma dicteert, correct opschrijft door de juiste letters in de juiste volgorde aan te klikken. Je kunt het woord altijd laten herhalen. Op die manier bouw je jouw bijenkorf laag per laag op. Want het is de bedoeling dat jij op het einde van het spel de winnaar bent omdat je de hoogste bijenkorf hebt gemaakt.

Het programma geeft onmiddellijk feedback: foute letters kun je niet op de bijenkorf leggen. Ze vallen er onmiddellijk weer af. Op de plaats van de foutieve letter zie je dan heel even de juiste letters oplichten.

Je speelt dit spel op het Internet. In één van de startschermen kun je zien welke spelen er actief zijn. Dit zijn spelen die door iemand anders zijn aangemaakt en die openbaar zijn. Je kunt er aan deelnemen of een eigen spel starten. Zijn er geen echte spelers op het Internet voor handen, dan speel je gewoon tegen de computer. Als het spel gedaan is, krijg je een scherm te zien met jouw uitslag en met de oefeningen die je fout hebt opgelost.

Je kunt echter ook een nieuw spel starten en beveiligen met een wachtwoord. Dan kunnen enkel spelers die het wachtwoord kennen aan jouw spel deelnemen. Dit kan handig zijn in klasverband.

21:58 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: engels, internet, spelling, taal, vreemde talen | |

2012.01.15

Met 'koeien van letters'

koeienlettersAls bij toeval kwam ik terecht op dit leuke, pretentieloze spelletje dat zeker zijn waarde heeft voor jonge kinderen. De bedoeling is dat ze de woorden, die aan de linkerkant op een foto afgebeeld staan, correct 'schrijven' door de koeien met de juiste letters op hun buik naar de omgekeerde kuipen te slepen. Ze moeten in de juiste volgorde staan zodat het woord foutloos geschreven is. Achtereenvolgens moet de speler een vijftal woorden per niveau correct 'schrijven'. Er zijn drie niveaus:

 • drieletterwoorden;
 • vierletterwoorden;
 • vijfletterwoorden.

Deze drie niveaus volgen elkaar automatisch binnen één spelbeurt op. Tenzij je teveel fouten maakt. Dan stopt het spel voortijdig. Onderaan zie je een konijntje voor een rijtje van acht gebakjes zitten. Telkens je een fout maakt eet het één gebakje op. Als alle gebakjes op zijn, stopt het spel.

Let op: de opgegeten gebakjes krijg je niet terug bij de overgang van het ene naar het andere niveau. Met andere woorden: een gebakje dat je verliest in niveau 1, ben je nog steeds kwijt in niveau 2 en niveau 3.

16:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, spelling, taal | |

2011.12.18

Toine van Broekhoven: terug in de lucht

toine van broekhoven terug in de lucht

14:50 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, rekenen, spelling, taal, windows | |

2011.11.26

Toine van Broekhoven: goed nieuws

tvbsoftNa mijn bericht vorige week kreeg ik van Toine van Broekhoven de melding dat hij een confronterend gesprek gehad heeft met de provider van zijn website http://edusoft.town.nl/tvbsoft/. Het resultaat mag er zijn: de website blijft bestaan op hetzelfde adres. Toine is intussen druk bezig om alle inhoud weer online te brengen: de provider had alles gewist. Begin december hoopt hij hiermee klaar te zijn. Alle programma's die op deze blog besproken worden zullen dan weer beschikbaar zijn. Ik volg dit op de voet en pas zo nodig de verwijzingen in de verschillende berichten aan.

16:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, rekenen, spelling, taal, windows | |

2011.11.20

Toine van Broekhoven

tvbsoftToine van Broekhoven, de maker van heel wat educatieve programma's die op deze weblog besproken worden, meldt mij dat de Nederlandse provider town.nl is opgehouden te bestaan. Hierdoor zullen de links naar zijn programma's op zijn website http://edusoft.town.nl niet meer werken.

Aangezien ik vind dat de inspanningen van Toine om zoveel goede programma's aan te leveren, moeten geborgd worden, heb ik hem aangeboden om ze, tot hij zijn nieuwe website lanceert, voorlopig onder te brengen op mijn materialenbank zodat ze verder kunnen gebruikt worden. Ik houd jullie op de hoogte.

12:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, rekenen, spelling, taal, windows | |

2011.02.05

Werkwoord

werkwoordEen ander internetprogramma van Toine van Broekhoven is Werkwoord. Met dit programma oefen je op alle mogelijke werkwoordvormen. Zowel persoonsvormen in de tegenwoordige als verleden tijd komen aan bod. Maar ook andere werkwoordvormen zoals het voltooid deelwoord, het onvoltooid (tegenwoordig) deelwoord, de infinitief, de gebiedende wijs en het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord komen aan bod.

In totaal heb je tien reeksen van telkens 20 opgaven. Je moet telkens de juiste werkwoordsvorm in een zin invullen. Wat dit programma zo uniek én sterk maakt is dat je telkens het volledige keuzeproces moet doorlopen (zie afbeelding). Je slijpt als het ware alle mogelijke beslissingsprocessen in. Nog anders gezegd: bij elke nieuwe werkwoordsvormen ben je verplicht het redeneringsproces volledig te doorlopen!

Wie twijfelt kan beroep doen op 3 hulpknoppen:

 • [TT] tegenwoordige tijd
 • [VT] verleden tijd
 • [Ander] andere werkwoordsvormen

Onder deze knoppen zit telkens een schema verborgen dat je weer op weg helpt.

Een aanrader voor iedereen die de werkwoorden perfect wil beheersen.

17:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, spelling, taal, werkwoordspelling | |

2010.11.27

Opnieuw onder de aandacht: Woordkasteel

woordkasteelWoordkasteel is een gratis programma voor kinderen vanaf zes jaar dat je kan gebruiken om taal en spelling te oefenen thuis en op school. Het bestaat uit een lerarenprogramma, een leerlingprogramma, een toetsprogramma met negen diagnostische toetsen en veertien spelmodules.

Met het lerarenprogramma kan men leerlingenlijsten toevoegen en het programma aanpassen aan de eigen wensen door zelf nieuwe woordenlijsten, plaatjes en geluiden toe te voegen en oefenpakketten samen te stellen. Je kan oefenpakketten samenstellen voor een individuele leerling maar ook voor een groepje leerlingen. Daarnaast kan men ook de foutenanalyses bekijken van de toetsen die door de leerling zijn gemaakt en op basis daarvan oefenstof geven. 

De toetsen situeren zijn bedoeld voor de Nederlandse groepen die voor Vlaanderen equivalent zijn met:

 • einde eerste leerjaar
 • midden tweede leerjaar
 • einde tweede leerjaar
 • midden derde leerjaar
 • einde derde leerjaar
 • midden vierde leerjaar
 • einde vierde leerjaar
 • midden vijfde leerjaar
 • einde vijfde leerjaar

Je moet je dus toch wel even bezinnen over de aangeboden spellingtoetsen, omdat er wel verschillen kunnen zijn met het Vlaamse leerprogramma. Dit is vooral van belang bij de ingebouwde foutenanalyse, omdat op basis daarvan een oefenprogramma wordt samengesteld. Niet aangeboden stof kan men echter wel met de leerkrachtenmodule weer verwijderen.

Woordkasteel is niet methodegebonden: je kunt het altijd aanpassen door woordenlijsten uit jouw methode in het programma te importeren.

Het programma voor de leerlingen is zeer gebruiksvriendelijk en zeer duidelijk. De kleurrijke omgeving en de verschillende spelvormen zijn zeker aantrekkelijk en motiverend.

Woordkasteel is zeker een verrijking voor de orthotheek.

10:35 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, spelling, windows | |

2010.10.17

Opnieuw onder de aandacht: Wroet

Wroet is een visuele zoekmachine voor de jongste kinderen van de basisschool. Deze website van het Nederlandse Kennisnet wil hiermee het woord- en taalbegrip van deze kinderen ontwikkelen, stimuleren en uitbreiden.

Het figuurtje Wroet de mol gaat met de kinderen op zoek naar plaatjes die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hebben ze een plaatje gekozen, dan krijgen ze het woord dat bij het plaatje hoort te zien en te horen.

Het programma bevat verschillende soorten objecten:

 • animaties
 • bewegende kleurplaten
 • filmpjes
 • plaatjes

 Als vertrekpunt krijg je de keuze tussen negen thema's:

 • allerlei
 • dier en natuur
 • mensen
 • school
 • sporten
 • sprookjes
 • thuis
 • vakantie
 • vervoer

Vanaf dan kan je een heel onbestemd en associatief parcours volgen. Het programma zoals je het op de website vindt, is een basispakket. Leerkrachten kunnen aan de redactie altijd vragen nieuwe woorden op te nemen.

20:30 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, taal, woordenschat | |

2010.10.02

Meerklank

meerklankZoals de naam het al aankondigt, oefen je met dit spel van Toine van Broekhoven meerklanken in. De bedoelde meerklanken zijn niet alleen de lange klanken (aa, ee, oo, uu) en tweetekenklanken (ui, ie, ei, ij, ou, au, oe, eu) maar evengoed 'tweetekenklanken' van vreemde afkomst zoals de Engelse 'oa' in goal. De speler krijgt onderaan elk scherm een 'meerklank' te zien en vier gekleurde cirkels met daarin een woord waarin de 'meerklank' ontbreekt. Het is de bedoeling dat hij die cirkel aanklikt waarin een woord staat waarin de 'meerklank' past. Het spel geeft dan aan of het woord juist is, of niet voorkomt in de onderliggende woordenlijst. Het is de bedoeling dat de speler dan de hulp inroept van de leerkracht (of een woordenboek). Standaard speel je met een tijdsbeperking van vijf minuten. Die kun je uitzetten via de optie [Aanpassen] van het tabblad [Instellingen] in de menubalk (het wachtwoord is tvbsoft) of aanpassen naar een minimum van één minuut en een maximum van tien minuten]. In datzelfde menu kun je de lijst met hoge scores beheren en - wat oneindig veel belangrijker is - een lijst met woorden kiezen.

hoe maak je zelf een woordenlijst aan?De meerwaarde van het programma ligt ongetwijfeld in de mogelijkheid om er eigen woordenlijsten aan toe te voegen. Dit kan in enkele stappen:

Stap 1: Maak met een tekstverwerker (vb. Wordpad of Word) een woordenlijst aan. Per regel zet je één woord. In elk woord zet je de 'meerklank' tussen rechte haakjes (vb. m[aa]n). Zorg dat er geen lege regels in jouw woordenlijst voorkomen!

Stap 2: Sla jouw woordenlijst op als txt-bestand. Hiervoor moet je zeker de optie 'opslaan als' van jouw tekstverwerker gebruiken.

Stap 3: Plaats deze woordenlijst in dezelfde map als het programma Meerklank. Als alles goed gaat moet je in deze map ook de woordenlijst meerklankdata.txt zien die met het programma wordt meegeleverd.

Via de optie [Aanpassen] van het tabblad [Instellingen] in de menubalk kun je nu jouw woordenlijst selecteren via de knop [laad een lijst]

Wees creatief: Dit programma biedt nog andere mogelijkheden: zo kun je woordenlijsten aanmaken voor het inoefenen van andere klanken dan de lange klanken en tweetekenklanken. Ikzelf probeerde het met een woordenlijst met woorden met de -eeu- en de -ieu-. Zolang je in jouw woordenlijst de bewuste klanken tussen rechte haken plaatst (vb. l[eeu]w, n[ieu]w), werkt het perfect.

Let op: Het programma controleert enkel of het woord dat de leerling gemaakt heeft in de gebruikte woordenlijst voorkomt. Is dat niet zo, dan verwijst het de speler naar de leerkracht. Deze moet dus bij de hand zijn. Aan oudere kinderen kun je evenwel de attitude bijbrengen om dat woord op te zoeken in een (goed) woordenboek.

16:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lange klank, spelling, taal, tweetekenklank, windows | |

2010.05.22

Zo oud als Methusalem: punten verbinden

connect the dotsDit spel bestaat al heel lang. Door punten in de juiste volgorde met elkaar te verbinden krijg je een figuur. In de versie van FunBrain kun je dit spel zowel met cijfers als met de letters van het alfabet spelen. Je hebt telkens drie niveaus:

 • Cijfers:
  • tellen met sprongen van 1
  • tellen met sprongen van 5
  • terugtellen met sprongen van 1
 • Letters: 
  • van A naar Z
  • van A naar Z met ontbrekende letters
  • van Z naar A

De lijn verschijnt maar als je de cijfers of letters correct met elkaar hebt verbonden. Als de figuur klaar is krijg je de mogelijkheid om ze op twee manieren af te drukken:

 • als oefening waarbij je de punten met elkaar moet verbinden
 • als kleurplaat

23:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: rekenen, taal, internet, getallenlijn, tellen, alfabet, letterkennis | |